profil

Salon fryzjersko - kosmetyczny Bella

drukuj
satysfakcja 74 % 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp:

Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie.
Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że na terenie gdzie chciałbym go zrealizować, nie powstał taki salon piękności, gdzie oprócz podstawowych zabiegów upiększających, główną ofertą byłoby profesjonalne doradztwo w zakresie doboru koloru włosów oraz sposobu ich uczesania dla indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Ponadto w tego typu zakładach poważnym problemem jest długi czas trwania poszczególnych zabiegów. Aby to w pewnym sensie zniwelować i uprzyjemnić większość salonów ogranicza się do zaoferowania nie zawsze aktualnej i poczytnej prasy.
Ważnym powodem, który przyczynił się do powstania tego pomysłu są moje własne spostrzeżenia. Kobiety mieszkające na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy i w pobliskich osiedlach, chcąc skorzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług tego typu muszą wybierać salony w centrum miasta. Pomyślałam więc, dlaczego nie otworzyć takiego salonu na osiedlu Bartodzieje.
Nie chciałabym podważać jakości usług oferowanych na osiedlu Bartodzieje w istniejących już salonach kosmetycznych i fryzjerskich, lecz prawie żaden z nich nie poleca kompleksowych usług, dających oszczędność czasu i pieniędzy.
Firma, którą chciałabym założyć miałaby charakter usługowy. Bardzo duży nacisk położyłbym na wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalnej porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu.
Ogromnie istotnym i pozytywnym elementem tychże usług byłoby aktywne uczestnictwo klienta w tworzeniu swojego wizerunku. Nie byłby on skazany wyłącznie na własną wyobraźnię bądź wskazówki wizażystki czy fryzjera.
Dawałoby mu to możliwość na samoocenę zaprezentowanych cech własnego zewnętrznego wyglądu na ekranie monitora, dokonanie pewnych uwag, korekt przed podjęciem ostatecznych decyzji związanych np. ze skróceniem długości włosów, zmiany ich koloru itp.


1. Profil prawno - organizacyjny firmy.

Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę “Bella” spółka cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi fryzjerskie.


Zaplanowałem utworzenie salonu fryzjerskiego po dokładnym zapoznaniu się z analizą konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku.
Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych w niniejszym planie.
Planuję zostać właścicielem firmy, której przedmiotem działania nie jest dziedzina oparta na własnych doświadczeniach, ale wyłącznie zainteresowaniach. Pomimo to zamierzam pogłębić swą wiedzę w tej branży. Najważniejszym atutem, który pozwala mi na podjęcie decyzji dotyczącej założenia prywatnego przedsiębiorstwa jest umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność psychiczna, wiara we własne siły, a także pewność iż posiadam cechy dobrego organizatora. To wszystko sprawia, iż będę wytrwale dążyć do realizacji wytyczonego celu przy współpracy z właściwie dobraną i doświadczoną kadra pracowniczą. Osoba , której powierzę obowiązki kierownika musi spełnić następujące warunki:
- doświadczenie w zawodzie kosmetyczki bądź fryzjerki, posiadająca certyfikaty i wszelkiego rodzaju zaświadczenia dotyczące osiągniętych umiejętności;
- umiejętność obsługi komputera;
- zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie, poczucie taktu, uprzejmość, cechy przywódcze.

Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:
- maksymalizacja zysków,
- świadczenie usług najwyższej jakości,
- wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
- zdobycie uznania w oczach klientów,
- zadowolenie klientów,
- uzyskanie miana lidera na rynku.


Dane Firmy:
- Nazwa: Firma “Bella” Sp. cywilna.
-
- E-mail:
- www:


2. Projektowanie działalności firmy.

2.1.Zaprojektowanie struktury organizacyjnej.
Założycielami salonu “Bella” są dwie osoby:

- – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie (wykształcenie wyższe - ukończone studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing).

- – odpowiedzialna za księgowość, oprogramowanie (wykształcenie wyższe - ukończone studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Marketing).
Firma będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby nie wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Salon fryzjerski otwarty będzie od godziny 9:00 do godziny 21:00 i obsługiwany będzie przez każdą z osób po 6 godzin dziennie.

Do prawidłowego funkcjonowania firmy należy staranne dobranie swoich współpracowników, bowiem powodzenie zależy nie tylko od samego planu działania, ale również od osób zatrudnionych, które będą w stanie ten plan wykonać.

W przypadku mego przedsięwzięcia przewiduję obsadę:
Dwa stanowiska: wizażystko- kosmetyczka,
Trzy stanowiska: fryzjer,
Jedno stanowisko: obsługa kawiarni,
Jedno stanowisko: sprzątaczka na ½ etatu.

Pozostałe kwestie rozwiążę samodzielnie
Ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby oferowane w moim salonie usługi były na wysokim poziomie, co wiąże się z wysokimi umiejętnościami zatrudnionych przeze mnie pracowników, wobec tego niezbędnym jest więc przeprowadzenie właściwej rekrutacji. Poprzedzę ją ogłoszeniem o naborze wykwalifikowanych osób na wymienione stanowiska w lokalnej prasie i radiu. Następnie zaproszę chętnych na rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której będę chciała zapoznać się z prezentowanymi przez nich kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami i referencjami.
Wymagania, które stawiam wobec pracowników to:
wykształcenie średnie.
doświadczenie zawodowe: praktyka w innych salonach kosmetycznych bądź fryzjerskich; dopuszczam również możliwość zatrudnienia absolwentów szkół średnich.
umiejętności dotyczące obsługi komputera i kasy fiskalnej.

Odnośnie zaś predyspozycji osobistych przyszłych pracowników oczekuję:
uprzejmości,
łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
poczucia taktu,

Kolejnym krokiem z mojej strony będzie analiza wszystkich kandydatów i wybranie tych najodpowiedniejszych, którym zaproponuję zatrudnienie. Problem wynagrodzenia zamierzam rozwiązać na zasadzie:
płaca miesięczna stała w wysokości około 700 zł dla kosmetyczki i fryzjerek,
premię uzależnioną od ilości wykonanych usług np. 10 zł od każdej,
dodatkowe świadczenia np. opłacenie szkoleń,
wynagrodzenie sprzątaczki 350 zł miesięcznie,
wynagrodzenie obsługi kawiarni: stała płaca miesięczna 700 zł.2.2 Określenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na docelowym rynku działania.

Miejscem działania i rozwoju mojej firmy byłby rynek obejmujący obszar Bartodzieji i przyległych osiedli. Poprzez ogłoszenia w prasie i radiu lokalnym oraz liczne ulotki reklamowe będę dążył do zdobycia potencjalnych klientów wśród młodzieży, ale przede wszystkim moja oferta będzie skierowana do szerokiej rzeszy kobiet bez względu na wiek. Dlatego moimi - jak sądzę - głównymi klientami będą kobiety ponieważ to one w zasadzie odwiedzają salony piękności.
Oczywiście dla panów salon mój będzie stał otworem, a to ze względu na różnorodność mojej oferty.
Muszę zaznaczyć, iż dochody ludności są dość istotnym czynnikiem w rozwoju mojej działalności, gdyż tego typu usługi z natury zaliczane są do nie najtańszych. Dlatego więc uważam, że obszar mojej działalności, obejmuje ludność, której dochody są na tyle wysokie aby mogli oni skorzystać z moich usług.
Na terenie interesującego mnie osiedla i sąsiadujących osiedli mieszka około 150 tysięcy osób. Jeżeli z mojej oferty korzystałyby przede wszystkim kobiety w różnym wieku oraz młodzież od 15 do 20 lat, to oznacza że ilość moich potencjalnych klientów można by określić na poziomie około 15 tysięcy osób. Oczywiście dochody mieszkańców mające zdecydowany wpływ na ich sytuację rodzinną znacznie zmniejszają ich rzeszę. Należy zauważyć, iż statystyczny mieszkaniec wydaje na wszelkie usługi kosmetyczne oraz fryzjerskie około 200 złotych rocznie. To pozwala mi określić wartość tychże wydatków w skali roku, czyli rozmiary potencjalnego rynku, a mianowicie:

15 tys. osób x 200 zł.= 3 000 000 zł.


2.3 Marketing

PRODUKT

Podczas rozpoznania rynku doszedłem do wniosku, że aby uniknąć ostrej konkurencji i równocześnie zdobyć sobie klientów należy wykorzystać strategię niszy rynkowej. Klienci, którzy ją tworzą mają wyraźnie wyodrębniony i złożony zbiór potrzeb oraz gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt- usługę, najlepiej zaspakajające ich potrzeby. Trudno bowiem znaleźć rynek na produkty, usługi, które wszystkim podobają się trochę, natomiast można dotrzeć do rynku charakteryzującego się zapotrzebowaniem na produkty, usługi, które tylko niektórym podobają się bardzo.

PROMOCJA

Planuję przyciągnąć klientów wyższym i bardziej wszechstronnym poziomem usług niż konkurencyjne zakłady:
wprowadzając nieznane na tym terenie fryzury komputerowe, profesjonalne porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu;
angażując i zachęcając klienta do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego wizerunku;
urozmaicając czas spędzony w salonie ofertą mini- kawiarni;
wydłużając godziny otwarcia do potrzeb potencjalnych klientów;
wprowadzając system abonamentów, tzw. karnetów i 15% zniżek dla stałych klientów;
Chcąc dotrzeć do klientów, którym chciałbym sprzedawać oferowane usługi, zamierzam w dużym stopniu zainwestować w reklamę bezpośrednią. Polegałaby ona na licznych, odpłatnych ogłoszeniach zamieszczanych w prasie i radiu lokalnym oraz w formie plakatów na budynkach i tablicach ogłoszeń. Ponadto chciałbym również rozesłać pocztą oraz poprzez akwizytorów broszury informujące o otwarciu salonu oraz jego szerokiej ofercie, wraz z krótkimi, zachęcającymi komentarzami, dotyczącymi szerokiej i kompleksowej gamy usług oraz o licznych promocjach. Ponieważ planuję otwarcie mego salonu wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, a więc niewątpliwie chciałabym zaoferować w nadchodzącym okresie karnawału każdemu klientowi jedną, wybraną darmową usługę. Mam nadzieję, że to znacznie ułatwiłoby mi zachęcenie pań do odwiedzenia mojego salonu. Istotnym elementem w pomyślnym rozpoczęciu mej działalności jest również lokalizacja lokalu. W związku z tym wybrałam miejsce bardzo atrakcyjne, mieszczące się w pawilonie handlowo-usługowym „Bartosz” w którym znajduje się m.in. kafejka internetowa oraz solarium. Ważnym atutem dla sukcesu mojej firmy będzie także wystrój wewnętrzny lokalu, jego wyposażenie oraz wygląd zewnętrzny. W związku z powyższym zaplanowałem, aby wnętrze mego salonu było eleganckie, nowocześnie wyposażone, ale również przytulne i miłe, w którym klienci czuliby się dobrze, a atmosfera w nim panująca, zachęcałaby do ponownej wizyty. Odnośnie zewnętrznego wyglądu, z pewnością muszę zadbać o ciekawy i wymowny szyld, jak również elegancką fasadę budynku, co budziłoby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.
Wracając jeszcze do promocji i reklamy mego salonu, muszę zaznaczyć, iż niewątpliwie faza wstępna, polegająca na dotarciu i zachęceniu klientów do pojawienia się w nim jest bardzo ważna, dlatego poświęciłem jej wcześniej nieco uwagi, ale również nie należy zapominać o kontynuowaniu tychże działań. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla utrzymania nowo pozyskanych klientów, rozpowszechnianiu mojej oferty i zdobywaniu coraz szerszej rzeszy kobiet.

CENA

W związku z tym, w dalszym etapie mej działalności planuję część moich środków finansowych poświęcić reklamie i różnorodnym promocjom. Wiąże się to nierozerwalnie z cenami oferowanych przez mój salon usług. Zakładam, że będą one od 5 do 10% wyższe niż w konkurencyjnych gabinetach z uwagi na wyższą jakość świadczonych usług, zapewnioną przez profesjonalistów.
PLAN BUDŻETU:
[Wartości podano w PLN]
Środki reklamowe i promocyjne MIESIĄCE ROKU KALENDARZOWEGO
0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ogłoszenia prasowe 1000 400 300 200 200 200
Ogłoszenia radio lokalne 500 500 500
Ulotki i broszury reklamowe 500 300 200 200 300 200 200
Plakaty 1000
Anonse w katalogach banż. 700 300 300
Reklama w internecie 300 100 100 100
Sponsoring imprez artyst. 1000 500
Dodatkowe usługi 500 500 500 200 200 200 200 200 200 300 300
Gadżety 300 200 300 200 300
Łącznewydatki 4000 1600 1400 1100 400 900 1400 600 500 900 300 700 900Cennik usług:

A. Usługi fryzjerskie.

a) Męskie

L. p Usługa Cena
1. Strzyżenie 9 zł
2. Strzyżenie z myciem 10 zł
3. Strzyżenie, mycie, modelowanie 11 zł
4. Modelowanie 5 zł
5. Baleyage 25-30
6. Strzyżenie brody 3-5
7. Strzyżenie wąsów 2 zł

b) Damskie

L. p Usługa Cena krótkie Cena średnie Cena długie
1. Strzyżenie 11 zł 12 zł 14 zł
2. Strzyżenie z myciem 12 zł 13 zł 15 zł
3. Strzyżenie, mycie, modelowanie 25 zł 27 zł 30 zł
4. Modelowanie 14 zł 18 zł 20 zł
5. Modelowanie z myciem 15 zł 19 zł 21 zł
6. Trwała ondulacja 38 zł 45 zł 55-65
7. Baleyage 45 zł 50-60 60-70
8. Farbowanie 35 zł 40-50 50-60
9. Refleksy 20 zł 25 zł 30 zł
10. Kok - 35 zł 55 zł


B. Usługi kosmetyczne.

I. MANICURE I PEDICURE:
1. AKRYL - DŁONIE
- Akryl na tipsie cena: 140 zł
- French-akryl na tipsie cena: 150 zł
- Akryl na szablonie cena: 140 zł
- French-akryl na szablonie cena: 160 zł
- Uzupełnianie akrylu cena: 70-90 zł
- Zdjęcie tipsów cena: 60 zł
- Podpiłowanie akrylu cena: 30 zł
- Utwardzenie naturalnych paznokci akrylem cena: 90-110 zł
2. AKRYL - STOPY
- Utwardzenie naturalnego paznokcia akrylem cena: 8-12 zł
- French- utwardzenie naturalnego paznokcia cena: 10-14 zł
- Uzupełnienie cena: 5-8 zł
3. PIELĘGNACJA PAZNOKCI I DŁONI
- Manicure naturalny cena: 25 zł
- Manicure z malowaniem (kolor) cena: 30 zł
- Manicure ślubny cena: 45 zł
- Manicure francuski cena: 40 zł
- Opiłowanie i polerowanie paznokcia cena: 15 zł
- Malowanie paznokci cena: 8-12 zł
- French- malowanie paznokci cena: 20 zł
- Zdobienie paznokcia cena: 1-5 zł
- Manicure z masażem cena: 40 zł
- Peeling dłoni z masażem + maska cena: 25 zł
4. PIELĘGNACJA STÓP
- Pedicure tradycyjny cena: 50-55 zł
- Pedicure + French cena: 60 zł
- Malowanie paznokci cena: 15-20 zł
- French - malowanie paznokci cena: 28 zł
- Zdobienie paznokcia cena: 2-8 zł
- Klamra na wrastający paznokieć cena: 30 zł


II. PRZEKŁUWANIE CIAŁA.
1. Pępek cena: 40 zł
2. Nos cena: 40 zł
3. Przegroda nosowa cena: 60 zł
4. Brew cena: 50 zł
5. Broda cena: 50 zł
6. Język cena: 60 zł
7. Ucho (chrząstki) cena: 40-50 zł


III. ZABIEGI KOSMETYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE.
1. Depilacja i woskowanie:
- nogi i bikini cena: 80 zł
- łydki cena: 50 zł
- pachy cena: 35 zł
- bródka cena: 14 zł
- wąsik cena: 14 zł
- boki twarzy cena: 14 zł
- ręce cena: 40 zł
- bikini cena: 38 zł
2. Henna brwi cena: 12 zł
3. Henna rzęs cena: 12 zł
4. Regulacja brwi cena: 8 zł
Regulacja brwi - bezpłatnie przy każdym pełnym zabiegu i półzabiegu.
5. Przekłuwanie uszu cena: 35 zł
6. Makijaż okazjonalny czas i cena indywidualnie
7. Analiza kolorystyczna i stylizacja czas i cena indywidualnie
8. Kamuflaż defektów skóry czas i cena indywidualnie
9. Trwała na rzęsy czas: 45 min, cena: 60 zł
Makijaż wykonujemy na życzenie klientki bezpłatnie na zakończenie każdego pełnego zabiegu.


IV. PEŁNE ZABIEGI KOSMETYCZNE.
czas: 2h, cena: 90-140 zł
1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej.
2. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej.
3. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej.
4. Zabieg obkurczająco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami.

V. PÓŁZABIEGI KOSMETYCZNE SPECJALNE.
1. Zabieg oczyszczający młodzieżowy czas: 1,5h - 2h, cena: 80-90 zł
2. Zabieg oczyszczająco – nawilżający dla mężczyzn czas: 1,5h, cena: 80-90 zł

VI. PÓŁZABIEGI KOSMETYCZNE REGENERUJĄCE.
czas: 1,5h, cena: 70-90 zł
1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej
2. Zabieg łagodząco - nawilżający dla cery szczególnie wrażliwej
3. Zabieg obkurczajaco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami
4. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej
5. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej
6. Lift - zabieg silnie stymulujący, poprawiający owal twarzy dla cery dojrzałej i wiotkiej

Przy serii 10 w/w zabiegów 11-ty bezpłatny

Każdy z pełnych zabiegów i półzabiegów może być rozszerzony o maskę z alg.


Etapem, który pozwoli mi zdecydować o podjęciu decyzji związanej z zaistnieniem na nowym rynku jest dokonanie wstępnej prognozy sprzedaży. Przewidując możliwość sprzedaży na poziomie 300 tys. zł rocznie mój miesięczny obrót wyniósłby średnio 25 tys. zł. Uwzględniając zmiany popytu na usługi kosmetyczno - fryzjerskie w zależności od pory roku w pierwszych 12 miesiącach przewiduję następujące wpływy ze sprzedaży:KolejnyMiesiąc Wielkośćpopytu Czynnikiwpływające na popyt Procent docelowych obrotów Całkowite obroty w złotych
STYCZEŃ Słaby Rozruch firmy 50 12 500
LUTY Przeciętny Okres karnawału 80 20 000
MARZEC Przeciętny Umiejętności pracowników 90 22 500
KWIECIEŃ Przeciętny „ „ 95 23 750
MAJ Przeciętny Promocje 100 25 000
CZERWIEC Przeciętny Reklama firmy 105 26 250
LIPIEC Słaby Okres urlopowy 60 15 000
SIERPIEŃ Słaby „ „ 55 13 750
WRZESIEŃ Słaby Obniżka cen u konkurentów 65 16 250
PADZIERNIK Przeciętny Umiejętności pracowników 90 22 500
LISTOPAD Przeciętny Umiejętności pracowników 100 25 000
GRUDZIEŃ Silny Przedświąteczny okres 110 27 500
Całkowite obroty przedsiębiorstwa w ciągu 2005 roku 250 0002.4 Konkurencja.
Jak wiadomo sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym w dużej mierze zależy od budowania sieci kontaktów. Należy również pamiętać, że zdobywanie kontaktów to jedna sprawa, a druga to ich utrzymanie.
Znajdując swoje miejsce na rynku, będę dążył do określenia swojej pozycji wśród istniejącej konkurencji.
Ocena konkurentów. Na rynku obejmującym obszar działalności mojego przedsięwzięcia mój salon piękności musi stawić czoła wielu miejscowym firmom, oferującym zbliżone usługi, choć nie identyczne ze względu na brak ich kompleksowości.

2.5 Analiza SWOT.
Szanse i zagrożenia w realizacji pomysłu.

Pomimo niezaprzeczalnie silnej konkurencji moja firma ma realne szanse zaistnieć na tym rynku, zdobywając klientów poprzez fachowość usług, jak i liczne promocje:

Darmowa kawa,
Przy kompleksowych usługach zniżka na niektóre usługi,
Rozdawanie gadżetów w postaci np. kosmetyków itp.

W dalszym etapie działalności będę dążył do utrwalania opinii o profesjonalizmie mojej firmy.
Wśród działań dających podstawy sądzić o szansach mego przedsięwzięcia znajdują się:
1) Wszechstronność usług,
2) Kompleksowość oferowanych świadczeń dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności mojej firmy,
3) Stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi,
4) Umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego w doborze fryzury i makijażu,
5) Świadczenie usług również u klienta,
6) Uprzyjemnienie czasu oczekiwania i wykonania usługi poprzez zlokalizowanie w tym samym budynku mini kawiarni,
7) Organizowanie pokazów z wykorzystaniem kosmetyków wiodących firm.
*
Oczywiście jak każde przedsięwzięcie tak i to posiada pewne cechy zagrożenia:
1) Duża konkurencja,
2) Pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów,
3) Niestabilność kadry pracowniczej,
4) Trudności w utrzymaniu płynności finansowej.


Silne i słabe strony projektowanej firmy:


Mocne strony :

1) Doświadczenie w kierowaniu firmą i organizacją pracy,
2) Atrakcyjna lokalizacja (centrum ),
3) Własny lokal usługowy,
4) Atrakcyjne (konkurencyjne) ceny,
5) Liczne promocje,
6) Kontakty z dealerami wiodących firm kosmetycznych,
7) Profesjonalna obsługa,
8) Wysoka elastyczność działania.

Słabe strony:

1) Brak dostępu do niskoprocentowych kredytów,
2) Konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie podwyższy koszty rozwoju działalności,
3) Duże koszty związane z uruchomieniem działalności.


2.6 Profil organizacyjno – techniczny.

Właściwy dobór metody działania może bardzo pomóc firmie zwłaszcza, w walce z konkurencją. Wobec wciąż rozwijającej się techniki i elektroniki nie sposób odizolować się od nowoczesnej technologii i równocześnie zaspokoić wymagania potencjalnych klientów w sposób umożliwiający ich zachęcenie do korzystania z naszych usług. Dlatego moim zamiarem jest nowoczesne wyposażenie salonu, co z pewnością ułatwi mi zaistnienie i utrzymanie się na rynku.
Lokal, w którym zamierzam rozwinąć działalność jest o powierzchni 100 m² z pełną instalacją wodno- kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Ponadto muszę zaznaczyć, że lokal ten jest moją własnością, niestety jest on usytuowany na gruncie należącym do Urzędu Miasta Bydgoszczy. W związku z tym jestem zobligowany do płacenia comiesięcznego czynszu dzierżawnego i rocznego podatku od nieruchomości płaconego w czterech ratach.
Podstawowym sprzętem, w który zamierzam wyposażyć swój salon, to:
meble tworzące stanowiska fryzjerskie i kosmetyczne,
łóżko do solarium,
trzy łóżka do zabiegów kosmetycznych,
lampy naświetlające,
urządzenie do nowoczesnej trwałej,
nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie, miseczki,
pędzle, rękawice, ręczniki,
suszarki ręczne i stojące,
lustra i fotele fryzjerskie,
umywalki i wyposażenie sanitarne,
zabudowa i wyposażenie mini kawiarni,
dwa komputery i oprogramowanie,
kasa fiskalna i drukarka,
aparat telefoniczny,
biurko, fotel, dwie szafy, odzież dla pracowników,
podstawowe produkty kosmetyczne i fryzjerskie.
Odnośnie zaopatrzenia salonu we wszystkie niezbędne materiały i produkty mogłabym wymienić wiele firm i hurtowni mających siedzibę na terenie Kujawsko-Pomorskim. Oczywiście skorzystam z ofert tych firm, które przede wszystkim udzielą tzw. kredytów kupieckich. Najatrakcyjniejsze oferty handlowe składają m.in. firmy:

1. Dystrybutor produktów firmy L’OREAL.

2. Dystrybutor kosmetyków pielęgnacyjnych i leczniczych firm:

ORIFLAME,
WELLA,
MAYBELLINE,
VICHY,
MARGARET ASTOR,
AVON,
Oraz innych mniej znanych firm.

Kalendarz organizacyjny
Lp. Poszczególne czynności Termin wykonania
1. Rozpoznanie i analiza rynku 6 miesięcy od V do X
2. Ustalenie strategii marketingowej 1miesiąc - listopad
3. Reklama firmy 1miesiąc - grudzień
4. Rejestracja firmy - zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.* Urząd Statystyczny- nadanie numeru Regon. *Urząd Skarbowy:-zgłoszenie obowiązku podatkowego,-nr identyfikacji podatkowej NIP,-zgłoszenie podatnika VAT .*ZUS:-zgłoszenie jako płatnika,-zgłoszenie do ubezpieczenia.*Zamówienie pieczęci firmowe.*Założenie konta bankowego. 1.XI.2004 -zaświadczenie do 14 dni 14.XI.2004 -nadanie numery do 7dni21.XI.2004 25.XI.2004 25.XI.2004 -do3dni 28.XI.2004
5. Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. XII 2004
6. Zgłoszenie w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. XII 2004
7. Dokonanie uzgodnień i zawarcie umów z:*Zakład Energetyczny w Bydgoszczy.,*Zakład Telekomunikacji w Bydgoszczy.*Straż Pożarna w Bydgoszczy. początek XII 2004
8. Uzyskanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. początek XII 2004
9. Opracowanie listy dostawców sprzętu i wyposażenia, materiałów i produktów. początek XII 2004
10. Adaptacja lokalu do działalności. początek XII 2004
11. Dostawa i montaż wyposażenia salonu. II-połowa XII 2004
12. Przeprowadzenie wstępnych rozmów i rekrutacja pracowników. II-połowa XII 2004
13. Zawarcie umów z pracownikami. 26.XII.2004 z terminem rozpoczęcia pracy 2.I.2005
14. Rejestracja pracowników:*wysłanie na badanie lekarskie,*przeszkolenie w zakresie BHP,*angaż,*zgłoszenie do ZUS. 26.XII.200428.XII.20042.I.20052.I.2005


2.7 Profil finansowy firmy.

Kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia : 186 412 zł
1. Koszty początkowe Wartość [zł]:
koszty reklamy 4 000
zakup mebli tworzących stanowiska pracy 10 000
łóżka do zabiegów kosmetycznych – 3 szt. 6 000
łóżko do solarium 40 000
lampy naświetlające – 2 szt. 5 000
urządzenie do nowoczesnej trwałej 3 000
suszarki ręczne – 3 szt. 3 000
suszarki stojące – 2 szt. 6 000
fotele fryzjerskie – 3 szt. 6 000
myjnia 3 000
nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie,
miseczki, pędzle, rękawice, ręczniki itp. 4 000
lustra 3 000
zabudowa i wyposażenie mini kawiarni 12 000
komputer i oprogramowanie 6 000
kasa fiskalna 3 500
drukarka 1 000
aparat telefoniczny: baza i trzy słuchawki 800
wyposażenie pomocnicze 700
odzież ochronna pracowników 600
koszty adaptacyjne 10 000
ubezpieczenie I – rata 700
opłaty rejestracyjne – ogółem 300
koncesja 3 000
materiały i produkty 1 700
Łączne koszty początkowe 133 300

Wartość [zł]:
2. Rezerwa kosztów początkowych - 20% ich wartości 26 660

3. Miesięczne koszty działalności – za 2 miesiące
zakup materiałów i produktów 6 000
płace pracowników 10 000
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników 1 640
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne właściciela 990
czynsz za dzierżawę gruntu 1 000
podatek od nieruchomości – kwartalnie 150
koszty reklamy – pierwszego i drugiego miesiąca 3 000
media 780
usługi telekomunikacyjne 365
zakup materiałów pomocniczych 350
prowizje i opłaty bankowe 200
odsetki od kredytu obrotowego 1 710
podatek za I i II miesiąc (I m-c strata; II m-c 267 zł) 267
Łączne koszty działalności za okres 2 miesięcy 26 452Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia jest wysoki i w związku z tym, mimo zainwestowania własnych oszczędności muszę zaciągnąć kredyt w banku na kwotę 70 000 złotych. Po złożeniu niezbędnej dokumentacji bank może udzielić mi kredytu obrotowego na w/ w kwotę w linii kredytowej na okres dwóch lat, co oznacza, że w tym okresie będę spłacać miesięczne odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu w danym miesiącu. Spłata całości kredytu będzie wymagalna po upływie dwóch lat. Oprocentowanie kredytu w wysokości 23% w skali roku.

BILANS:

AKTYWA PASYWA
I.ŚRODKI OBROTOWE1.Gotówka w kasie2.Środki na rach. bank.3.Zapasy materiałów4.Należności od budżetu 83 153 1 00062 9762 50016 677 I.KAPITAŁY WŁASNE1.Kapitał podstawowy 194 093194 093
II.ŚRODKI TRWAŁE1.Budynek2.Maszyny i urządzenia3.Meble i wyposażenie 180 94090 00072 24018 700 II.ZOBOWIĄZANIA1.Długoterminowe 70 00070 000
Razem aktywa 264 093 Razem pasywa 264 093


Rachunek zysków i strat:
1. Obrót roczny : 250 000
2. Koszty : 251 087
Zakupione materiały : 44 500
Pozostałe koszty działalności :136 327
Amortyzacja : 28 060
Zmiana stanu materiałów : - 800
Koszty początkowe : 43 000
3. Strata wynosi : 1 087


Strata jest wynikiem wysokich kosztów początkowych, niezbędnych do uruchomienia mego przedsięwzięcia. W wyniku poniesionej straty Urząd Skarbowy ma wobec mojej firmy zobowiązanie z tytułu nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 16677 zł.


Stopa zwrotu:
Stopa zwrotu - wyrażona w procentach relacja rocznej nadwyżki netto (po opodatkowaniu), uzyskiwanej z określonego przedsięwzięcia, do wartości poniesionego nominalnego nakładu inwestycyjnego. Stopa zwrotu informuje o tym, jaka część wyłożonego kapitału zwróci się inwestorowi w ciągu roku w postaci dochodu. Jest jedną z najprostszych, statycznych metod porównywania opłacalności różnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub różnych wariantów tego samego przedsięwzięcia.

Stopa zwrotu inwestycji (dane liczbowe w tyś zł)
Pozycja - Rok 2005
Inwestycje 251,087
Zysk netto 141,138
Stopa zwrotu inwestycji % 56,2

Jeżeli miałbym krótko to interpretować, należałoby zwrócić szczególną uwagę na rok pierwszy działalności, stopa zwrotu jest bardzo wysoka, zysk netto w krytycznym roku sięga aż 56,2 % inwestycji. Jeżeli utrzymywało się to przez dłuższy czas, można by powiedzieć tylko o jednym: „o sukcesie inwestycji”. Natomiast w naszym konkretnym przypadku jest to sytuacja normalna. Firma rozpoczęła działalność z końcem roku 2004, potrzeba ogromnych inwestycji aby sprostać wymogom sanitarnym i rynkowym. Tak, że firma musi w pierwszych roku inwestować i to kosztem zysku. Firma dopiero po około półtora roku działalności zacznie odzyskiwać zainwestowane pieniądze.
W roku nakłady inwestycyjne były bardzo duże (w nakładach inwestycyjnych ujęto wkłady prywatne co jest bardzo ważne, gdyż przedstawia prawdziwą stopę zwrotu inwestycji), ale pozwoli to w przyszłości na osiągnięcie korzyści znacznie przewyższających nakłady inwestycyjne.Koszty stałe Koszty zmienne
1.czynsz 6 000 1.zakup materiałów 44 500
2.płace stałe* 12 600 2.płace fryzjerek i kosmetyczek. 55 400
3.ZUS w/ w 2 280 3.ZUS w/ w 8 840
4.ZUS właściciela 6 330 4.media 5 190
5.usługi telekomunikacji 3 035 5.koszty reklamy 10 700
6.materiały pomocnicze 1 910 6.odsetki bankowe 6 730
7.prowizje bankowe 1 200 7.amortyzacja urządzeń 18 060
8.podatek od nieruchomości 600 8.½ rezerwy 10% wyd. 8 266
9.amortyzacja budynku 10 000
10.½ rezerwy 10% wyd. 8 266
Razem koszty stałe 52 221 Razem koszty zmienne 157 686
*dotyczy wynagrodzenia obsługi kawiarni i sprzątaczki

Wszystkie koszty stałe 52 221
Próg rentowności = ——————————————— = ——— = 141 138
1zł - koszt zmienny przypad.na jedną zł. obrotów 1-0,63
Koszt zmienny przy- Wszystkie koszty zmienne 157 686
padający na jedną = ——————————— = ———— = 0,63
złotówkę obrotów Planowane obroty firmy 250 000

Jeżeli moja firma osiągnie obroty w wysokości 141 138 zł rocznie, zwrócą się wszystkie koszty jej prowadzenia. Po przekroczeniu w/w wielkości obrotów moje przedsięwzięcie zacznie przynosić zyski.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
19.10.2010 (22:43)

Książka przychodów i rozchodów to nie jest pełna księgowość!! żal

14.5.2008 (16:42)

Tego było mi trzeba żeby dostać 1;(

15.4.2008 (17:47)

mi tez tego trzeba bylo tylko szkoa ze za pozno znalalam ;( praca super