profil

Procesy poznawcze- ściąga z psychologii

drukuj
satysfakcja 46 % 105 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mowa-to system znaków służących do porozumiewania się przedstawicielom jednego gatunku.
Człowiek jest jedyna istotą która posługuje się mowa werbalna.
Do mowy pozawerbalnej zaliczamy:mimike, pantomimike, gesty, intonacje głosu.

Stosunek mowy od werbalnej do niewerbalnej:
-komunikat niewerbalny może zastępować komunikat werbalny
-kom.pozawerbalny może wzmacniac kom. Werbalny
-kom.pozawerbalny może Przeczyc kom. Werbalnemu

Mowe werbalna dzielimy na ustna i pisemna, każda z nich rzadzi się innymi prawami:
- mowa ustna to przerywana, niedopracowana
- mowa pisemna musi być dopracowana, staranna bo nie znamy rozmówcy i musimy komunikat dopracowac. Jest ona trudniejsza bo trzeba umiec pisac, znac znaki.

Funkcje mowy:
- komunikacyjna- mowa sluzy do porozumiewania się
-informacyjna-mozemy przekazywac inf.
-eksploracyjna- Moza poszukiwac inf.
-regulacyjna- polega na tym, ze czł. Reaguje swoim zachowaniem
-inpresywna-możemy wpływać na zach. innch ludzi

EMOCJE- w emocjach odzwierciedla się indywidualny stosunek czł. do otaczającej rzeczywistości siebie samego

CECHY EMOCJI:
- znak
-natęzanie
-tresc

Emocje mogą być dodatnie i ujemne.
Dodatnie to szczescie, radosc itd.
Ujemne to zawisc, gniew itd.

Każda emocja może następować z róznym natężeniem od najsłabszego do b.mocnego.

Słabe emocje to nestracje- Sa one bardzo zmienne( chwilowe, przejściowe cech emocji)
Silne emocje to-afekt, pasja, namiętności

Tresc emocji- to to co przezywamy np: niszczesliwa miłosc, radosc z dziecka

Ekspresja emocjonalna-sposób wyrazania uczuc.
Ekspresja emocjonalna zalezy od dojrzałego systemu nerwowego.

Emocje można wyrazac w różny sposób:
- przy pomocy srodkow werbalnych
-przy pomocy srodkow niewerbalnych
- przy pomocy srodkow mimiki
- przy pomocy srodkow pantomimiki

Poprzez wychowanie uczymy się nad panowaniem swoimi emocjami: wychowanie, kultura

Rozwój człowieka od emocjalności do moralności
Uczcie-to emocja rozciągnięta w czasie która nie zmienia się pod wpływem doraźnych bodźców
Przykłady uczuc miłośc,przyjaźń,szacunek,itd.Kodeks moralny przy pomocy którego kontrolujemy swoje emocje- moralność.

MATYWACJA-motyw o sila sprawcza naszego dzialania.

Czł. angazuje się w dzialanie wtedy , gdy zaspakaja ona jego istotne potrzeby i gdy jest przekonany,ze wynik jego dzielania będzie wyższy niż zero.

CECHY MOTYWACJI:
- ZNAK-może być dodatnia gdy dazymy do jakiegos dziełania i ujemna gdy działania unikamy.W zależności od okoliczności ten sam czł. wobec tej samej czynosci może wykazywac raz dodatnia a raz ujemna motywacje.
-SILA MOTYWÓW-o sile świadczy to w jakim stopniu jest on w stanie wyeliminowac motywy konkurencyjne
-WIELKOSC MOTYWU-o wiekosci świadczy ilość energii potrzebnej do wykonania danej czynności.

*Motywy mogą być uswiadomione i o m. uswiadomionym mowimy gdy czł. zna cel swego postępowania i świadomie dobiera do niego srodki.
*O m. nieuświadomionym mowimy wtedy gdy czł. nie zna i nie rozumie celu swego postępowania.

Kazimież Obuchowskinie zgadza się z tym,ze można mowic o motywach nieuswiadomoonych.Uważa?

Prawa Jerkesa Dodona:
Prawa ich dotyczą związku między motywacją, a efektami dziełania.

I prawo- im wieksza jest motywacja tym wieksze SA edfekty dziełania, ale tylko do pewnego krytycznego momentu od którego momo, iż motywacja wzrasta efekty dziełania pozostaja na tym samym poziomie do nast. Pkt. krytycznego do którego mimo zależności między motywacją a efektami działania jest krzywoliniowa.
Najlepsze efekty osiągamy przy umiarkowanej motywacji.

II Prawo-przy czynnościach prostych im wyższa motywacja tym wyższe są efekty działania Im bardziej trudna lub złożona działalnośc tym lepsze efekty daje umiarkowany poziom motywacji.

OSOBOWOŚC-(inteligencja, temperament,zdolność,zainteresowania,obrazy siebie)-to zbior cech właściwych danej osobie, decydujących o tym,ze jest ona indywidualnością

CECHY OSOBOWOSCI:
- wrodzone
- nabyte

Do wrodzonych cech osob.zaliczamy inteligencje i temperament

Inteligencja- to zdolność do rozumnego działania. Dzialaniem rozumnym nazywamy takie zachowanie, które dostosowane jest do wymogów sytuacji.
Ludzie inteligentni szybko się ucza. Inteligentny człowiek uczy się na swoich błedach. Jest zaradny.

Iloraz inteligencji-to wiek umysłowy czł. podzielony przez wiek zycia i razy sto
90-120-norm intelektualna,
90-80- ociązałosc umysłowa
80-mniej- niedorozwój umysłowy.

TEMPERAMENT-przejawia się w gestach i ruchach czł. oraz w sposobie emocjonalnego reagowania. Hipokrates i Ghlem wyróżnili typy:
-choleryk- złóc-pobudzenie
-flegmatyk-flegma-chamowanie
-sengwinik-krew-równowaga
-melancholik-czarna zółc - hamowanie

W organizmie czł, znajdja się 4 plyny:
-krew
-flegma
-Żółć
-czarna żółć

J. Pawłow- związał typy temperamentelne z cechami ukł. Nerwowego.
Stwierdził, ze tylko melancholik ma słaby ukł. Nerwowy
Uważał tez, ze typ temperamentu zależy od tego jaki jest stosunek pobudzenia i hamowania w korze mozgowej.

Esnek
Introwertyk- skierowany do wewnątrz cofający się nie lubił hałasu towarzystwa.

Ekstaweryk- który lubi żeby się coś działo, lubi towarzystwo

Eysneck-stwierdził,że ekstraderycy mają przewage o hamowanie nad pobudzeniem, a introwertyk ma przewage pobudzenia nad hamowaniem

Temperament jest cechą wrodzoną

ZDOLNOŚC-w psychologii pojęcie to łączy się z pojęciem czynności.
Ze zdolnością mamy wówczas, gdy człowiek uczy się szybciej od innych w danych warunkach określonej czynności i wykonuje ja w stopniu lepszym niż przeciętnie.
Zdolności są częściowo wrodzone, ale mogą rozwijac się pod wpływem uczenia.

ZAINTEROSOWANIA-to cecha całkowicie naukowa .

2 człony zainteresowań:
-emocjonalny
- poznawczy

O zainteresowaniu mówimy wówczas, gdy czł. czerpie radosc z jakiejs czynności i rozwija się przy tym poznawczo.
Zainteresowanie, które pochłania czl. Całkowicie nazywa się pasja.

POSTAWY-w postawie odzwierciedla się stosunek czl. Do siebie innych ludzi., rzeczy i wielu zjawisk otaczającej rzeczywistość.
PRZYKŁADY:
-postawa egoistyczna,
----//---- kocajaca
----//----patriotyczna
----//----religijna
----//----obowiązkowosci
----//----wykonywanej pracy

3 komponenty postaw:
-intekektualny(przejawia się w tym,ze znam dany przedmiot i określam stosunek do tego przedmiotu.)
-emocjonalny(jak reaguje na daną rzecz, na dane zjawisko.)
-behawioralny( jak się zachowuje w związku z deklarowana postawa.)

Dojrzała w pełni ukształtowana postawa, charakteryzuje się spójnością wszystkich 3 komp.(mowię, ze jestem tolerancyjny, przezywam i daje dowody do tego, ze jestem tolerancyjny.).
Postawy są nabyta czescia osobowości, kształtuja się w trakcie zycia i zmieniaja się.

OBRAZ SAMEGO SIEBIE- to ogoł,opinia dotyczaca własnej osoby.


Podział obrazu samego siebie:
- ja realne-jaki jestem
- ja idealne- chciałbym być

*Może,”ja realne” pokrywa się z „ ja idealne” to nie dobrze bo taki czł. się nie rozwija, zachwyca się samym sobą.

Duży dystans między ja realnym i ja idealnym jest niedobry, bo człowiek jest zakompleksiony

„Ja idealne „różni się nieznacznie od „ja realnego”-człowiek nie zamyka w sobie rozwoju, może się rozwija.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
1.4.2011 (09:39)

praca na inny temat z psychologi

24.2.2009 (21:58)

W ogóle nie na temat. wysypane fakty i nic poza tym. Autor niepotrzebnie zmarnował czas na stworzenie tego pseudo- nie wiadomo czego 1/6

27.1.2009 (22:08)

praca wogole nie na temat,niewiem czy autor wogole wie czym sa procesy poznawcze. Żenada,ABSOLUTNIE NIE POLECAM,PRACA NIE NA TEMAT!!!