profil

Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole - wzory (ściąga)

drukuj
satysfakcja 67 % 1002 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W załączniku wszystko jest tak jak być powinno (są indeksy dolne)

Alkan: Metan: CH4, Etan: C2H6 , Propan: C3H8 , Butan: C4H10 , Pentan:C5H12 , Heksan:C6H14 , Heptan:C7H16 , Oktan:C8H18, Nonan:C9H20 , Dekan:C10H22 . Alken: Eten:C2H4 , Propen:C3H6 , Buten:C4H8 , Penten:C5H10 , Heksen:C6H12 , Hepten:C7H14 , Okten:C8H16 , Nonen:C9H18 , Deken:C10H20 . Alkin: Etin:C2H2, Propin:C3H4 , Butin:C4H6 Pentin:C5H8 , Heksin:C6H10 Heptin:C7H12 , Oktin:C8H14 Nonin:C9H16 Dekin:C10H18. Alkohole: metanol: CH3-OH, etanol: C2H5-OH, Propyl: C3H7-OH, Butanol: C4H9-OH, Pentanol: C5H11-OH, Heksanol: C6H13-OH, Heptanol: C7H15-OH, Oktanol: C8H17-OH, Nonanol: C9H19-OH, Dekanol: C10H21-OH.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
alkiny alkany alkeny ściąga chemia Związki organiczne węglowodory nienasycone własciwości alkanów węglowodory nasycone WSZYSTKIE
Komentarze (16) Brak komentarzy
4.10.2011 (15:42)

mi tez chociaz właściwie powinnam to ummieć z gimnazjum hehe

28.9.2011 (19:19)

dzięki bardzo mi sie przydało!(;

30.5.2011 (18:43)

koks xd