profil

"Dom i rodzina jako wartości ponadczasowe" - rozprawka

drukuj
satysfakcja 73 % 105 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Wszystko co żyje chce trwać: rośliny garną się do słońca, zwierzyna walczy o pożywienie. Trwanie ma dla człowieka tym większą wartość, im głębszy sens potrafi mu nadać. ” Są to słowa A. Minkowskiego, które umieścił w jednej ze swoich licznych książek, pod tytułem „Dowód tożsamości”. Pisze on, że trwanie ma dla nas tak dużą wartość, jak głęboki sens potrafimy mu nadać. Właśnie takie znaczenie może nadać rodzina.
Według mnie rodzina jest najważniejszą wartością w naszym życiu.

Pierwszym argumentem potwierdzającym tezą zawartą w temacie jest to, że rodzinie przypada pierwszorzędna rola w kształtowaniu postaw społecznych i moralnych. Dziecko widzi przecież jak postępują jego rodzice. Czy obracają się tylko w swoim świecie, czy też dostrzegają problemy innych i usiłują za wszelką cenę pomagać samotnym i potrzebującym. Jeśli dominuje w nich brak szacunku i wrażliwości na piękno, to właśnie te postawy zostaną w nim trwale zakorzenione.

Podobnie jest z podejściem do obowiązków rodzinnych i zawodowych. W rodzinach, gdzie panuje pod tym względem uporządkowany system wartości i życie rodzinne nie miesza się z życiem zawodowym, można się spodziewać, że młody człowiek opuszczając dom rodzinny będzie dobrym rodzicem i pracownikiem.

Jednak w domach, gdzie panuje brak tolerancji oraz odbiega się od podstawowych zasad dobrego wychowania, mamy do czynienia z tragedią młodych ludzi, którzy szukają ucieczki ze świata obłudy i zakłamania w świat zjawisk patologicznych, w których alkoholizm, narkomania i choroby psychiczne zajmują czołowe miejsca w jego życiu. Dowodem tego jest książka autorstwa Christiane F. pt: "My, dzieci z dworca Zoo", w której młoda dziewczyna, mająca wiele problemów rodzinnych i emocjonalnych, chciała się pozbyć nieszczęść, popadając w narkomanię.

Uważam też, że bardzo odpowiedzialna rola rodzinie przypada w rozwoju strefy emocjonalnej człowieka, życie daje liczne dowody na to, iż osoba wywodząca się z rodziny, w której przywiązywało się uwagę do kształtowania wrażliwości na otaczający świat, w tym ludzi, przyrodę, sztukę i sprawy ojczyzny jest z reguły bardzo wartościową jednostką społeczną.

Kolejnym argumentem jest to, że wiele samotnych osób oddałoby wszystko co mają, swój dorobek życiowy, po to, by być z rodziną.

Nie pieniądze, które przemijają, które można w każdej chwili stracić, nie one są najważniejsze, ale rodzice, będący z nami od początku, bez których nie nauczylibyśmy się jak postępować. Dowodzi tego utwór Jana Kochanowskiego pt. : "Na dom w Czarnolesie". Autor opisał w tej fraszce renesansowy model życia człowieka. Najważniejsze są dla niego wartości moralne i etniczne: ojczyzna, dom rodzinny, zdrowie, uczciwość, szacunek otoczenia, spokojna starość.

Myślę również, że nie bez znaczenia jest rola rodziny jako przystani, do której powraca się w chwilach najbardziej trudnych, w momentach życiowych porażek, by w niej szukać schronienia i zrozumienia dla naszych życiowych pomyłek, rozczarowań i niepokojów. By wreszcie zabrać z niej następną porcję wiary i nadziei, że życie zawsze ma sens.

W filmie wyreżyserowanym przez Stephen’a Daldry’a pt. „Billy Elliot”, główny bohater obraca się w świecie życiowej porażki, dorasta w biedzie, pozbawiony wszelkich perspektyw na przyszłe życie. W jego domu pierwszorzędne miejsce zajmuje patologia i wulgaryzm. Billy nie może widzieć ani w ojcu, ani w starszym bracie wzoru do naśladowania. Kiedy ojciec Billy’ego dowiaduje się o miłości chłopca do tańca i baletu, Billy spotyka się z brakiem akceptacji i tolerancji ze strony rodzica. W jego domu nikogo nie obchodzi, że decyzja o balecie jest jego własną. Rodzina powinna być wyrozumiała w stosunku do dziecka i przyjmować jego postanowienia.

Reasumując, teza zawarta w temacie rozprawki jest w stu procentach dobra i prawdziwa. Pojęcie "rodzina" istnieje od wieków i mimo tego, że ludzie się zmieniają, ona pozostaje nie uległa zatarciu przez szarą codzienność. To właśnie rodzina nadaje sens naszemu życiu, uczy nas zachowań, postępowania wobec otaczającego świata, szacunku, tolerancji, pokazuje nam cele i wartości, do których powinniśmy dążyć.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (9) Brak komentarzy
17.2.2010 (21:58)

nigdy w życiu bym lepszej nie napisała!

18.2.2009 (19:23)

super bardzo ładna :)

27.11.2008 (17:17)

no super moja nauczycielka dałaby z 4 a ja 6

Gramatyka i formy wypowiedzi