profil

Problemy moralne współczesnego społeczeństwa - notatka z lekcji.

drukuj
satysfakcja 83 % 241 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Aborcja (zabieg przerwania ciąży) jest przedmiotem najpoważniejszych sporów etycznych współczesnego świata. Aborcja to przerwanie ciązy w sposób chirurgiczny lub farmakologiczny. W Polsce dopuszcza się możliwość wykonania aboorcji jedynie w szpitalu na pisemna prośbę kobiety gdy:
- ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki
- zdiagnozowano cięzkie upośledzenie płodu
- ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego np. gwałtu
Przeprowadzenie aborcji jest zabronione w momencie gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego zycia poza organizmem matki. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialnośc karną za naruszenie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży.

2.Eutanazja- to skrócenie życia człowiekowi ciężko choremu, cierpiącemu, który niema szans na wyzdrowienie i prosi o przyspieszenie śmierci. Taką decyzje może też podjąć w imieniu nieprzytomnie chorego jego rodzina lub lekarz. W polskim prawie eutanazja jest zabroniona, natomiast dopuszcza ją prawo holenderskie. Jej zwolennicy uważają, że człowiek jst wolny i może decydować również o swojej śmierci. Przeciwnicy wysuwają argumenty religijne i moralne.

3.Prawa jednostki – prawa chronione przez system prawny i normy etyczne danego kraju.
Gwarantowane sa w ramach miedzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, na który składają się ratufikowane przez państwa konwencje (np. międzynarodowe pakty prawe człowieka) oraz organizacje międzynarodowe np. ONZ i organizacje pozarządowe np. Amnesty International. O przestrzeganiu praw człowieka w dnym kraju decyduje nie tylko system prawny ale przede wszystkim system norm etycznych.

4.Etyczny aspekt ochrony środowiska – stosunek człowieka do natury miarą ochrony środowiska. Środowisko naturalne chronią umowy i konwencje międzynarodowe oraz właściwe przepisy prawa lokalnego. Zwolennicy postawy ekologicznej opowiadają się za traktowaniem środowiska naturalnego jako harmonijnej całości.

5.Prawa zwierząt- to bardzo istotny problem etyczny współczesnej cywilizacji. Najczęściej są łamane w następujących kategoriach:
- warunki hodowli, transportu i uboju zwierząt
- wykorzystywanie zwierząt do eksperymentów medycznych
- wykorzystywanie zwierząt do testowania kosmetyków i innych produktów
- polowania, hodowli, oraz tresury w celach rozrywkowych
- znęcanie się nad zwierzętami
Obrońcy zwierząt są przekonani że miarą człowieczeństwa jest właśnie nasz stosunek dozwierząt.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
27.4.2011 (21:05)

Przydało się
Dzięki xD

22.11.2009 (13:10)

bardzo mi się przyda ... DzięX :) :):):)

3.11.2007 (16:36)

dzięki, krótko zwieźle i na temat, to było mi potrzebne :))