profil

Sądy - władza sądownicza

drukuj
satysfakcja 69 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Władza sądownicza – sądy

Organami wymiaru sprawiedliwości są:
• Sąd Najwyższy
• sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne)
• sądy szczególne ( wojskowe i administracyjne – Naczelny Sąd Administracyjny wraz z ośrodkami zamiejscowymi)
• trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu)
• organy kontroli państwa i ochrony prawnej (Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura)

Sądy rozstrzygają sprawy kolegialne, w postępowaniu jawnym, na zasadzie równości, z zapewnieniem stronom prawa do obrony oraz możliwością odwołania się do sądu wyższej instancji.


Sąd Najwyższy

Jest to naczelny organ sądowy w RP, w skład którego wchodzą: pierwszy prezes (jest powoływany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego), jego zastępcy oraz sędziowie. Są oni powoływani na czas nieokreślony przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Sąd Najwyższy dzieli się na następujące oddziały:
- Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- Izba Cywilna,
- Izba Karna,
- Izba Wojskowa

Zadania:
* główne  sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych szczególnych zakresie orzekania
* rozpoznawanie spraw w zakresie przekazanym szczególnymi przepisami ustawowymi (np. protest wyborczy)
* opiniowanie niektórych projektów ustaw

W Sądzie Najwyższym może orzekać 3, 5, 7 sędziów zawodowych lub cały skład danej Izby.

Sądy powszechne

W skład sądu powszechnego wchodzą: prezes, wiceprezes lub w przypadku większych sądów wiceprezesi i sędziowie (powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa).

Zadanie ogólne:
* rozpatrywanie spraw z zakresu karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw ustawowo przewidzianych dla innych sądów.

Sądy rejonowe

Są to sądy pierwszej instancji, stanowiące najniższy stopień w hierarchii wymiaru sprawiedliwości.

Zadania:
* rozpatrują sprawy z zakresu karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wojewódzkich.

Skład orzekający w sprawach cywilnych i karnych tworzy sędzia zawodowy i dwóch ławników, którzy są reprezentantami społeczeństwa.


Sądy wojewódzkie

Są to sądy drugiej instancji.

Zadanie:
* rozpatrują między innymi odwołania od orzeczeń wydawanych przez sądy rejonowe oraz w pierwszej instancji niektóre sprawy cywilne i sprawy karne (popełnienie zbrodni zagrożonej kar powyżej trzech lat więzienia)

Skład orzekający w sprawach cywilnych i karnych tworzy sędzia zawodowy i dwóch ławników, którzy są reprezentantami społeczeństwa.


Sądy apelacyjne (dla kilku województw)

SA to sądy trzeciej instancji.

Zadanie:
* rozpoznają odwołania od orzeczeń wydawanych przez sądy okręgowe w pierwszej instancji.

Skład orzekający to 3 sędziów zawodowych.

Sądy szczególne

Zadanie:
* rozpatrywanie spraw wykraczających poza uprawnienia sądownictwa powszechnego

Sądy wojskowe

System sądów wojskowych tworzą:
- sądy okręgów wojskowych
- sądy garnizonowe

Podlegają one Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego.

Zadanie:
* rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstw związanych z obronnością państwa, np. szpiegostwo.

Naczelny Sąd Administracyjny

Składa się z prezesa, wiceprezesów, prezesów izb, prezesów ośrodków zamiejscowych sędziów.
Są oni powoływani przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na:
- Izbę Finansową
- Izbę Ogólnoadministracyjną
- należą do nie również ośrodki zamiejscowe: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław.

Nadzór nad działalnością NSA sprawuje Sąd Najwyższy

Zadania:
* sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę administracji publicznej
* rozstrzyga spory między obywatelami a organami administracji publicznej poprzez rozpatrywanie odwołań i skarg na:
~ decyzje administracyjne,
~ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym,
~ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
~ uchwały organów gmin stanowiące przepisy gminne,
~ akty terenowych organów administracji rządowej stanowiące przepisy prawa miejscowego,
~ akty nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
3.11.2011 (15:11)

III instancja?? co to niby?? chyba sam Bóg jest w niej sędzią... :/

29.9.2011 (15:30)

Nie korzystajcie z tych informacji, dużo błędów, nieaktualne dane!!!

28.2.2008 (17:47)

super ;) krótko zwięźle i na temat.

27.7.2006 (14:13)

uwaga na błędy w pracy

27.7.2006 (14:10)

Spoko :):) dzieki

Rozkład materiału


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Rose970 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.12.2014 (21:17)

Hej potrzebuje waszej pomocy  mam napisać pracę kontrolną i potrzebuję waszej pomocy  praca potrzebna mi jest na wczoraj. "Istota...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

aife0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 25 pkt 19.12.2014 (16:20)

Plusy i minusy własnej działalności gospodarczej - z góry dziękuję za pomoc.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

21220000 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt 18.12.2014 (20:04)

Muszę przygotowac notatkę o artykule z jakiegoś tygodnika opinii. Na dzisiaj!!!!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Yume33320 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 17.12.2014 (18:40)

Pan Janusz jest taksówkarzem w niewielkim mieście K. Rada Miejska w K. podjęła ostatnio uchwałę w  sprawie osobowego transportu prywatnego w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

myszzkamikki0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 12 pkt 17.12.2014 (13:41)

Wybierz jeden przekaz reklamy gastronomicznej i opisz go,  np. danie promocyjne. max 2 strony z góry dziękuje za odpowiedzi jest to dla mnie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.