profil

Opakowania a ochrona środowiska

drukuj
satysfakcja 77 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W czasach obecnych idąc do sklepu i kupując jakiekolwiek produkty potrzebne do utrzymania się przy życiu- żywność, czy też jakiekolwiek produkty przemysłowe potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego i utrzymania czystości, porządku i higieny wokół siebie i wokół swojego środowiska przynosimy do domu wszystko w opakowaniach.
Opakowania te, to nierzadko wielowarstwowe pokłady folii, metalu lub plastiku, które od razu lądują w śmietniku. Nie zastanawiamy się w większości przypadków co z tymi opakowaniami dalej się dzieje. Nie obchodzi nas to, że te śmieci lądują na wielkich górach odpadów na wysypiskach śmieci i dalej trzeba je przetworzyć by nie zagrażały skażeniu środowiska naturalnego( a wiele z nich nadaje się do powtórnego przetworzenia-recyklingu). Człowiek jest jedynym na świecie producentem śmieci i po tym idzie go poznać gdzie był i się znajdował (np. w lesie nie ma miejsc by nie było widać bytności człowieka- wszędzie puszki, papierki, i inne śmieci pozostawione byle gdzie).

W związku z tym powstaje problematyka ochrony środowiska naturalnego. W 1996 roku ludzie wyprodukowali 641 milionów ton opakowań- o prawie 130 milionów ton więcej niż w 1992 roku co znaczy, że równomiernie do produkcji wzrosła ilość zużytych odpadów. Dlatego też w związku z ciągłym wzrostem znaczenia i tym samym zużycia tych opakowań na świecie, tendencje ekologiczne staja się coraz silniejsze.

Powstaja ruchy ekologiczne zwracajace uwagę na problemy opakowań towarów. Krytycznie oceniają przedewszystkim nadmiar wykorzystywanych opakowań, co wiąże się z nieracjonalna eksploatacją zasobów naturalnych, stosowaniem materiałów opakowaniowych oraz opakowań, które jako biologicznie trudno rozkładalne lub wcale nierozkładalne zanieczyszczają środowisko.
Społeczeństwa domagają się ograniczania nieuzasadnionego nadmiaru materiałów opakowaniowych. Zmusza to między innymi producentów do produkcji opakowań o mniejszej masie jednostkowej, większej kolorystyce która bardziej przyciągnie uwagę konsumenta anieżeli wielkość opakowania i masa.
Ekolodzy postulują by zmniejszać pojemność produktów w opakowaniach poprzez ich prasowanie, kondensowanie i koncentracje produktów by zajmowały mniej miejsca i potrzebowały mniejsze opakowanie.

Postulują też aby opakowania miały mniejszą chłonność produktu, np. poprzez zmniejszanie grubości opakowań szklanych lub blaszanych dzięki zmianie ich konstrukcji, modernizacji technologii produkcji opakowania czy też zastosowaniu ulepszonych bardziej wytrzymałych materiałów do ich produkcji.

Producenci starają się produkować opakowania (głównie produktów spożywczych ), które konsument nie będzie miał potrzeby wyrzucać tylko wykorzysta w gospodarstwie domowym do innych potrzeb. Jest to zgodne z oczekiwaniami konsumentów, którzy preferują funkcjonalność, wytrzymałość i wielokrotność wykorzystania.

Z ochroną środowiska wiążą się takie zagadnienia które mają również wpływ na wyczerpywanie zasobów naturalnych, zaśmiecanie środowiska naturalnego (wspomniałam już o tym wcześniej), zanieczyszczanie powietrza i atmosfery (niszczenie warstwy ozonowej czyli tzw. Efekt cieplarniany), zanieczyszczanie wód powierzchniowych rzek, jezior, mórz, oceanów.

Największym problemem dla środowiska naturalnego są opakowania; wśród wielu ich gatunków i rodzajów w ostatnich latach przeważyły te z tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są wielkie i niezaprzeczalne ponieważ stały się podstawą postępu i rozwoju w wielu dziedzinach. Jednak nadmiar tworzyw sztucznych wprowadzanych wraz z wyrobami jedno i wielorazowego użytku spowodował nadmierne obciążenie wysypisk śmieci i składowisk i spowodował nadmierny wzrost kosztów eksploatacji.

Niekorzystny wpływ ma nie tylko wyrzucone opakowanie z tworzywa sztucznego po zużyciu ale także bardzo niekorzystnie na środowisko wpływa proces produkcji takiego opakowania, ponieważ w momencie powstawania występuje zjawisko emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak: węgiel, siarka, związki chloru, azot, cyjanowodór, freony i innych wiele szkodliwych pierwiastków.
Odpady z tworzyw sztucznych mogą być unieszkodliwiane lub poddawane recyklingowi. Jest to najpopularniejsza metoda ponownego wykorzystania po przeróbce przemysłowej tworzywa do dalszego eksploatowania. Tworzywa, które się nadają do recyklingu to tworzywa termoplastyczne czyli najpopularniejsze butelki typu PET do napoi, opakowania żywności HDPE i LDPE .
Następnym sposobem likwidacji opakowań z tworzyw sztucznych jest ich biodegradacja, czyli rozkład w środowisku biologicznym na elementy, które są naturalnymi składnikami środowiska lub pozostają z nimi w zgodności. Nie wszystkie jednak odpady z tworzyw sztucznych podlegają biodegradacji a proces ten jest wieloletni i nie daje skutecznych rezultatów.
Inną metodą jest przetwórstwo odpadów dla celu uzyskania energii, jest to metoda dość kosztowna i napotyka się z wieloma trudnościami. To wysoki koszt instalacji pieców do spalania odpadów i zagrożenie powtórnego zanieczyszczenia środowiska w procesie spalania, gdzie do powietrza wydostają się szkodliwe substancje chemiczne.

Innym zupełnie problemem jest jeszcze wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka. Tworzywa poprzez bezpośredni kontakt z organizmem ludzkim może niekorzystnie wpływać na przebieg procesów fizjologicznych; może działać rakotwórczo, powodować alergie i stany zapalne.
Kontakt z organizmem ludzkim na stępuje poprzez drogę tzw. Pośrednia czyli żywność pakowana. Substancje szkodliwe z tworzyw sztucznych mogą przenikać z opakowań do żywności powodując jej powolne zatruwanie. Dlatego też zostały postawione wymogi i regulacje prawne do opakowywania produktów. W celu uniknięcia obecności substancji szkodliwych w Krajach Unii Europejskiej postawione zostały wymogi na tzw. Liście pozytywnej substancji dozwolonych do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.

Jako nieszkodliwe pozostają opakowania ze szkła i one nigdy nie zrobią krzywdy człowiekowi. Dlatego my, jako ludzie którzy sami produkujemy, przetwarzamy te wszystkie produkty i je konsumujemy powinniśmy przekonać się co jest dla nas najkorzystniejsze i najzdrowsze i do tego powrócić.
Gorąco zachęcam.Literatura : -podręcznik do towaroznawstwa dla szkół handlowych
-wiadomości własne


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:14)

Praca jest super. Bardzo mi sie podoba. Dzięki niej zdobyłam wiele informacji do mojego referatku