profil

Kasa rejestrująca (fiskalna)

drukuj
satysfakcja 70 % 43 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jest to elektroniczna kasa służąca do rejestracji sprzedaży wyposażona w pamięć fiskalną i zapisująca w niej dane.
Pamięć fiskalna urządzenie umieszczone wewnątrz kasy zalane żywicą zapisujące i przechowujące dane o obrotach i podatku przez okres min. 5lat. Pamięć fiskalna w kasie nie od razu wykonuje te zadania. Wymaga to jej zainicjowania (ufiskalnienia)

UFISKALNIENIE jest to operacja zainicjowania pamięci fiskalnej wykonywana przez służby serwisowe. Po jej dokonaniu kasa rozpoczyna wykonywanie wszystkich czynności fiskalnych określonych przez prawo. Do tego momentu pamięć fiskalna była uśpiona i w rozumieniu przepisów kasa, fiskalną nie była.

NUMER UNIKATOWY- nr nadawany kasie przez producenta lub importera przedzielony przez Ministerstwo Finansów. Nr ten jest wpisywany do pamięci fiskalnej podczas ufiskalnienia kasy i drukowania na każdym paragonie sprzedaży.

NR EWIDENCYJNY –jest to nr nadawany przez Urząd Skarbowy właściwy dla podatnika. Nr ten jest wpisywany do książki kasy i nanoszony w miejscu widocznym na obudowę kasy w sposób trwały.

KSIĄŻKA KASY – dokument, w którym wpisywane są wszelkie czynności operacje wykonywane są przez serwis. Książka jest przypisana do kasy od momentu jej ufiskalnienia.

PARAGON –dokument drukowany przez kasę w momencie dokonania sprzedaży osadzony na końcu specjalnym znakiem fiskalnym logo oraz numerem unikatowym.
RAPORT DOBOWY FISKALNY- raport z kasy fiskalnej wykonywany na koniec dnia pracy powodujący wydruk danych na paragonie i zapisanie ich do pamięci fiskalnej.

RAPORT OKRESOWY fiskalny raport uzyskiwany z kasy po ufiskalnienia umożliwiający wydrukowanie danych zawartych w pamięci fiskalnej.

Przepisy regulujące wprowadzenie kas fiskalnych znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowanym w dzienniku ustaw nr 11 z 15 lutego 1993r.

KLAWISZE

GOTÓWKA-klawisz kończący transakcje sprzedaży zapłatą gotówką

CZEK- klawisz kończący transakcje sprzedaży zapłatą czekiem

KREDYT- zapłata kartą kredytową, płatniczą.

SUMA- (PODSUMA) klawisze sumy pośredniej

CENA- umożliwiający sprzedaż towaru poprzez

zmienną cenę

WPŁATA- wplata gotówki do kasy bez transakcji sprzedaży

WYPŁATA- potwierdzamy wypłatę gotówki z kasy

KOD- klawisz potwierdzenie kodu towaru.

- przesuwanie taśmy paragonowej.

X czas lub X/czas – klawisz umożliwia wyświetlanie czasu lub wykorzystywany przy wielokrotnej sprzedaży towaru

+%- naliczanie marży

-%- rabat sprzedaży

nr bez sprzedaży- otwieranie szuflady

ANULACJA korekta poszczególnych pozycji podczas transakcji sprzedaży

BŁĄD lub ZEROWANIE –korekta

Od 1-9,0,00,.- klawisze numeryczne służą do wprowadzenia kodu, ceny.
. –ułamkowa sprzedaży towaru


STACYJKA:
OFF- kasa wyłączona
RED- rejestracja transakcji sprzedaży
X- odczyty raportów bez kasowania danych
Z- odczyt raportów z kasowaniem danych
P- programowanie stawek
S- progr. Stawek podatku

KASJER- potwierdzamy nr kasjera

1-LOGOWANIE KASJERA- kluczyk w położeniu RED nr kasjera k. KASJER
2- SPRZEDAŻ TOWARU Z CENA ZAPROGRAMOWANĄ NR KODU k. KOD
3-WIELKOROTNA SPRZEDAŻ tego samego towaru nr kodu i KOD x2
4-SPRZEDAŻ DZIESIĘCIOKROTNA10- x CZAS KOD
5-SPRZEDAŻ UŁAMKOWA 1.5 CZAS NR KODU KOD
6-KOŃCZENIE TRANSAKCJI podsuma wartość gotówki od klienta gotówka
7-SPRZEDAŻ Z RABAREM lub marżą transakcje SUMA POŚREDNIA wartość rabatu -% GOTÓWKA
8-KOREKTA błędnie wprowadzonej pozycji ANULACJA
9- zakończenie transakcji ZAPŁATA KARTĄ KREDYTOWĄ trazsakcje SUMA CZEK lub KREDYT
10- RAPORT-raport gotówki w kasie X Xczas
11- RAP. FINANSOWY- położenie klucza X GOTÓWKA
12- RAP. KASJERÓW kluczyk X 88 SUMA


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy