profil

/

Zadania Prace

OSCYLOSKOP ZASADY DZIALANIA I RODZAJE (wiadomości ogólne)

drukuj
satysfakcja 72 % 143 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Cel

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i obsługi oscyloskopu

2.WSTĘP

Oscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów używanym w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych. Oscyloskop jest przyrządem stosowanym najczęściej do obserwacji na ekranie
przebiegu napięcia w funkcji czasu. Poza tym stosowany może być do pomiaru napięcia, prądu,
czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy, wyznaczania charakterystyk diod
i tranzystorów i badania wielu innych elementów. Obecnie produkowany oscyloskopy dzielą się na grupy:
- oscyloskopy analogowe, [postać ciągła]
- oscyloskopy z lampą pamiętającą, [zapamiętuje pojemność sygnału]
- oscyloskopy próbkujące, [do szybkich przebiegów]
- oscyloskopy cyfrowe. [sygnał 0/1 cyfrowy]
a) jednokanałowe
b) dwukanałowe
c) dwustrumieniowe

Ekrany
-ciekłokrystaliczne
-lampowe

Najbardziej rozpowszechnione są oscyloskopy analogowe. W oscyloskopie analogowym obraz
przebiegu rysowany jest na ekranie lampy oscyloskopowej w czasie rzeczywistym, tzn. plamka
świetlna porusza się na ekranie w takt zmian przebiegu i upływu czasu. Szybkość zmian
ograniczona jest jedynie bezwładnością elektronów.Podstawowe parametry oscyloskopu
- częstotliwość pracy
- czułość napięciowa [mV/dz]
- podstawa czasu [s/dz]

Lampa oscyloskopowa składa się z trzech podstawowych części: wyrzutni elektronowej,
systemu odchylającego strumień elektronów i ekranu i ma postać zamkniętej bańki szklanej,
z której usunięto powietrze.


BUDOWA LAMPY OSCYLOSKOPOWEJ

Budowa lampy oscyloskopowej: K - katoda, G – grzejnik katody, W – siatka,
- anody, X – płytki odchylania poziomego, Y – płytki odchylania pionowego
ekranująca, E- ekran, P – powłoka grafitowa, O – osłona szklana

POMIAR NAPIĘCIA

Oscyloskop stosowany jest do obserwacji kształtu i pomiaru wartości chwilowych napięcia
zmiennego. Przy sprzężeniu stałoprądowym można mierzyć wartości chwilowe łącznie z wartością stałą. Chcąc uzyskać możliwie największą dokładność pomiaru napięcia należy przestrzegać następujących reguł:
- pokrętło płynnej regulacji czułości powinno być ustawione na pozycje CAL. (do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), (KALIBROWANA/PŁYNNA (CAL/VAR))
- przełącznikiem czułości odchylania wybrać taką pozycje, aby obraz był możliwie największy;
pokrętłem położenia POSITION można przesunąć przebieg do wybranej linii siatki, aby ułatwić
odczyt pomiaru,
- obraz należy dobrze zogniskować,
- z pomiaru należy wyeliminować grubość linii, stale odczytując wartość odchylania w kierunku
pionowym przy tej samej krawędzi obrazu.


Wartość międzyszczytową napięcia pp U (pik – pik) przebiegu wyznaczyć można ze wzoru:
U pp = d *K
gdzie:
d - wysokość obrazu badanego napięcia w działkach lub w cm
K – aktualna wartość współczynnika odchylania pionowego (wzmocnienia w torze Y)
w V./cm lub V/dz.

Wartość skuteczną U napięcia wyznaczyć można ze wzoru:

Pomiar wartości międzyszczytowej i skutecznej napięcia obarczony jest błędem:


gdzie:
∆d - niedokładność odczytu długości odcinka d ( na ogół nie lepsza od 0,5 mm),
dk- niedokładność określenia współczynnika odchylenia pionowego (błąd kalibracji
wzmocnienia toru Y).

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ POMIAR OKRESU

Pomiar częstotliwości przez pomiar okresu wymaga ustawienia pokrętła płynnej regulacji
podstawy czasu w pozycję CAL (obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do
zaskoku) i wybrania takiej pozycji przełącznika skokowej regulacji podstawy czasu, aby na ekranie
wystąpiła jak najmniejsza liczba okresów, jednak nie mniejsza niż jeden okres.


Częstotliwość badanego przebiegu określa się ze wzoru:

gdzie:
l – odczytana z ekranu oscyloskopu długość w cm odcinka odpowiadająca okresowi
badanego przebiegu.
C – wartość współczynnika podstawy czasu w μs, ms lub s.
Błąd pomiaru częstotliwości jest równy:


Dane znamionowe obiektów


WNIOSKI:

- oscyloskop jest urządzeniem, które umożliwia obserwowanie odkształceń przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów
- używamy go w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych
- umożliwia on zaobserwowanie na ekranie napięcia, prądu, czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy
- praca z oscyloskopem jest ciekawym sposobem nauki
-z oscyloskopem należy obchodzić się bardzo delikatnie, gdyż są to wyjątkowo drogie urządzenia

Całość wraz z rysunkami w załączniku


Podobne prace:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Fizyki
marcink3150 rozwiązanych zadań
Fizyka 15 pkt 4.3.2015 (16:08)

Pilna odp na pytania na jutro ponieważ ma poprawe prosze o zrozumienie  1.Podaj zasadę Huygensa oraz przykład jej występowania./2p/. 2.Co to...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Yokaaa0 rozwiązanych zadań
Fizyka 20 pkt 4.3.2015 (15:21)

Witajcie! Mam problem z pewnym zadaniem z kochanej fizyki.. no, nie ogarniam go wcale..więc proszę o pomoc:): Dwa litry wody w aluminiowym...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

pablo12980 rozwiązanych zadań
Fizyka 20 pkt 2.3.2015 (19:55)

PROSZĘ O ODPOWIEDZ JAK NAJSZYBCIEJ 1.Ruch krzywoliniowy, siła dośrodkowa  Przedstawić graficznie wektor prędkości w ruchu prostoliniowym i...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

P19981 rozwiązane zadanie
Fizyka 200 pkt 2.3.2015 (18:13)

Sporządź na papierze milimetrowym wykresy v(t) i s(t) dla ciała poruszającego się przez 7 sek. z szybkością v=1,8 m/s    ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

lo320 rozwiązanych zadań
Fizyka 30 pkt 2.3.2015 (15:13)

1 .Podaj wzór na prace mechaniczna wraz z opisem oraz jednostkę pracy. 2. Podaj wzór na moc wraz z opisem oraz jednostkę mocy. 3. Co to jest...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.