profil

Kraj totalitarny pod władzą Hitlera.

drukuj
satysfakcja 48 % 42 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu.
Były to, dwa systemy prowadzące do władzy systemu totalitarnego, jeden powstał w Rosji, drugi po wejściu Hitlera do władzy w Niemczech. Ideologia faszystowska oparta o koncepcje filozoficzne, a realizowana za sprawą totalitaryzmu, jest niewątpliwie bestialskim zaprzeczeniem jakichkolwiek idei postępu i cywilizacji.
III Rzesza. Przyjmuje się, że Republika Weimarska przekształciła się w III Rzeszę wraz z dojściem Adolfa Hitlera do władzy 30 I 1933. Natomiast oficjalna proklamacja III Rzeszy nastąpiła 15 marca 1933 roku w Poczdamie. Sama nazwa nawiązuje do poprzednich okresów świetności Niemiec (I i II Rzesza). Samo pojęcie "Trzecia Rzesza" Destabilizacja polityczna i trudności gospodarcze sprzyjały nasilaniu się ruchów nacjonalistycznych. Prawicę zdominowała utworzona w 1919 faszystowska partia NSDAP. Popierana przez skrajną prawicę i wielki kapitał NSDAP ugruntowała swą pozycję polityczną w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego. W 1930 naziści odnieśli pełny sukces w wyborach do Reichstagu. W 1933 przywódcę NSDAP A. Hitlera wybrano na kanclerza. Hitler zaprowadził dyktatorskie rządy faszystowskie. Anulowano swobody obywatelskie i wprowadzono terror, szczególne uprawnienia otrzymało Gestapo i SS, zakładano obozy koncentracyjne, wszczęto prześladowania ludności pochodzenia żydowskiego (usankcjonowane w tzw. ustawach norymberskich).Mózgiem był sam Hitler i jego zausznicy, a jemu poddani stanowili tylko bezwolną masę, zręcznie wykorzystywaną do realizowania określonych zamierzeń. Jeśli ktoś wykazywał się oddaniem partii, czyli w rzeczywistości był wyjątkowo zaślepiony i omamiony, a przy tym dostatecznie reprezentacyjny jako aryjczyk i okrutny jako Germanin, mógł wówczas zajść wysoko i mieć duże znaczenie i poważanie. Potęga faszystów tkwiła właśnie w bezwolnej i zastraszonej szarej masie, zdolnej do najstraszliwszych czynów. Przytaczać tu można także teorię czystości rasy germańskiej i jej przewagi nad innymi ludźmi. Założenia systemowe NSDAP głosiły potrzebę poszerzania przestrzeni życiowej nadludzi, czyli zdobycia całej Europy jako terytorium, na którym powinna panować rasa panów czystych Germanów. Hasła Hitlera były swego rodzaju kokieterią narodu, w tradycji, którego leży waleczność i wojskowe wychowanie.

Ideałem Hitlera było mocarstwo na wzór starożytnego Rzymu, uwodził, więc Niemców wizją powrotu do średniowiecznych czasów świetności Prus, łechtał próżność społeczeństwa, obiecywał realizację dawnych nie spełnionych ambicji narodu. Totalitaryzm niemiecki wychował okrutne i wypaczone potomstwo. Ze względu na szeroki zasięg wpływów Hitlera i ich intensywność jeszcze długo po wojnie żyli i żyją nadal ludzie skażeni faszyzmem. Wielu oskarża wojnę, a pośrednio hitleryzm, za upośledzenie, jakie stało się udziałem młodych Niemców. Tym upośledzeniem nazywa bezduszność, brak litości, sumienia, serca i miłości, a wszystko po to, by przeżyć. Jednak, jakie to życie, jeśli człowiek nie czuje się człowiekiem pod władzą totalitaryzmu jest obskurna, szara i zniszczona. Społeczeństwo jest notorycznie okłamywane, do tego stopnia, że nikt nie zna prawdziwej prawdy. Obywatele są bezustannie kontrolowani przez policję i tajne służby SS. Nawet opozycja sterowana jest przez partię. W takich warunkach ludzie prowadzą podwójne życie, które jest jedyną możliwością walki z systemem. Mimo iż kraj w tym czasie cierpi z powodu represji politycznych, tylko nieliczni Niemcy mówią szeptem o sprawach dotyczących wyzwolenia kraju z pod totalitaryzmu hitlerowskiego.
Hitleryzm, który panował w tym okresie jako jedyna struktura klasy politycznej Niemiec, oraz ideologia propagandy i jedności rasowej nie uznawał zagadnień religijnych i dążył do zagłady wyznań religijnych takich jak judaizm, chrześcijaństwo, itp. Niegdyś w roku 1925 pisał był Hitler, że „partie polityczne nie powinny zajmować się zagadnieniami religijnymi, a przywódcy polityczni winni uszanować doktrynę i instytucje religijne swego narodu" i potem tłumaczył się, że musi uszanować katolicyzm do czasu, aż wreszcie cały hitleryzm, okazał się antychrześcijańskim. Propaganda oraz dyktatura Hitlerowska głosiła hasła, że patriotyczna dziewczyna niemiecka nie będzie się bała zostać matką, choć nieślubną; dumna będzie, że wyda na świat nowego obrońcę Niemiec, nowego w przyszłości żołnierza. Był również pomysł o podwójnym małżeństwie, który łączył ich również z cywilizacją żydowską; są zaś jedynym w Europie narodem. Są jedynymi, którzy mają w swoim programie „hodowlę racjonalną” zdrowego.., człowieka. Do tej dziedziny należy hitlerowska zasada, „że nie ma chorych, są tylko zdrowi i umarli". Chorować wolno tylko krótko, przygodnie, lecz nie chronicznie. Cóż, więc począć z chorymi przewlekle, z chorowitymi? Umysłowo chorych mordowano gromadnie, zakładając obozy śmierci takie jak Oświęcim, Brzezinka, Budensfald i inne.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy