profil

Islam

drukuj
satysfakcja 79 % 166 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Islam to religia, którą Allah objawił prorokowi Muhammadowi (PzN) dla całej ludzkości, kończąc tym samym cykl objawień boskich i uzupełniając religię dla Jego sług, dopełnił przez nią swą łaskę i wybrał ją jako religię dla ludzi.

Islam to nazwa oryginalna, tj. religia, która nazwana przez samego Boga, za pośrednictwem Jego posłańca (PzN) i Świętej Księgi (Kur`an).

Islam oznacza:
a) całkowite poddanie się (taslim) woli Boga i zaakceptowanie Jego przykazań zawartych w Kuranie i nauczanych przez proroka Muhammada (PzN);
b) pokój (salam) i równowagę - spokój umysłów i pokój między narodami, prowadzący do równowagi, postępu o dobrobytu;
c) zdrowy (salim), umiarkowany i zrównoważony styl życia, bez zbytku i naduzycia.
Islam stanowi kompletny kodeks postępowania we wszystkich dziedzinach życia, który mówi nie tylko o celu stworzenia i bytu człowieka, o pozycji wśród innych stworzeń i jego ostatecznym przeznaczeniu, lecz co najważniejsze - daje mu wskazówki jak wieść życie pożyteczne, które będzie nagrodzone w życiu przyszłym.

FILARY ISLAMU
Islam nakłada na wiernych pięć podstawowych obowiązków, zwanych filarami Islamu (Arkan Al-Islam).

1. Deklaracja wiary.
Nie ma bóstwa oprócz Boga Jedynego. Muhammad jest wysłannikiem Bozym. Przez uległość Bogu urzeczywistnia się świadectwo wiary w Jedynego Boga, natomiast poprzez stosowanie się do nauczania i praktyki Muhammada realizuje się świadectwo wiary w jego posłannictwo i służenie Bogu Miłosiernemu.

2. Przestrzeganie modlitwy (Salat).
Powinna być odprawiana pięć razy dziennie, indywidualnie lub w grupie. Stanowi ona praktyczny wyraz wyznawanej wiary.
I. Salat al-fadżr (o świcie)
II. Salat az-zuhr (wczesnym popołudniem)
III. Salat al-sar (późnym popołudniem)
IV. Salat al-maghrib (po zachodzie słońca)
V. Salat al-Isza (wieczorem)


3. Płacenie Zakat - składka na opiekę społeczną.
Obowiązkowa opłata od rocznych oszczędności każdego muzułmanina wynosi 2,5% wartości gotówki, biżuterii, bogactwa.

4. Post w Ramadanie (SAŁAM)
Jest to sposób na osiągnięcie samoopanowania, na wyniesienie wartości moralnych i duchowych ponad samolubstwo,

zachłanność, lenistwo i inne wady, poprzez powstrzymywanie się od jedzenia i picia, od wszystkiego co powoduje nieważność postu oraz od obcowania cielesnego od brzasku do zachodu słońca każdego dnia miesiąca ramadanu. Ramadan jest 9 miesiącem kalendarza muzułmańskiego.

5. Pielgrzymka do Mekki (Hadżdż)
Hadżdż to służenie Bogu przez odwiedzanie Domu Bożego, czyli świątyni Al-Kaby w Mekce. Obowiązek ten nałożony jest na tych muzułmanów, których stać na wypełnienie go przynajmniej raz w życiu. Pielgrzymka symbolizuje jedność ludzkości. Jest corocznym zgromadzeniem całej muzułmańskiej społeczności (Umma). Podkreśla równość wszystkich ludzi, niezależnie od rasy i narodowości.

FILARY WIARY
1. Wiara w Boga Jedynego.
- wiara w Jego istnienie
- wiara w Jedność Boga
- Bóg jest jedynie godny czci
- wiara w Boskie imiona i atrybuty

2. Wiara w Aniołów.
- wiara w ich istnienie
- wiara w tych, o których imionach dano nam znać, jak również w tych, których imion nie znamy
- wiara w ich właściwości
- wiara w ich działalność

3. Wiara w Księgi Boskie
- wiara w ich Boskie pochodzenie
- wiara w objawione księgi: Kur`an, Tore, Ewangelię
- potwierdzenie i akceptacja wszystkiego, co zawarte w Kur`anie oraz wydarzenia i fakty z poprzednich pism, które nie zostały zmienione

4. Wiara w Posłańców Bożych
- wiara w posłannictwo wszystkich Posłańców
- wiara w znanych Posłańców Bożych, których imiona zostały wspomniane w Kur`anie, m.in.: Muhammada, Abrahama, Mojżesza, Jezusa I Noe. Pokój z Nimi
- wiara w to co oni mówili i przekazywali
- postępowanie zgodne z prawem, które przyniósł ostatni z Posłańców, Muhammad - pieczęć posłannictw zesłanych dla całej ludzkości

5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego
- wiara w ożywienie ludzi po śmierci (Albas)
- wiara w rozliczenie (Alihisab)
- wiara w raj i piekło

6. Wiara w przeznaczenie (Al-Kadr)
- wiara w to, ze Bóg zna wszystkie rzeczy w sposób ogólny i szczegółowy od zawze i na zawsze
- wiara w to, że Allah zapisał wszystko w dobrze strzeżonym rejestrze
- wiara w to, że wszystkie stworzenia istnieją z woli i łaski Boga Najwyższego
- wiara w to, że wszystkie stworzenia ich właściwości, osobowości oraz ruchy stworzone są przez Boga i od Niego zależPrzydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
13.1.2011 (18:39)

praca przydatna dzięki za nią potrzebna praca domowa z historii chociaż mogłabyś/mógłbyś napisać o pozycji kobiety w islamie

9.2.2008 (16:11)

Fajna praca:)Podoba mi się:)Oceniam na 6....Gorąco polecam:*:*:*Pozdrawiam:):*

28.11.2007 (19:22)

nawet nawet....

tylko taki mały minus nie KURAN tylko KORAN....