profil

Królestwo zwierząt

drukuj
satysfakcja 33 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powstanie zwierzat na ziemi i początki ich rozwoju ewolucyjnego określa sie na okolo 2 miliardy lat wstecz. Liczbe gatunków dotychczas poznanych i opisanych szacuje sie na około 1,5 mln lat. Tworzą one królestwo zwierząt.

Zwierzęta te to organizmy jedno lub wielo komórkowe o komórkach nie otoczonych ścianą nie komórkowa. Podstawową cecha żywych organizmów wspólną nietylko dla wszystkich zwierząt jak i dla roślin jest tak zwana przemiana materii. Polega ona na tym że organizm pobiera z zewnątrz potrzebna substancje przetwarza je a nastepnie przyswaja. Staja sie one skladnikami budulcowymi ciała zwierzęcia albo - magazynowane - stanowia materiały zapasowe. Równocześnie zachodzi w organiźmie rozkład substancji złożonych; w wyniku powstaje potrzebna do życia energia, zbędne zaś substancje zostaja wydalone na zewnątrz.

Te dwa procesy: Przyswajania i Rozkładu są podstawami takich przejawów i czynności życiowych organizmu jak: oddychanie, trawienie, wydalanie, ruchy ciała, wrażliwość na bodzce, rozmnażanie zachodza te procesy we wszystkich organizmach zwierzecych, niezależnie od ich budowy i środowiska w jakim żyją.
U najniższych zwierząt czynności życiowe pełnią pojedyńcze komórki lub tkanki.
U innych zwierząt czynności życiowe pełnia odpowiednie nażądy i układy.

W systematyce zoologicznej dzieli sie królestwo zwierząt na kilkanaście typów grupowanych dwa podkrólewstwa: Pierwotniaki - obejmujące wiciowe, żęski, oraz wielokomórkowce - obejmujące miedzy innymi gąbki jamochłony płaźińce, wrotki obleńce, pierścienice, czułkowce stawonogi, mięczaki, szkarłupnie i strunowce. Wsród strunowców występują gromady: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki.

Pierwotniaki są to ziwrzęta jedno komórkowe. Wszystkie więc czynności życiowe spełnia jedna komórka. Różnią sie one zasadniczo od innych zwierząt których ciało jest zbudowane z duzej ilości komórek, a zatem od zwierząt wielokomórkowych. Organizm pierwotniaków jest grudką protoplazmy, w której rozrózniamy cytoplazmę jedno lub wiecej jąder. Pierwotnaiki żyja w środowisku płynnym w wodzie, w wilgotnej glebie lub w płynach organizmów. Nie tworza one grupy jednolitej i są wśród nich formy znacznie różniące sie budową i czynnościami życiowymi.

Oprócz pierwotniaków wszystkie zwierzęta mają budowe wielo komórkowa.

Ciało ich skłąda sie z zespołu komórek o różnej budowie i wykonujących różne czynności. Zespoły tych komórek spełniają jednakowe czynności nazywamy je tkankami a ciało zbudowane z tkanek nosi nazwę tkankowców. Najbardziej w świecie zwierząt uorganizowane są strunowce, żyjace na całej kuli ziemskiej w środowiskach wodnych i lądowych. Różnorodne warunki środowiska kształtowały ich sposób życia i budowę ich organizmów. Mają one charakterystyczne cechy wspólne, najwarzniejsza jest występowanie szkieletu wewnętrznego w postaci struny grzbietowej. Do strunowców zaliczamy 3 podtypy: Osłonice, bezczaszkowce i kręgowce. Na szczególne omówienie zasługują bezczaszkowce i kręgowce. Pierwsze - ze względu na swą budowę, będącą pierwowzorem budowy kręgowców, drugie - należa do nich prawie wszystkie gatunki zwierząt domowych oraz człowiek.

Bezczaszkowce prowadzą mało ruchliwy tryb życia. Żywia sie pokarmem przynoszonym z prądem wody. Narządy ich zmysłu są bardzo mało rozwinięte a cewka nerwowa nieznacznie rozszeżona. W przedniej cześci nieróżnicuje sie na mózg i rdzeń wiąże sie to z brakiem czaszki i dlatego nazywane są bezczaszkowcami.

Charakterystyczny dla kręgowców jest wysoki stopień rozwoju narządu zmysłów, ruchu i aparatu gębowego. W skład szkieletu wchodzą kręgosłup i czaszka. Do kręgowców zaliczamy gromady: Ryby, płazy, gady i ssaki. Cecha wyróżniającą kręgowce jest obecność kręgosłupa. Pierwsze kręgowce pojawiły sie w środowisku wodnym. Ryby do tej pory są najwieksza pod względem liczby gatunków grupą kręgowców. Sa one zróżnicowane, łączy je wiele wspólnych cech jak np: Oddychanie za pomocą skrzeli. U wielu gatunków wystepuje pęcherz pławny jako organ chydrostatyczny, ułatwiający utzrymanie równowagi w wodzie i zmianę położenia. Skrzela mieszczą sie w oddzielnych przegrodach albo we wspólnej jamie przykrytej pokrywami skrzelowymi.

Charakterystyczna cechą płazów jest ich metamorfoza związana z dwoma środowiskami: okres ich rozwoju zarodkowego i larwalnego przebiega w wodzie. Dorosłe osobniki żyją na lądzie, schodzą do wody jedynie na czas rozrodu. Larwy są przystosowane do środowiska wodnego, oddychają skrzelami. Osobniki dorosłe mają cechy właściwe kręgowcom lądowym oddychaja bowiem płucami. Płazy wykazują podobieństwo do ryb choć maja bardziej skomplikowaną budowę.

W całym rozwoju organizmu gadów zaznacza sie wyższy stopień ewolucji od płazów. Cechy kręgowców lądowych występuja u gadów wyraźnie. Ciało gadów pokryte jest łuskami lub tarczkami. Rozwuj kończyn pięcio palczastych i silne związanie ich ze szkieletem osiowym za pośrednictwem pasa barkowego i miednicowego zbudowanych masywnie niz u płazów, umożliwiają łątwiejsze poruszanie gadów na lądzie. U gadów występuje klatka piersiowa, bardziej umięśniona miedzy żebrami. Bardziej złozona jest budowa układu pokarmowego, wydalniczego, nerwowego i rozrodczego.

Do kręgowców wyższych zaliczamy ptaki. Swoistą ich cechą jest zdolność do lotu. U ptaków rozrózniamy trzy podgromady: ptaki biegające, ptaki pływające i ptaki latające. Do właściwości przystosowawczych zwiazanych z lotem należą: opływowy krztałt ciała, pokrycie ciała piórami, przekształcenie przednich kończyn w skrzydła, wypełnienie wielu kości powietrzem, obecność worków powietrznych. Lekka czaszka i brak zębów powoduje zmniejszenie cierzaru głowy. O pokrewieństwie ptaków z gadami świadczą nastepujące cechy: obecność łusek na nogach, pióra rogowe, pochwy rogowe dzioba, podobieństwo zarodków obu tych grup. Różni też ptaków od gadów budowa serca, budowa płuc z wyższą przemianą materii i utrzymanie stałej temperatury ciała.

Najbardziej rowiniętą jest gromada ssaków. Wysoki stopień rozwoju ssaków związany jest z dobrym rozwojem wszystkich układów i narządów przedewszystkim mózgu. Rozwój mózgu w połączeniu z rozwojem zmysłu wechu i słuchu oraz wzroku spowodował wyższy rozwój psychiczny całej gromady. Do charakterystycznych cech ssaków należą: stała ciepłota ciała oraz uzębienie. Żyworodność jest cechą wykazującą postęp w karmieniu dzieci mlekiem. U ssaków następóje redukcja ogona, wyodrębnia sie szyja - jest to przystosowanie sie do naziemniego trybu życia do szybkiego poruszania się oraz biegu. Włosy są chrakterystycznym tworem rogowym cechującym ssaki. W skórze ssaków występóją liczne gruczoły skórne: łojowe, potowe, wonne i mleczne. Szkielet składa sie z czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, pasa barkowego i miednicowego oraz kości kończyn. W przeciwieństwie do ptaków które pochodzą od gadów, ssaki rozwineły sie od gadów prymitywnych. W okresie wielkich przemian klimatycznych na początku ery nowożytnej ssaki wyparły całkowicie gady, które w okresie poprzednim były grupą dominującą. Dzieki rozwojowi układu nerwowego ssaki opanowały różne środowiska.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
26.3.2011 (17:37)

praca może być, ale straszne błędy

9.10.2008 (17:57)

praca jest dobra ale musisz popracować nad ortografią!

15.5.2008 (20:33)

bania z ortografii ale praca super