profil

Wiosna Ludów

drukuj
satysfakcja 57 % 243 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Wiosna Ludów w Europie 1848 – 49 To liczne wystąpienia rewolucyjne mające na
celu walkę o : wolność ; swobody obywatelskie a także o niepodległość. główne cele
wystąpień ludów Wiosną 1484r.We Francji ©przełamanie monopolu władzy
©poprawa warunków bytu najuboższych W państwach niemieckich ©walka
o zjednoczenie kraju ©uwłaszczenie chłopów. W państwach włoskich:
©walka o zjednoczenie kraju © wyzwolenie spod okupacji. W Austrii
©likwidacja rządów absolutnych ©uwłaszczenie chłopów ©wyzwolenie
narodów zamieszkujących to państwo.Zmiany rewolucyjne w Europie w czasie Wiosny Ludów.
Francja : ogłoszenie republiki, nadanie konstytucji, wybory
powszechne do parlamentu, zniesienie niewolnictwa w
koloniach, wolność pracy i zebrań. Prusy : nadanie konstytucji
monarchia – rząd – parlament Równość obywateli wobec
prawa, Ogłoszenie reformy uwłaszczeniowej, Bezpłatne
nauczanie na szczeblu podstawowym, Wolność pracy stowarzyszeń
i wyznania. Austria – ogłoszenie konstytucji – monarchia – rząd –
parlament. Zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów.


Wiosna Ludów na ziemiach Polskich – Wystąpienia Polaków w 1848r.
Wiązały się z walką o zjednoczenie i niepodległość. Największe rozmiary
walki przybrały w Wielkopolsce , na Śląsku, , Mazurach i Pomorzu gdańskim.
Podjęto walkę o szkołę Polską i wprowadzenie Języka polskiego w urzędach i
sądach. W Galicji głównym ośrodkiem walki o szeroką autonomię był Kraków i
Lwów. Wynikiem tego zrywu było zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie
chłopów oraz wprowadzenie posłów polskich do parlamentu wiedeńskiego.

Królestwo polskie powstało w 1815r. – Kongres wiedeński.
Społeczeństwo polskie było przekonane, że osłabiony carat i
nowy władca Aleksander II poczynił wielkie ustępstwa na rzecz
Polaków. Były to jednak złudzenia. FORMY WALKI – tworzenie
organizacji konspiracyjnych i przygotowanie do powstania narodowego
– drukowanie tajnych ulotek i odezw – pokojowe manifestacje uliczne –
obchody rocznicowe – wojna o stroje, dekoracje i symbole.

Represje zaborcy rosyjskiego ( po 1864r.

) – likwidacja odrębności królestwa Polskiego,
zniesienie rady sejmu i rady administracji, wcielenie całego obszaru Królestwa Polskiego
do Rosji, Kraj Nadwiślański /ustanowienie urzędu generała > gubernatora,
podział na gubernie (10), i powiaty (85).- Wprowadzenie stanu wojennego/ pozwalało
na zsyłanie baz sądu na sybir/konfiskata mienia/ nakładanie konstytucji/rusyfikacja ( to
narzucanie społeczeństwu przez władze carskie rosyjskiej kultury i języka ros.) / Szkolnictwa
: średniego, podstawowego oraz treści nauczania/ administracji i urzędu / kościoła.
Powołując Kolegium Rzymskokatolickie do kierowania działalnością kościoła w Rosji carat chciał
decydować także o sprawach wiary. WALKA Z KOŚCIOŁEM – likwidacja diecezji, zsyłanie Biskupów
w głąb Rosji, represjonowanie unitów. Zamykanie klasztorów Walka Polaków z rusyfikacją – Tajne
nauczanie- Praca organiczna ,czyli różnorodne formy działalności.Przyczyny :Polacy, chcąc wyk. Moment osłabienia Rosji , dążyli do wymuszenia ustępstw

a rzecz przywrócenia dawnych swobód. Chłopi oczekiwali zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia
.Niepodległość. Powstanie było protestem przeciw niewoli i ugodzie z zaborcom Powstanie Styczniowe
1863 – 64 r. BIALI – uzyskać autonomię, prowadzić walkę drogą pokojową, uwłaszczenie chłopów,
walkę o pełną niezawisłość odłożyli na czas późniejszy, liczyli na pomoc Anglii i Francji. CZERWONI –
przygotowanie powszechnego powstania, obalenie caratu, uwłaszczenie chłopów, liczono na pomoc i
współpracę z innymi krajami. 22.I.1863r. BRANKA Początek powstanie – Tymczasowy Rząd Narodowy
– Organizacja „Polskiego Państwa Podziemnego” – Wojna partyzancka ( ok. 1200 Bitew)- ukaz
uwłaszczeniowy dla chłopów Królestwa Polskiego, wydany przez cara – upadek powstania ( po 15 miesiącach)

Dlaczego ustało Dyktator Powstania Styczniowego Romuald Traugtt proponuje : ścisłe
przestrzeganie dekretu uwłaszczeniowego, powołanie regularnego wojska, Wiosną 1864r.
– powołanie pospolitego ruszenia, rozszerzenie powstania na ziemie dwóch pozostałych
zaborów. Jednak to nie pomogło. Władze carskie miały zbyt wielką przewagę wojsk
działających w poli i całkowicie opanowaną sytuację w większych miastach , Coraz liczniejsze
aresztowania przerzedziły Polaków Powstanie upadło. Resztki oddziałów powstańczych walczyły
tułając się po lasach, aż do końca 1864r. Wielu jego uczestników skazano na %B


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
16.5.2007 (21:43)

Na prawdę kiepsko opracowane!!!

27.7.2006 (14:18)

kiepsko opracowany temat.mozna lepiej go opracowac.bardziej szczegolowo!!!!!!!!!!

27.7.2006 (14:17)

to nawet na 1 niezasluguje