profil

Powietrze

drukuj
satysfakcja 60 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zastanów się, jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza?
Źródła zanieczyszczeń powietrza (areosfery) dzieli się, zależnie od pochodzenia, na naturalne i antropogeniczne czyli wytworzone przez człowieka. Źródła naturalne to wybuchy wulkanów, pożary lasów i stepów oraz unoszenie pyłu pustynnego i cząstek gleby, a także rozmaite pyły organiczne, na które składają się pyłki roślin i rozpylone cząstki obumarłych organizmów. Natura produkuje dużo związków azotu, a wiatr dostarcza atmosferze sól morską podczas unoszenia pyłu wodnego.
Wśród źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza tworzonych przez człowieka największą rolę odgrywa wytwarzanie energii oparte na paliwach konwencjonalnych (węgiel, ropa naftowa), przemysł metalurgiczny (zwłaszcza żelaza), górnictwo naftowe i przerób ropy, transport samochodowy, przemysł materiałów budowlanych (produkcja cementu) oraz przemysł chemiczny, ale także rolnictwo i hodowla (pylenie z pól, metan z hodowli parzystokopytnych). Globalna wydajność źródeł naturalnych jest większa, ale bardziej szkodliwe dla środowiska są zanieczyszczenia wytworzone przez człowieka ponieważ oddziałują na mniejszych obszarach, na ogół gęsto zaludnionych. W przypadku niektórych rodzajów zanieczyszczeń wydajność źródeł działalności człowieka stała się porównywalna ze źródłami naturalnymi.
W zależności od stanu skupienia zanieczyszczenia dzieli się na stałe (np. pyły), gazowe (np. tlenki azotu, węgla, siarki) oraz ciekłe (po połączeniu się zanieczyszczeń gazowych z wilgocią atmosferyczną, np. mgły kwasu siarkowego).
Szczególnym rodzajem zanieczyszczenia powietrza jest smog atmosferyczny, czyli mgła nasycona licznymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi. Smog powstaje w obszarach o dużej emisji zanieczyszczeń przy słabym ich rozprzestrzenianiu się oraz przy sprzyjających warunkach meteorologicznych. Prowadzi to do nadmiernego zagęszczenia zanieczyszczeń w powietrzu, co niekiedy ma bardzo poważne odbicie na zdrowiu osób tam mieszkających, z masowymi zgonami włącznie. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy smogu:
· Smog kwaśny typu londyńskiego (siarkowy) wytwarza się na bazie dużej emisji SO2 (ze spalania paliw) w warunkach nasycenia powietrza przez wodę.
· Smog utleniający typu Los Angeles (fotochemiczny) powstaje na bazie dużej emisji spalin samochodowych w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego.
Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń wytworzonych przez człowieka są pyły promieniotwórcze pochodzące z naziemnych eksplozji nuklearnych. Potężne prądy wynoszą pyły do górnej części troposfery i do stratosfery, wskutek czego mogą one przebywać w atmosferze wiele lat.
Wyjaśnij dlaczego zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla człowieka.
Stałe zamieszkiwanie na obszarach o zdegradowanej areosferze przyczynia się głównie do osłabienia naturalnych zdolności adaptacyjno-odpornościowych, zwiększając podatność na zachorowania. Na obszarach gdzie wszystkie elementy środowiska są silnie skażone (np. Górnośląski Okręg Przemysłowy), dłuższe przebywanie może powodować poważne zmiany w stanie zdrowia.
Najczęściej występujące choroby układy oddechowego spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza to: pylica (choroba zawodowa górników i pracowników kamieniołomów i cementowni), astma (jest to choroba o podłożu alergicznym-alergeny dostają się do organizmu przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy i skórę ) i rak płuc (często występujący u osób nałogowo palących papierosy, u biernych palaczy i osób mieszkających w skażonym i zanieczyszczonym środowisku).
Wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia społeczeństw jest uzależniony od rodzaju zanieczyszczeń, ich toksyczności oraz długotrwałości oddziaływania. W skrajnych warunkach może prowadzić do szybkich zgonów ludzi narażonych na bardzo wysokie stężenia określonych zanieczyszczeń, np. w sytuacjach smogu lub awarii w zakładach chemicznych.
Wymień i scharakteryzuj szkodliwe substancje występujące w dymie tytoniowym.
Substancje toksyczne w dymie tytoniowym to:
nikotyna - jest to bardzo silna trucizna. Małe dawki pobudzają czynność układu nerwowego, natomiast większe - wywołują zatrucie i śmierć wskutek porażenia ośrodka oddechowego.
tlenek węgla - jest to produkt spalania węgla przy niedostatecznym dopływie tlenu, bezwonny, silnie trujący.
ciała smołowe - są substancjami, które odkładają się w płucach u osoby palącej papierosy


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: powietrze_.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

Praca nawet na temat ale mogłobyć więcej informacji ale skorzystamZadania z Biologii
Saraanahge0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 23 minuty temu

Http://munalondon.com/ - Welcome to Muna London, scandinavian focused luxury nursery furniture, classic modern and timeless designs, just smaller.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

kamilAlbanii0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 21:59

Wyjaśnij dlaczego jest ważne tamowanie krwotoku . pilne bardzo szybko rozwinięte w 5 zdaniach

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

rymcymcym1230 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 19:34

Czesc, mam wielką prośbe. Szukam sprawdzianu OCHRONA PRZYRODY z ksiazki BIOLOGIA NA CZASIE wydawnictwa NOWA ERA liceum klasa 1

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ziarno240 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 19:19

Napisz wzor ulotki na zbiorke akumulatorów. Ze sprzedarzy których cześć środków bedzie przeznaczona na cel osób potrzebujących

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

nikolapa0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 24.5.2015 (19:34)

Powstaje po podraznieniu receptora   inaczej pobudzenie

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.