profil

/

Zadania Prace

Powietrze

drukuj
satysfakcja 60 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zastanów się, jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza?
Źródła zanieczyszczeń powietrza (areosfery) dzieli się, zależnie od pochodzenia, na naturalne i antropogeniczne czyli wytworzone przez człowieka. Źródła naturalne to wybuchy wulkanów, pożary lasów i stepów oraz unoszenie pyłu pustynnego i cząstek gleby, a także rozmaite pyły organiczne, na które składają się pyłki roślin i rozpylone cząstki obumarłych organizmów. Natura produkuje dużo związków azotu, a wiatr dostarcza atmosferze sól morską podczas unoszenia pyłu wodnego.
Wśród źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza tworzonych przez człowieka największą rolę odgrywa wytwarzanie energii oparte na paliwach konwencjonalnych (węgiel, ropa naftowa), przemysł metalurgiczny (zwłaszcza żelaza), górnictwo naftowe i przerób ropy, transport samochodowy, przemysł materiałów budowlanych (produkcja cementu) oraz przemysł chemiczny, ale także rolnictwo i hodowla (pylenie z pól, metan z hodowli parzystokopytnych). Globalna wydajność źródeł naturalnych jest większa, ale bardziej szkodliwe dla środowiska są zanieczyszczenia wytworzone przez człowieka ponieważ oddziałują na mniejszych obszarach, na ogół gęsto zaludnionych. W przypadku niektórych rodzajów zanieczyszczeń wydajność źródeł działalności człowieka stała się porównywalna ze źródłami naturalnymi.
W zależności od stanu skupienia zanieczyszczenia dzieli się na stałe (np. pyły), gazowe (np. tlenki azotu, węgla, siarki) oraz ciekłe (po połączeniu się zanieczyszczeń gazowych z wilgocią atmosferyczną, np. mgły kwasu siarkowego).
Szczególnym rodzajem zanieczyszczenia powietrza jest smog atmosferyczny, czyli mgła nasycona licznymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi. Smog powstaje w obszarach o dużej emisji zanieczyszczeń przy słabym ich rozprzestrzenianiu się oraz przy sprzyjających warunkach meteorologicznych. Prowadzi to do nadmiernego zagęszczenia zanieczyszczeń w powietrzu, co niekiedy ma bardzo poważne odbicie na zdrowiu osób tam mieszkających, z masowymi zgonami włącznie. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy smogu:
· Smog kwaśny typu londyńskiego (siarkowy) wytwarza się na bazie dużej emisji SO2 (ze spalania paliw) w warunkach nasycenia powietrza przez wodę.
· Smog utleniający typu Los Angeles (fotochemiczny) powstaje na bazie dużej emisji spalin samochodowych w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego.
Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń wytworzonych przez człowieka są pyły promieniotwórcze pochodzące z naziemnych eksplozji nuklearnych. Potężne prądy wynoszą pyły do górnej części troposfery i do stratosfery, wskutek czego mogą one przebywać w atmosferze wiele lat.
Wyjaśnij dlaczego zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla człowieka.
Stałe zamieszkiwanie na obszarach o zdegradowanej areosferze przyczynia się głównie do osłabienia naturalnych zdolności adaptacyjno-odpornościowych, zwiększając podatność na zachorowania. Na obszarach gdzie wszystkie elementy środowiska są silnie skażone (np. Górnośląski Okręg Przemysłowy), dłuższe przebywanie może powodować poważne zmiany w stanie zdrowia.
Najczęściej występujące choroby układy oddechowego spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza to: pylica (choroba zawodowa górników i pracowników kamieniołomów i cementowni), astma (jest to choroba o podłożu alergicznym-alergeny dostają się do organizmu przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy i skórę ) i rak płuc (często występujący u osób nałogowo palących papierosy, u biernych palaczy i osób mieszkających w skażonym i zanieczyszczonym środowisku).
Wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia społeczeństw jest uzależniony od rodzaju zanieczyszczeń, ich toksyczności oraz długotrwałości oddziaływania. W skrajnych warunkach może prowadzić do szybkich zgonów ludzi narażonych na bardzo wysokie stężenia określonych zanieczyszczeń, np. w sytuacjach smogu lub awarii w zakładach chemicznych.
Wymień i scharakteryzuj szkodliwe substancje występujące w dymie tytoniowym.
Substancje toksyczne w dymie tytoniowym to:
nikotyna - jest to bardzo silna trucizna. Małe dawki pobudzają czynność układu nerwowego, natomiast większe - wywołują zatrucie i śmierć wskutek porażenia ośrodka oddechowego.
tlenek węgla - jest to produkt spalania węgla przy niedostatecznym dopływie tlenu, bezwonny, silnie trujący.
ciała smołowe - są substancjami, które odkładają się w płucach u osoby palącej papierosy


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: powietrze_.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

Praca nawet na temat ale mogłobyć więcej informacji ale skorzystamZadania z Biologii
thedawid690 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 23.4.2015 (22:36)

Dlaczego należy chronić ziemie ? mamy na przyrode napisać dialog o tym np ; ja czytam : czy dobrze sie pani oddycha teraz odpowiada ziemia ( mój...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Weronika14113 rozwiązane zadania
Biologia 10 pkt 19.4.2015 (10:56)

Jakie sa choroby układu moczowego?Przynajmiej 3 przykłady.

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Trotylka0 rozwiązanych zadań
Biologia 20 pkt 18.4.2015 (17:35)

Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jaka jest różnica pomiędzy hormonami tkankowymi, a miejscowymi? Tylko proszę, bez wklejania regułek, bo one zupełnie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

Myszka19910 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 18.4.2015 (11:49)

W korze półkul mózgowych człowieka znajdują się różnego rodzaju ośrodki: nerwowe, rozmieszczone w płatach: czołowym, ciemieniowym, skroniowym, i...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

paulinka123456780 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 17.4.2015 (17:40)

Grzyby -organizmy cudzozywne beztkankowe

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.