profil

Geografia-rodzaje, zadania, nauki pokrewne i źródła informacij o geografi.

drukuj
satysfakcja 53 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Geografię dzielimy na:
(fizy(czna regi)(onalna społeczno)ekonomiczna)
-fizyczna
-regionalna
-społeczno-ekonomiczna

GEOGRAFIA jest nauką badającą powłokę ziemi i jej zróżnicowania przestrzenne pod względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym oraz związkami zachodzącymi między środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka

Rodzaje geografi:
Fizyczna-zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów bez udziału człowieka(rzeki, góry)
Regionalna-zajmuje się krainą geograficzną, całym państwem pod względem fizycznym i społeczno ekonomicznym
Społeczno-ekonomiczna-bada działalność gospodarczą człowieka

Zadania geografi:
-opisywanie zjawisk i procesów
-diagnozowanie zjawisk
-przewidywanie kierunków zmian pozytywnych i negatywnych jakie mogą wystąpić w środowisku geograficznym
-podejmowanie decyzji dotyczących problemów lokalnych i globalnych

Nauki pokrewne:
-meteorologia
-klimatologia
-zoogeografia

Źródła informacji geograficznej:
-plakaty przyrodnicze
-programy multimedialne
-obserwacja
-czasopisma przyrodnicze
-podręczniki szkolne
-kółka zainteresowań
-słowniki geograficzne
-radio
-przewodniki geograficzne
-telewizja
-filmy przyrodnicze
-lekcje
-encyklopedie
-atlasy(mapy)
-internet
-globus
-roczniki statystyczne
-wycieczki


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
12.9.2011 (19:06)

ja uwarzam że to jest takie se

4.9.2008 (14:22)

Ten tekst jest do kitu do niczego sie nie przydaje lol

27.7.2006 (14:11)

ta preca jest beznadziejna mialo byc tego tak duzo a jest???to kompletna klapa!!!!!!wszystko zerzniete z ksiazek z geografi i encyklopedi.nawet na ocene ndst to za malo!!!!!1