profil

Wybory do samorządu uczniowskiego

drukuj
satysfakcja 33 % 106 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Głosowanie do samorządu uczniowskiego powinno odbywać się w budynku danej szkoły. Głosowanie może odbywać się na sali gimnastycznej tej szkoły lub w czasie trwania lekcji w klasach. Piecze nad głosowaniem powinny trzymać specjalne osoby, które zostały wyznaczone do tego celu lub dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Osoby pilnujące przebiegu głosowania nie powinny brać w nim udziału. Osoby kandydujące mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej. Głosowanie może się odbyć na końcu lub początku roku szkolnego. Do głosowania przystępują wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwa jeden dzień i jest ściśle tajne. Głosowanie jest anonimowe. W przypadku sfałszowania wyników głosowanie należy unieważnić i przeprowadzić następne. Jeżeli głosowanie odbywa się na sali gimnastycznej należy zgromadzić na niej wszystkich uczniów. Każdy przy wejściu otrzyma jeden arkusz karty do głosowania. Osoby będą wpuszczane na salę gimnastyczną po okazaniu legitymacji szkolnej i sprawdzeniu z niej danych (imienia i nazwiska). Na karcie wypisane są imiona i nazwiska wszystkich kandydatów, aby wybrać daną osobę, należy postawić krzyżyk przy jej nazwisku. Następnie kolejno podchodzą do urny ustawionej na środku sali i wrzucają swój głos. Jeżeli głosowanie odbywa się w klasach, do klasy przychodzi osoba z komisji wyborczej, spisuje imiona i nazwiska osób znajdujących się w klasie, a następnie rozdaje uczniom karty wyborcze. Uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku swojego kandydata i wrzucają kartę wyborcza do urny (w tym przypadku osoba z komisji musi nosić urnę do każdej z klas). Głosowanie powinno trwać maksymalnie trzy godziny, aby było wiarygodne. Karty z oddanymi głosami wrzuca się do specjalnej urny, która jest zapieczętowana i można ją otworzyć komisyjnie, gdy wszyscy uczniowie oddadzą swój głos. Sprawdzanie liczby głosów (frekwencji wyborczej) dokonuje komisja wyborcza. Błędne głosy (brak skreśleń, więcej niż jedno skreślenie, postawienie innego znaku niż krzyżyk przy nazwisku kandydata) nie są liczone. Liczenie głosów powinno trwać nie dłużej niż cztery dni. Oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjne w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (o ile taka istnieje).

Made by kowal


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
2.9.2011 (16:32)

ej macie jakieś fajne obietnice lub hasła wyborcze takie do samorządu ?