profil

Informacje - zarzadzanie informacją, znaczenie informacji, znaczenie informacju w życiu codziennym.

drukuj
satysfakcja 32 % 25 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Informacja
Informacja jest to teoria przekazywania wiadomości (obraz, dźwięk, zapach, wskazanie przyrządu pomiarowego, słowo, liczba itp. ) które mogą być wyzyskane przez ludzi, organizmy żywe lub urządzenia automatyczne do sprawnego przeprowadzenia celowego działania, przesyłanie wiadomości polega na ich przesyłaniu z jednego miejsca w drugie lub na przenoszeniu w czasie (zapamiętywanie, rejestracja). Teoria informacji bierze pod uwagę własności źródła wiadomości, a nie własność poszczególnych wiadomości. Informacja w cybernetyce i teorii informacji każdy czynnik, który organizmy żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania, np. sterowania.

Przechwytywanie Informacji
Przechowywanie informacji można rozpatrywać na kilku poziomach. Poziom podstawowy stanowi organizacja plików, którą zarządza system operacyjny. Interpretacja informacji zawartych w plikach może być jednak różna, w zależności od modelu działania aplikacji. Dobrym przykładem są bazy danych, dostępne w plikach *.mdb. Zawierają one w swej strukturze dane wprowadzane do bazy oraz zapis programów obsługi tych danych. W programach, które są klientami poczty elektronicznej, możesz sam organizować strukturę folderów, chociaż fizycznie tej struktury na dysku nie zobaczysz. Jej zapis jest zakodowany w odpowiednich plikach. Podobny model dotyczy rejestru systemu Windows. W pierwszej kolejności określimy zatem obszary zarządzania informacją, które będą nas interesować, i ich potencjalne znaczenie w kontekście szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W ten sposób otworzymy
drogę do zdobycia umiejętności w obszarze technologii informacyjnej związanym ze wspomaganiem posługiwania się informacją.

Znaczenie informacji w życiu codziennym
Znaczenie informacji we współczesnym świecie należy analizować w wielu aspektach. Można się wręcz pokusić o stwierdzenie , iż w pewnym sensie informacja jest motorem postępu w każdej dziedzinie życia człowieka.
Postępujący w coraz większym tempie rozwój techniki w bardzo dużym stopniu zależy od szybkości i jakości informacji. I tak już od wczesnego dzieciństwa jakość naszego życia zależna jest od informacji tzn. bardzo wiele zależy od sposobu odbioru sygnałów przekazywanych nam przez najbliższe otoczenie.


W kolejnych etapach życia odbieranie informacji i sposób ich przetwarzania warunkuje kształtowanie naszej osobowości i rozwój intelektualny. Można z tego wyciągnąć wniosek , iż osoba która ma możliwość dostępu do większej ilości źródeł informacji – zakładając że potrafi je w odpowiedni sposób zinterpretować i wykorzystać będzie posiadała przewagę intelektualną. Proces kształcenia , któremu jesteśmy poddawani od dzieciństwa m.in. ma za zadanie nauczyć nas przyswajania oraz selekcji informacji i zastosowania zdobytych umiejętności w życiu codziennym . Trudno wyobrazić sobie wykonywanie niemal każdego zawodu bez dokształcania się, doskonalenia zdobytych umiejętności po przez wymianę informacji w rozmaitych formach. Współczesna technika oraz rozwój środków łączności umożliwia każdemu z nas bez wychodzenia z domu uzyskiwanie informacji o wydarzeniach na całym świecie . Najbardziej rozpowszechnionymi nośnikami informacji we współczesnym świecie są radio , prasa , telewizja , wszelkiego rodzaju publikacje ( począwszy od gazet po literaturę piękną ) , telefonia oraz Internet.


Rozwój informacji
Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji. Rozwój przekazywania informacji przebiegał w następujący sposób:
- Ustny
- Listowny
- Telegraficzny
- Radiowy
- Telefoniczny
- Za pomocą Internetu ( e-mail , komunikatory , czaty )
Możliwości wymiany informacji z wykorzystaniem telefonów komórkowych

Telefonia komórkowa przeżywa rozkwit, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie jest to spowodowane modą, czy chęcią bycia na fali, ale przede wszystkim faktem, że telefony komórkowe są bardzo przydatne w codziennym życiu, a przy tym coraz tańsze. Telefonia komórkowa daje ogromne możliwości wymiany informacji. Pomijając zwyczajną możliwość przesyłania dźwięku (rozmowa telefoniczna), komórki umożliwiają także przesyłania wiadomości SMS, EMS, MMS. SMSy robią coraz większą karierę. Każdego dnia wysyłanych jest miliony krótkich wiadomości tekstowych. EMSy nie zrobiły wielkiej kariery i już chyba nie zrobią. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie obsługiwanie tego formatu wiadomości przez telefony NOKIA, których producent opanował około 50% rynku telefonów komórkowych. Wielką karierę przewiduję natomiast wiadomością MMS, które umożliwiają przysłanie multimedialnych (zawierających zdjęcia, polifoniczny dźwięk) wiadomości. Inny, coraz bardziej popularny sposób wymiany informacji to WAP. Dzięki temu „przenośnemu Internetowi” dysponując tylko telefonem możemy m.in. zarządzać kontem bankowym (taką możliwość oferuje już większość liczących się w Polsce banków) czy zrobić zakupy. Bardziej zawansowane sposoby wymiany informacji poprzez komórkę to: GPRS (pakietowa transmisja danych oferująca szybszy i względnie tańszy niż poprzez GSM dostęp do WAP czy Internetu), JAVA (oferująca personalizacje telefonu poprzez odbiór grafiki, dźwięku, aplikacji), port IrDA (umożliwiający darmowe przysłanie danych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w port) oraz Bluetooth i HCSD.
Możliwości telefonów komórkowych są coraz większe, a same komórki coraz tańsze. Dzięki tym malutkim urządzeniom nasze życie uległo zmianie. Niektórzy już nie potrafią żyć bez swojego telefonu - jest to już w pewnym sensie uzależnienie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
12.5.2008 (14:53)

a Macie jakichś autorów do tego tekstu, tzn. tytuły książek??

9.2.2007 (13:53)

SUPER:)DZIEKI:):*

27.7.2006 (14:10)

.. dziekuje za pomoc w napisaniu referacika z informatyki.. prace oceniam na 5 :P:P