profil

Klasyfikacja budżetowa w Polsce

drukuj
satysfakcja 50 % 32 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Klasyfikacja budżetowa w Polsce oznacza odpowiednio skonstruowany system grupowania dochodów i wydatków wg jednolitych zasad.
Klasyfikacje dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się wg następujących kryteriów: *podmiotowe *przedmiotowe *rodzajowe
Wyróżniamy podział dochodów i wydatków na następujące grupy:
a> części – budżet został podzielony na główne części, a adresatami są następujące organy:
-w zakresie władzy ustawodawczej: *kancelaria sejmu *kancelaria senatu
-w zakresie władzy wykonawczej: *kancelaria prezydenta *urząd rady ministrów *poszczególni ministrowie *organy naczelnej adm.
-w zakresie władzy sądowniczej: *sąd najwyższy *Naczelny Sąd Adm. *Ministerstwo Sprawiedliwości.
b> działy odpowiadają poszczególnym dziedzinom działalności i wyróżniamy m.in.: przemysł, budownictwo, rolnictwo, transport, ochrona zdrowia, szkolnictwo, adm.
c> rozdziały mają charakter podmiotowo przedmiotowy, dotyczą określonych jednostek organizacyjnych wewnątrz budżetu lub określonych zadań budżetowych.
d> paragraf – występują po stronie dochodów i wydatków budżetowych i obejmują np. źródła dochodów: podatek dochodowy od osób prawnych, od osób fizycznych.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy