profil

Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa.

drukuj
satysfakcja 29 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna

Temat: Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa.

CELE KATECHETYCZNE
Staramy się otwierać serca dzieci na tę tajemnicę wiary, że Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć, zło i grzech.

TREŚĆ KATECHEZY
W Normach Ogólnych dotyczących roku liturgicznego i kalendarza znajdujemy stwierdzenie, że „Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za <matkę wszystkich świętych wigilii> (św. Augustyn)” (NO21). Nie posiada ona charakteru pokutnego, lecz jest szczytową celebracją paschy. Podczas niej „Kościół czuwając oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach” (NO21).
Celebracja Wigilii Paschalnej stanowi centrum, wokół którego skupiają się wszystkie inne celebracje. Gromadzi ona całą wspólnotę na święto radości i światła osiągając swój szczyt w liturgii eucharystycznej.
Podczas obecnej katechezy pragnę przekazać katechizowanym główną treść Orędzia Bożego o zmartwychwstaniu Jezusa, który zwyciężywszy śmierć i grzech żyje wśród nas. Proponuję wyznanie wiary zawarte w aklamacji po przeistoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Posłużenie się tą aklamacją będzie nawiązaniem do obecności Chrystusa zmartwychwstałego, podczas każdej Mszy świętej. Mogę też zastosować wyznanie wiary praktykowane podczas udzielenia sakramentu chrztu.

ZADANIA NAUCZYCIELA
Doprowadzenie dzieci do wyznania wiary w zmartwychwstałego Jezusa oraz uświadomienie im, że z Jezusem zmartwychwstałym spotykamy się w czasie każdej Mszy świętej. Wyuczenie formuły powitania: „Chrystus zmartwychwstał...” oraz „Oto wielka tajemnica wiary...”

POWITANIE
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wspólna modlitwa :


„Ojcze nasz...”

WPROWADZENIE DO KATECHEZY
Katechezę rozpoczynam od przypomnienia dzieciom zasadniczych treści związanych z liturgią Wielkiego Piątku.
Zapewne przypominacie sobie, że w Wielki Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu. Podczas ostatniej katechezy adorowaliśmy krzyż. Powiedzieliśmy także, że Pan Jezus zmartwychwstał i żyje, że jest wśród nas obecny.

Dzisiaj chcemy się dowiedzieć skąd my o tym wszystkim wiemy?
Przygotowuje teraz świecę, z której zawsze katecheta korzysta wraz z dziećmi.

ODKRYWAM WEZWANIE BOŻE
Jezus zmartwychwstały jest wśród nas. Posłuchamy jak o Jego zmartwychwstaniu opowiada Pismo Święte.
Czytam tekst: „ Trzeciego dnia po śmierci Pana Jezusa, kobiety wybrały się do Jego grobu. Ze zdziwieniem zobaczyły, że grób jest pusty. Weszły wiec do grobu i ujrzały młodzieńca [...] ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich:
- Nie bójcie się! Szukajcie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Jezus zmartwychwstał, jak zapowiedział”.
Ewangelia według świętego Marka 16,5-6.
Za pomocą treści przeprowadzam z nimi rozmowę na temat usłyszanego Orędzia.
- Dokąd przyszły kobiety trzeciego dnia po śmierci Pana Jezusa?
- Kogo spotkały, gdy weszły do grobu Pana Jezusa?
- Jaką radosną nowinę usłyszały od młodzieńca?
Naprowadzam dzieci na prawidłowe odpowiedzi wskazując na odpowiednie zdania tekstu.

ODPOWIADAM NA WEZWANIE BOŻE
Naszą odpowiedzią na radosną wieść o zmartwychwstaniu Jezusa może być nasze wyznanie wiary, że Jezus zmartwychwstał i żyje pośród nas. Aby połączyć wiarę w Jezusa obecnego wśród nas z Jego obecnością w Eucharystii posługuję się aklamacją po przeistoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Wierzymy, że Pan Jezus Zmartwychwstały jest wśród nas obecny. Jest On obecny wśród nas również w czasie każdej Mszy świętej. Dlatego w niedzielę – w dniu zmartwychwstania Jezusa – wszystkie dzieci Boże z radością gromadzą się wokół ołtarza. Dlatego zapraszam was, abyście razem ze mną wyznały wiarę, tak jak czynimy to podczas każdej Mszy świętej. Na słowa kapłana: „Oto wielka tajemnica wiary” odpowiadamy:
„ Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Chcąc podkreślić uroczysty charakter katechezy o zmartwychwstaniu proponujemy zaśpiewanie pieśni wielkanocnej: „Otrzyjcie już łzy płaczący...”.
Chcąc wyrazić naszą radość z faktu, że Pan Jezus zmartwychwstały jest wśród nas obecny, wszyscy zaśpiewamy radosną pieśń:
„Otrzyjcie już łzy, płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, Alleluja,
niechaj zabrzmi Alleluja.

ZAKOŃCZENIE
Wspólna modlitwa:
Wielki Piątek to dzień żalu,
a Wielkanoc – dzień wesela.
W Wielki Piątek umarł Jezus,
zmartwychwstał w Wielką Niedzielę.
Dzięki Ci i chwała, Panie nasz, Boże!

METODY I ŚRODKI
W przybliżeniu prawdy wiary, że Jezus przez zmartwychwstanie zwyciężył śmierć, grzech i żyje wśród nas, posłużę się metodami słownymi: rozmową, czytaniem Pisma Świętego, śpiewem pieśni: „Otrzyjcie już łzy płaczący”.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału