profil

Anatomia mięśni

drukuj
satysfakcja 57 % 122 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mięśnie grzbietu:
I Powierzchowne: 1)mm. kolcowo- ramienne - m. czworoboczny - m. najszerszy grzbietu - m. równoległoboczny mniejszy - m. równoległoboczny większy - dźwigacz łopatki
2) mm. kolcowo – żebrowe
- m. zębaty tylny górny - m. zębaty tylny dolny
II Głębokie: 1) długie mięśnie grzbietu
a) układ kolcowo- poprzeczny - m. płatowaty głowy - m. płatowaty szyi - m. krzyżowo- grzbietowy - m. biodrowo- żebrowy - m. biodrowo- żebrowy lędźwi - m. biodrowo- żebrowy klatki piersiowej - m. biodrowo- żebrowy szyi - m. najdłuższy - m. najdłuższy klatki piersiowej - m. najdłuższy szyi - m. najdłuższy głowy - m. kolcowy - m. kolcowy klatki piersiowej - m. kolcowy szyi - m. kolcowy głowy
b) układ poprzeczno- kolcowy - m. półkolcowy - m. półkolcowy klatki piersiowej i szyi - m. półkolcowy głowy - m. wielodzielny - mm. skręcające
2) krótkie mięśnie grzbietu
- mm. międzykolcowe - mm. międzypoprzeczne - dźwigacze żeber - mm. krzyżowo- guziczny przedni i tylny
3) mięśnie podpotyliczne
- m. skośny górny głowy - m. skośny dolny głowy - m. prosty tylny większy głowy - m. prosty tylny mniejszy głowy - m. prosty boczny głowy

Mięśnie klatki piersiowej

I Powierzchowne: - m. piersiowy większy
- m. piersiowy mniejszy - m. podobojczykowy - m. zębaty przedni
II Głębokie: - mm. międzyżebrowe zewnętrzne - mm. międzyżebrowe wewnętrzne - mm. podżebrowe- m. poprzeczny klatki piersiowej - przepona

Mięśnie brzucha

I Boczne i przednie mięśnie brzucha: - m. skośny zewnętrzny brzucha
- m. skośny wewnętrzny brzucha - m. poprzeczny brzucha - m. prosty brzucha - m. stożkowaty
II Tylne mięśnie brzucha: - m. czworoboczny lędźwi
- mm. międzyżebrowe odcinka lędźwiowego

Mięśnie głowy

I Mięśnie wyrazowe głowy: Mięśnie sklepienia czaszki, m. naczaszny
- m. potyliczno- czołowy - m. skroniowo- ciemieniowy
2) Mięśnie szpary powiek
- m. okrężny oka, sklada się z części oczodołowej, powiekowej, łzowej- - m. marszczący brwi - m. podłużny
3) Mięśnie szpary ust - m. obniżający wargę dolną - m. Bródkowy - m. obniżający kąt ust - m. śmiechowy - m. jarzmowy większy - dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa - dźwigacz wargi górnej - m.

jarzmowy mniejszy - dźwigacz kąta ust - m. policzkowy - m. okrężny ust
4) Mięśnie nozdrzy
- m. nosowy - m. obniżający przegrodę
5) Mięśnie małżowiny usznej
- m. uszny przedni - m. uszny górny - m. uszny tylny
II Mięśnie żwaczowe: - m. skroniowy - m. żwacz - m. skrzydłowy przyśrodkowy - m. skrzydłowy boczny

Mięśnie szyi

I Powierzchowne: - m. szeroki szyi - m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
II Środkowe mięśnie szyi: 1) Mięśnie podgnykowe – m. mostkowo-gnykowy - m. łopatkowo-gnykowy - m. mostowo-tarczowy - m. tarczowo-gnykowy
2) Mięśnie nadgnykowe- m. dwubrzuśćcowy - m. rylcowo-gnykowy - m. żuchwowo-gnykowy - m. bródkowo-gnykowy
III Głębokie mięśnie szyi: 1) Mięśnie pochyłe
- m. pochyły przedni - m. pochyły środkowy - m. pochyły tylny - m. pochyły najmniejszy
2) Mięśnie przedkręgowe
- m. prosty przedni głowy - m. długi głowy - m. długi szyi

Mięśnie obręczy kończyny górnej

- m. Naramienny - m. nadgrzebieniowy - m. podgrzebieniowy - m. obły mniejszy – m. teres minor- m. obły większy - m. podłopatkowy

Mięśnie ramienia

I Grupa przednia mięśni ramienia: - m. kruczo-ramienny
- m. dwugłowy ramienia - m. ramienny
II Grupa tylna mięśni ramienia: - m. trójgłowy ramienia
- m. łokciowy

Mięśnie przedramienia

I Grupa przednia mięśni przedramienia: 1) Warstwa powierzchowna
- m. nawrotny obły - m. zginacz promieniowy nadgarstka - m. zginacz łokciowy nadgarstka - m. dłoniowy długi - m. zginacz powierzchowny palców
2) Warstwa głęboka
- m. zginacz głęboki palców - m. zginacz długi kciuka - m. nawrotny czworoboczny
II Grupa boczna mięśni przedramienia:
- m. ramienno-promieniowy - m. prostownik promieniowy długi nadgarstka - m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka - m. odwracacz
III Grupa tylna mięśni przedramienia: 1) Warstwa powierzchowna- m. prostownik palców - m. prostownik palca małego - m. prostownik łokciowy nadgarstka
2) Warstwa głęboka
- m. odwodziciel długi kciuka - m. prostownik krótki kciuka - m. prostownik długi kciuka - m. prostownik wskaziciela

Krótkie mięśnie ręki

I Mięśnie kłębu kciuka: - m. odwodziciel krótki kciuka
- m. zginacz krótki kciuka - m. przeciwstawiacz kciuka - m. przywodziciel kciuka
II Mięśnie kłębu palca małego: - m. dłoniowy krótki
- m. odwodziciel palca małego - m. zginacz krótki palca małego - m. przeciwstawiacz palca małego
III Mięśnie środkowe dłoni: - mm. glistowate
- mm. międzykostne

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

I Grupa przednia mięśni obręczy kończyny dolnej:
- m. biodrowo-lędźwiowy - m. lędźwiowy większy - m. lędźwiowy mniejszy - m. biodrowy
II Grupa tylna mięśni obręczy kończyny dolnej:
- m. pośladkowy wielki - m. pośladkowy średni - m. pośladkowy mały - m. naprężacz powięzi szerokiej - m. gruszkowaty
III Grupa brzuszna mięśni obręczy kończyny dolnej:
- m. zasłaniacz wewnętrzny - m. zasłaniacz wewnętrzny - mm. bliźniacze górny i dolny - m. czworoboczny uda

Mięśnie uda

I Grupa przednia mięśni uda: - m. krawiecki - m. czworogłowy uda ma cztery głowy:
1) m. prosty uda
2) m. obszerny boczny 3) m. obszerny przyśrodkowy 4) m. obszerny pośredni
- m. stawowy kolana
II Grupa przyśrodkowa mięśni uda:
- m. grzebieniowy - m. smukły - m. przywodziciel długi - m. przywodziciel krótki - m. przywodziciel wielki
III Grupa tylna mięśni uda: - m. półścięgnisty
- m. półbłoniasty - m. dwugłowy uda

Mięśnie goleni

I Grupa przednia mięśni goleni:
- m. piszczelowy przedni - m. prostownik długi palców - m. strzałkowy trzeci - m. prostownik długi palucha
II Grupa boczna mięśni goleni:
- m. strzałkowy długi - m. strzałkowy krótki
III Grupa tylna mięśni goleni: 1) Warstwa powierzchowna
- m. brzuchaty łydki - m. płaszczkowaty - m. podeszwowy
2) Warstwa głęboka
- m. podkolanowy - m. zginacz długi palców - m. piszczelowy tylny - m. zginacz długi palucha

Krótkie mięśnie stopy

I Mięśnie grzbietu stopy: - m. prostownik krótki palców
II Mięśnie podeszwy: 1) Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej
- m. odwodziciel palucha - m. zginacz krótki palucha - m. przywodziciel palucha
2) Mięśnie wyniosłości bocznej
- m. odwodziciel palca małego - m. zginacz krótki palca małego
3) Mięśnie wyniosłości pośredniej
- m. zginacz krótki palców - m. czworoboczny podeszwy - mm. glistowate - mm. międzykostne


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
4.2.2009 (13:51)

Mogłoby byc bardziej opisowe ale i tak jest tez dobre.

3.5.2007 (16:06)

treść jest ok.! ALE.... ale brakuje schematów z opisami!!! Jest to trochę mało na ocenę bardzo dobra bądź celującą!

18.11.2006 (11:23)

bardzo sie przydalo dzieki!!! :PP :D