profil

Pochodne węglowodorów

drukuj
satysfakcja 62 % 301 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Alkohole
1. wzór ogólny
CnH2n+1-OH
2. nazwa
do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol
3. otrzymywanie:
metanol:
• sucha destylacja drewna
• z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH
etanol:
• reakcja przyłączania wody do alkenu: C2H4+H2O->C2H5OH
• fermentacja alkoholowa: C6H12O6->2C2H5OH+2CO2

4. Właściwości fizyczne:
• substancje ciekłe
• najczęściej bezbarwne
• charakterystycznym ostrym zapachu
• rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem łańcucha węglowego (metanol i etanol mieszają się z wodą bez ograniczeń)
• szubko parują

5. Właściwości chemiczne:
• reakcja spalania
• alkohole powodują ścinanie białek
• odwodnienie alkoholi: C2H5OH --Al2O3--> C2H4 + H2O
• tworzenie alkoholanów: 2CH3OH+2Na->2CH3Ona + H2O
• alkohole mają odczyn obojętny

6. Podział alkoholi:
• jednowodorotlenowe
• wielowodorotlenowe

7. Glikol etylenowy

CH2-CH2 1,2 etanodiol
OH OH


Właściwości fizyczne:
• dość gęsta ciecz
• bezbarwna
• charakterystycznym ostrym zapachu
• rozpuszczalna w wodzie
• niska temp. Zamarzania(ok.-37oC)
• bardzo silna trucizna

Zastosowanie:
Płyn do chłodnic samochodowych

8. Gliceryna (glicerol)

CH2-CH-CH2
OH OH OH
Właściwości fizyczne:
• Gęsta ciecz
• Bezbarwna
• Słodkawy zapach
• Rozpuszczalny w wodzie, a nawet higroskopijny
• Substancja nietoksyczne

Kwasy Karboksylowe
1. wzór ogólny
CnH2n+1—COOH

2. nazwa
do nazwy alkanu dodaje się końcówkę – owy

3. otrzymywanie


4. właściwości fizyczne
• wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego zmienia się stan skupienia (od cieczy do ciał stałych)
• wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego maleje rozpuszczalność w wodzie
• kwas mrówkowy i octowy są bezbarwne o ostrym zapachu5. właściwości chemiczne
• reaktywność kwasów karboksylowych maleje ze wzrostem łańcucha węglowego
• reakcje spalania
• tworzenie soli (reakcja z metalami, reakcja z tlenkami metali, reakcja z wodorotlenkami)
• dysocjacja jonowa

6.

podział kwasów
• niższe kwasy karboksylowe
• wyższe kwasy karboksylowe

7. Wyższe kwasy karboksylowe

Kwas palmitynowy C15H31COOH
Kwas stearynowy C17H35COOH
Kwas oleinowy C17H33COOH

Właściwości fizyczne:
• Kw. Palmitynowy i kw. stearynowy to ciała stałe, kw. oleinowy to gęsta ciecz
• Nierozpuszczalne w wodzie (nie ulegają dysocjacji jonowej)
• Nie przewodzą prądu

Właściwości chemiczne:
• Spalanie
• Reakcja z wodą bromową (oleinowy nie)
• Tworzenie mydeł


Estry
1. wzór
2. nazwa
3. otrzymywanie
4. właściwości fizyczne
5. właściwości chemiczne
6. podział kwasów


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
5.6.2008 (22:29)

szczeże to ja bym się napił :D

7.4.2008 (17:40)

ale badziewiaste ja nie moge. teorie to i ja w podreczniku mam.ale i tak lepsze niz inne prace na ten temat

7.12.2006 (21:51)

P.S. No i reakcje spalania poszczególnych kwasów...