profil

tabela- odmiana czasowników, Imperfekt i Partizip II

drukuj
satysfakcja 47 % 86 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

backen bckt/backt backte gebacken
beginnen beginnt begann begonnen
binden bindet band gebunden
bitten bittet bat gebeten
bleiben bleibt blieb geblieben (s)
braten brt briet gebraten
brechen bricht brach gebrochen
bringen bringt brachte gebracht
denken denkt dachte gedacht
drfen darf durfte gedurft
empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen polecać
essen isst a gegessen
fahren fhrt fuhr gefahren (h/s)
fallen fllt fiel gefallen (s)
fangen fngt fing gefangen
finden findet fand gefunden
fliegen fliegt flog geflogen (h/s)
flieen fliet floss geflossen (s) płynąć
fressen frisst fra gefressen żreć
frieren friert fror gefroren (h/s) zmarznąć
gebren gebrt/gebiert gebar geboren
geben gibt gab gegeben
gehen geht ging gegangen (s)
gelingen gelingt gelang gelungen (s) udawać się
geschehen geschieht geschah geschehen wydarzyć się
gewinnen gewinnt gewann gewonnen
gieen giet goss gegossen lać
haben hat hatte gehabt
halten hlt hielt gehalten
hngen hngt hing gehangen
heien heit hie geheien
helfen hilfst half geholfen
kennen kennt kannte gekannt
knnen kann konnte gekonnt
kommen kommt kam gekommen (s)
laden ldt lud geladen ładować
lassen lsst lie gelassen (s) zostawiać
laufen luft lief gelaufen (s)
leihen leiht lieh geliehen pożyczać
lesen liest las gelesen
liegen liegt lag gelegen
lgen lgt log gelogen
misslingen misslingt misslang misslugen (s) nie udać się
mgen mag mochte gemocht
mssen muss musste gemusst
nehmen nimmt nahm genommen
nennen nennt nannte genannt nazywać się
raten rt riet geraten
reiten reitet ritt geritten (h/s)
rufen ruft rief gerufen
rennen rennt rannte gerannt (s)
scheinen scheint schien geschienen świecić
schieben schiebt schob geschoben posuwać
schlagen schlgt schlug geschlagen bić
schlafen schlft schlief geschlafen
schleichen schleicht schlich geschlichen (s) pełzać
schlieen schliet schloss geschlossen
schmeien schmeit schmiss geschmissen rzucać
schneiden schneidet schnitt geschnitten
schreiben schreibt schrieb geschrieben
schwellen schwillt schwoll geschwollen (s) puchnąć
schwimmen schwimmt schwamm geschwommen (s/h)
sehen sieht sah gesehen
sein ist war gewesen
singen singt sang gesungen
sitzen sitzt sa gesessen
sollen soll sollte gesollt
sprechen spricht sprach gesprochen
springen springt sprang gesprungen (s)
stehen steht stand gestanden
steigen steigt stieg gestiegen (s) wzrastać
sterben stirb starb gestorben (s)
tragen trgt trug getragen
treffen trifft traf getroffen
trinken trinkt trank getrunken
tun tut tat getan
vergessen vergisst verga vergessen
verlieren verliert verlor verloren
verschwinden verschwindet verschwand verschwunden (s)
verzeihen verzeiht verzieh verziehen przebaczać
wachsen wscht wusch gewachsen
waschen wscht wusch gewachsen
werfen wirft warf geworfen rzucać
werden wird wurde geworden (s) stawać się
wissen wiet wusste gewusst wiedzieć
wollen will wollte gewollt
ziehen zieht zog gezogen ciągnąć


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
4.11.2011 (08:52)

Brak niemieckich liter..

16.8.2011 (22:10)

błąd np w waschen i wachsen

10.10.2007 (16:27)

dlaczego to nie jest tabela i nie ma tłumaczeń większości słówek???Zadania z Języka niemieckiego
czesctuvera0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 15 pkt wczoraj o 15:26

Liczę na odpowiedź :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

czesctuvera0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 30 pkt wczoraj o 15:22

Liczę na odpowiedź :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

1234ew0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 20 pkt wczoraj o 14:17

Cześć Piotr ! Dawano nie dzwoniłeś, więc piszę do Ciebie by powiedzieć Ci co u mnie. Otrzymałam stypendium w Niemczech i podjęłam studia na...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

kla12345670 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 10 pkt wczoraj o 07:30

Proszę pomóżcie mi to przetłumaczyć . Dywan kładę na podłodze . Na dywanie kładę stolik . Obok stolika stawiam łóżko . Nad łóżkiem wieszam półkę ....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Maluutki0 rozwiązanych zadań
Język niemiecki 10 pkt 20.5.2015 (20:36)

Bardzo proszę o przetłumaczenie :) Ich fahre wie jeden Morgen zur Arbeit. Wie immer die Rothenbaumstrasse geradeaus bis zur Ampel an der...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie
Zaloguj się
lub
załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.