profil

Glony

drukuj
satysfakcja 60 % 171 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują organizmy wodne o bardzo zróżnicowanej formie: jednokomórkowe, kolonijne oraz wielokomórkowe. Komórki glonów zawierają barwniki asymilacyjne, tzw. chromatofory. Sa to chlorofile (a , b, c, d) o barwie zielonej, karoten (a, b) o barwie pomarańczowej, ksantofil o barwie żółtej, fikoerytryna o barwie bordowej, fikocyjanina o barwie niebieskiej, fukoksantyna o barwie brązowej. Kombinacja i proporcja barwników nadaje glonom charakterystyczny kolor. Głębokość występowania w wodzie jest uzależniona od możliwości wykorzystania odpowiedniej długości promieni świetlnych potrzebnych do procesu fotosyntezy (najpłyciej są glony zielone, nieco głębiej brunatne, najgłębiej czerwone).

Charakterystyka gromad glonów

Eugleniny - znanych jest ok. 800 gatunków. Jednokomórkowe, pozbawione ściany komórkowej. Zaopatrzone w wić, umożliwiającą ruch. Chromatofory mają postać krążków, taśm, gwiazdek. Dominują barwniki zielono-żółte. Substancją zapasową jest paramylon (węglowodan). Mogą być auto- i heterotrofami. Przedstawiciele: Euglena zielona, Phacus.

Tobołki - obejmują najliczniejsze bruzdnice (Dinofity). Jednokomórkowe, zaopatrzone w wić. Większość okryta celulozową ścianą stanowiącą pancerzyk złożony z tarczek. Na pancerzyku widoczne są dwie bruzdy. Dominuje barwa brązowa.

Chryzofity - najliczniejsze są okrzemki, organizmy jednokomórkowe, występujące w wodzie i glebie. Komórka posiada pancerzyk utworzony z pektyn przesyconych krzemionką. Pancerzyk składa się z wieczka i denka, posiada liczne wzory (ornamenty). Chromatofory brunatne, oliwkowo-zielone.

Zielenice - liczą ok. 11 tys. gatunków. Dzielą się na 3 klasy: zielenice właściwe, sprzężnice, ramienice. Występują w wodzie i na lądzie. Mają formy jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe. Zawierają chromatofory: zielone, żółte, pomarańczowe, o różnych kształtach.

Brunatnice - liczą ok. 1500 gatunków. Są to wielokomórkowe glony morskie (nieliczne w wodach słodkich). Posiadają plechę wykazującą podobną budowę do tkankowej. Dominują barwniki żółto-brązowe. Tworzą podwodne łąki i zarośla. Przedstawiciele: morszczyn pęcherzykowaty, laminaria.

Krasnorosty - występują w morzach. Niewielkie rośliny żyjące przy dnie. Dominują barwniki: czerwony, niebieski, żółty. Przedstawiciele: furcellaria, fastigiata, chrzęśnica kędzierzawa.

Cykl rozwojowy glonów

W rozwoju glonów wyższych (zielenic, brunatnic, krasnorostów) występuje przemiana pokoleń, czyli występowanie pokolenia płciowego, gametofitu, i bezpłciowego, sporofitu, w cyklu życiowym.

Gametofit - jest pokoleniem płciowym. Powstaje z haploidalnego zarodnika. Jego rolą jest wytwarzanie gametangiów - plemni i lęgni, w których produkowane będą komórki rozrodcze: plemniki i komórki jajowe. Wyróżniamy 3 rodzaje gamet: izogamety, anizogamety, oogamety. Jeśli plemnia i rodnia powstaną na jednym gametoficie, określamy go jako jednopienny, jeśli na jednym gametoficie powstają plemnie, a na innym lęgnie, wówczas nazywamy je dwupiennymi.

Sporofit - to pokolenie bezpłciowe. Powstaje po procesie zapłodnienia z zygoty. Jego rolą jest wytwarzanie zarodni z zarodnikami. Powstanie zarodników poprzedzone jest podziałem mejotycznym.

Wyróżniamy dwa rodzaje przemiany pokoleń:

przemiana izomorficzna, gdy brak zróżnicowania morfologicznego między gametofitem i sporofitem

przemiana heteromorficzna, gdy jest zróżnicowanie morfologiczne między gametofitem i sporofitem.

A - nitkowata plecha gametofitu,

B - dwa różnoimienne gametangia uwalniające dwuwiciowe gamety,

C - kopulacja izogamet, D - zygota, E - kiełkująca zygota,

F - nitkowata plecha sporofitu, G - dwa zoosporangia z uwalniającymi

się, haploidalnymi, wytworzonymi po mejozie, zoosporami,

H, I - zoospory, J - trzy kolejne stadia kiełkowania zoospory w nowy

gametofit (wg Dittmera)

Schemat przemiany pokoleń u glonów.

U glonów obserwujemy stopniowe różnicowanie się budowy i czynności życiowych. Od jednokomórkowych, rozmnażających się bezpłciowo, do wielokomórkowych, z początkami zróżnicowania pseudotkankowego oraz występowania wszystkich typów rozmnażania (bezpłciowego, płciowego).

Rola glonów

wzbogacają wodę i atmosferę w tlen,

są pokarmem dla roślinożerców,

powodują samooczyszczanie wody,

jako martwe organizmy wzbogacają wodę w związki organiczne i mineralne,

zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków

wykorzystywane są jako nawóz naturalny

są paszą dla zwierząt

są pokarmem dla ludzi

wykorzystywane są w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym; w mikrobiologii jako podłoże do hodowli bakterii (związek żelujący - otrzymywany z krasnorostów - agar).
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: glony.doc
Komentarze (3) Brak komentarzy
21.2.2012 (19:04)

nawet spoko

3.4.2008 (19:40)

Mam pytanie. Co to jest: "gatunek jednokomórkowego glonu porastającego kamienie i korę drzew"? Błagam o szybką odpowiedż!!!

27.7.2006 (14:13)

Spoko praca. Bardzo mi sie przypada na biole. Dzieki bardzo. pozdrawiamZadania z Biologii
Nsk176 rozwiązanych zadań
Biologia 150 pkt wczoraj o 21:49

1. Wymień 3 dowolne organelle komórki bakteryjnej i określ ich funkcje. 2. Podaj 2 przykłady fermentacji i wymień ich produkty. 3. Wymień 3...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113
Rozwiązuj

niku_niku3 rozwiązane zadania
Biologia 10 pkt wczoraj o 17:12

Podaj po dwa przykłady chorób psychicznych genetycznych i zakaźnych

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

niku_niku3 rozwiązane zadania
Biologia 10 pkt wczoraj o 17:10

Podaj dwa przykłady chorób układu krążenia wyjaśnij ich cechę i określ sposoby zapobiegania im.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

danbio1 rozwiązane zadanie
Biologia 30 pkt wczoraj o 14:43

Charakterystyka kręgowców

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

rosa12120 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 21.5.2015 (23:23)

Witam. Metody dowodzenia w nauce. Mam przygotować, czy mogę liczyć na jakiś przykład jak do tego zagadnienia podejść?

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.