profil

Kwasy i zasady

drukuj
satysfakcja 76 % 153 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

**************KWASY***************


Kwas chlorowodorowy(solny) HCl / H2+Cl2->2HCl / W: ciecz, bezbarwna, cięższe od wody, max. stężenie 37%, żrący, dymiący / Z: w laboratoriach, tworzywa sztuczne, cukier, barwniki, metalurgia, leki, włókiennictwo / Występuje w żołądkach ssaków. Pomaga trawić.

Kwas siarkowodorowy: H2S / H2+S->H2S / Z: laboratoria chemiczne / powstaje przy rozkładzie związków organicznych.

Kwas siarkowy VI: H2SO4 / S+O2->SO2 / H2O+SO3-> H2SO4 / W: Stężony kwas siarkowy to bezbarwna, oleista ciecz, cięższa od wody. Max. stężenie 98%. Jest higroskopijny i żrący. Substancje organiczne pod jego wpływem czernieją. / Z: nawozy szt., barwniki, środki piorące, włókna sztuczne, materiały wybuchowe, leki.

Kwas siarkowy IV: H2SO3 / H2O+SO2->H2SO3 / W: bakteriobójczy, wybielający, owadobójczy / Z: przemysł papierniczy, wybielanie, środek dezynfekcyjny.

Kwas węglowy: H2CO3 / H2O+CO2->H2CO3 / W: nietrwały / Z: wyrób napojów gazowanych.

Kwas azotowy V: HNO3 / H2O+N205->2HNO3 / W: pod wpływem stężonego kwasu białko barwi się na kolor żółty (reakcja ksantoproteinowa), ciecz, bezbarwna, nieprzyjemny zapach, 1,5 raza cięższa od wody / Z: barwniki, tworzywa sztuczne, leki, sztuczny jedwab, nawozy szt., materiały wybuchowe.

Kwas fosforowy V: H3PO4 / 3H20+P2O5->2H3PO4 / W: subst. stała, bezbarwna, krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, max. stężenie 85% / Z: odrdzewianie, nawozy sztuczne, cement do plomb, dodatki smakowe, leki.


***************ZASADY***************


Wodorotlenek sodu(zasada sodowa) NaOH / 2Na+2H2O->2NaOH+H2 lub Na2O+H2O->2NaOH / W: higroskopijny, żrący podczas rozpuszczania NaOH w wodzie wydziela się ciepło / Z: produkcja gumy, produkcja barwników, przemysł papierniczy.

Wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 / Ca+2H2O->Ca(OH)2+H2 lub CaO+H2O->Ca(OH)2 / W: subst. stała, biała.

Wodorotlenek potasu: 2H2O+2K->2KOH+H2 lub H2O+K2O->2KOH.

Wodorotlenek magnezu: 2H2O+Mg->Mg(OH)2+H2 lub MgO+H2O->Mg(OH)2

Przykłady innych wodorotlenków: CuOH, Cu(OH)2, Pb(OH)2, Pb(OH)4, AlOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Sn(OH)4, Sn(OH)3, Cr(OH)3


Dysocjacja

jonowa zasad:
NaOH->Na++OH-
Ca(OH)2->Ca2++2OH-
KOH->K++OH-+K+
Mg(OH)2->Mg2++2OH-


Dysocjacja jonowa kwasów:
HCl->H++Cl-
H2SO4->2H++SO42-
H2CO3->2H++CO32-
H2S->2H++S2-
H2SO3->2H++SO32-
HNO3->H++NO3-
H3PO4->3H++PO43-

Barwienie się wskaźników:

Kwas Zasada
Oranż metylowy czerwona pomarańczowa
Papierek uniwersalny czerwona niebieska
Fenoloftaleina bezbarwna malinowa*********POJĘCIA***********


Elektrolity – kwasy, zasady, sole, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny.

Wskaźniki – substancje, które zmieniają barwę pod wpływem kwasów lub zasad.

Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia jonów wodoru w roztworze. Odczyn kwaśny: 0-6, odczyn obojętny: 7, odczyn zasadowy: 8-14.

Skala pH – skala odczynu roztworów, skala wartości liczbowych od 0 do 14 odpowiadających stężeniu jonów wodoru w roztworze.

Zasady: otrzymujemy w reakcji metalu lub tlenku metalu z wodą, tworzą metale z 1 i 2 grupy układu okresowego, dysocjują, barwią wskaźniki.

Pozostałe wodorotlenki: otrzymujemy w inny sposób, tworzą metale z pozostałych grup i beryl, nie rozpuszczają się w wodzie, nie dysocjują i nie barwią wskaźników.

Zasada – wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Wapno palone – tlenek wapnia.

Wapno gaszone – gęsta substancja, która po zmieszaniu z piaskiem tworzy zaprawę wapienną, stosowaną w budownictwie.

Woda wapienna – nasycony roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie. Przezroczysta ciecz powstająca nad zawiesiną wodorotlenku, służy do wykrywania obecności dwutlenku węgla.

Mleko wapienne – mieszanina wapna gaszonego i wody, służy do dezynfekcji, bielenia ścian, w cukrownictwie, w sadownictwie, sztuczne nawozy.

Reszta kwasowa – atom lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce każdego kwasu obok atomów wodoru.

Tlenek kwasowy – tlenek niemetalu, którego wartościowość w kwasie i tlenku jest taka sama.

Dysocjacja jonowa – rozpad cząsteczek elektrolitów na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony) pod wpływem cząsteczek wody.

Dysocjacja jonowa zasad – rozpad cząsteczek zasad pod wpływem wody na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

Dysocjacja jonowa kwasów – rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody.

Grupa wodorotlenkowa – grupa składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru; znajduje się w cząsteczce każdego wodorotlenku.

Jony – atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (10) Brak komentarzy
7.4.2011 (17:04)

spoko;) to jest bardzo przydatne;)
dzięki;)

20.9.2009 (15:36)

potrzebuje kwasowośc i zasadowość w roztworach ..ta praca najbardziej sie przydaje..

27.11.2008 (16:39)

Dzieki bardzo za to very sie przydało :P :*