profil

Układ hamulcowy samochodu

drukuj
satysfakcja 70 % 119 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SPIS TREŚCI

I Wstęp

1.Zadania

II Rodzaje hamulców

1. Bębnowe mechanizmy hamulcowe
2. Taśmowe mechanizmy hamulcowe
3. Tarczowe mechanizmy hamulcowe
4. Mechaniczne układy uruchamiające
5. Hydrauliczne układy uruchamiające
6. Podciśnieniowe układy uruchamiające
7. Nadciśnieniowe układy uruchamiające
8. Wykonania niekonwencjonalne
9. Układ hamulcowy samochodu Fiat 125P


Wstęp


Hamulec służy do zmniejszania prędkości pojazdu samochodowego lub do utrzymywania go w bezruchu . Prawidłowość i skuteczność działania hamulców decydują o sprawności oraz bezpieczeństwie ruchu drogowego. Prawie we wszystkich krajach znalazło to odzwierciedlenie w przepisach drogowych ,określających wymagania co do własności i skuteczności działania hamulców .
Ujmując ogólnie , zadaniem hamulców jest zmniejszenie prędkości jazdy aż do jej całkowitego wytracenia wówczas , gdy kierowca uzna za stosowne zatrzymać samochód .
Zależnie od sposobu pracy rozróżnia się następujące mechanizmy hamulcowe:

* chwilowego działania - przystosowany do działania przez krótki czas
z dużą skutecznością i powodujący gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu , np. w niebezpiecznej sytuacji ,

* ciągłego działania - ( tzw. zwalniacz ) - przystosowany do pracy przez dowolnie długi czas i powodujące umiarkowane opóźnienie ruchu pojazdu , np. podczas zjeżdżania po pochyłości ,

* postojowy - przystosowany do utrzymania w bezruchu pojazdu na postoju przez nieograniczony czas , nawet na drodze o dużym pochyleniu .

Hamulce są skonstruowane tak , że kierowca może regulować chwilową skuteczność ich działania przy czym siły hamowania w zasadzie rozkładają się równomiernie na koła poszczególnych osi .
Między siłami hamowania kół osi przedniej i tylnej bywa zachowany pewien stały lub zmienny stosunek , dobrany odpowiednio do rzeczywistego statycznego lub dynamicznego obciążenia osi kół jezdnych .

1. Bębnowe mechanizmy hamulcowe .

a ) Układ - SIMPLEX

Mechanizm hamulcowy o stosunkowo najprostszej konstrukcji
składa się z bębna osadzonego na piaście koła jezdnego
oraz dwóch szczęk zawieszonych na tzw.

tarczy hamulca.
Szczęki hamulcowe są zaopatrzone w okładziny z materiału
charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie .
Każda ze szczęk jest ułożyskowana na sworzniu osadzonym
na tarczy hamulca osłaniającej jednocześnie otwartą stronę
bębna hamulcowego .Ze swobodnymi końcami szczęk
współpracuje rozpieracz , który podczas hamowania dociska
szczęki do bieżni bębna . Sprężyna odciągająca działa
odwrotnie tj . po zwolnieniu pedału hamulca zbliża szczęki
do siebie ( oddalając ich okładziny od bieżni bębna ).
Wskutek oporów tarcia podczas hamowania bęben usiłuje
przekręcić dociskaną do niego szczękę , czemu przeciwstawia
się jej sworzeń łożyskowy . W ten sposób siła hamowania
jest przenoszona kolejno poprzez oponę , tarczę koła , piastę
i bęben , sworznie szczęk , tarczę hamulca i elementy zawieszenia
- na ramę pojazdu . Jeżeli szczęki są zawieszone na oddzielnych
sworznia , rozpieracz hydrauliczny działa na obie z jednakową siłą .
Największy luz między okładziną cierną szczęki a bębnem , wzrastający w miarę zużywania się okładziny ( tj.zmniejszania się jej grubości ) , reguluje się krzywką przekręcaną śrubą regulacyjną .

Mechanizm hamulcowy SIMPLEX o szczękach
zawieszonych na sworzniach .

-3-
Wskutek większych nacisków okładzina szczęki współbieżnej
zużywa się znacznie szybciej niż okładzina słabiej dociskanej
szczęki przeciwbieżnej . Ze względów naprawczych wskazane
jest , aby okładziny obu szczęk zużywały się z podobną
intensywnością , co można zapewnić przez :

* zaopatrzenie szczęki współbieżnej w okładzinę o odpowiednio
zwiększonej odporności na ścieranie niż okładzina szczęki przeciwbieżnej ,

* zwiększenie czynnej powierzchni okładziny ciernej szczęki współbieżnej ( zwiększenie kąta opasania ),

* zróżnicowanie nacisków wywieranych przez rozpieracz , tak aby
na szczękę przeciwbieżną działała siła większa niż na szczękę współbieżną .

b) Układ - DUPLEX

Dużą skutecznością hamowania można uzyskać stosując układ
o dwóch szczękach współbieżnych , w którym każda ze szczęk
jest dociskana przez oddzielny rozpieracz i zawieszona na niezależnym sworzniu oporowym.


Mechanizm hamulcowy DUPLEX o dwóch
szczękach współbieżnych podczas jazdy w przód.


-4-
Układ ten zapewnia pełną skuteczność hamowania tylko w jednym określonym kierunku obrotu bębna. W przypadku zmiany kierunku obrotu bębna skuteczność hamowania znacznie maleje , ponieważ wówczas obie szczęki pracują jako przeciwbieżne.


c) Układ - DUO-SERVO.

Wadą prostego układu samo wzmacniającego jest konieczność stosowania rozpieracza mechanicznego o obustronnym działaniu .
Obracaniu się rozpieracza przeciwdziała bowiem nacisk górnego końca szczęki przeciwbieżnej wskutek czego nacisk na pedał hamulca musi być odpowiednio większy niż w przypadku
zwykłego mechanizmu hamulcowego .Mechanizm hamulcowy o szczękach w układzie
samo wzmacniającym i hydraulicznym rozpieraczem .


Rozpieracz mechaniczny takiego mechanizmu ma jedną krzywkę i osadzony jest przesuwnie . Podczas hamowania szczęka przeciwbieżna opiera się swym górnym końcem o ruchomy zderzak , co zapewnia odciążenie rozpieracza i zmniejszenie wymaganego nacisku na pedał hamulca .

2. Taśmowe mechanizmy hamulcowe.

Taśmowy mechanizm hamulcowy składa się z bębna i opasującej
go taśmy , z reguły zaopatrzonej w okładzinę cierną .W samochodach taśmowe mechanizmy hamulcowe spotyka się obecnie tylko w
planetarnych skrzynkach przekładniowych oraz niekiedy jako hamulce postojowe . Taśmowy mechanizm hamulcowy włącza się przez naciśnięcie taśmy wokół bębna , wskutek czego ślizgająca się po bieżni bębna okładzina utrudnia jego obracanie . Wskutek zaciśnięcia taśmy wokół bębna na obu jej końcach występują siły To oraz to o różnych wartościach , co jest wynikiem samo wzmacniania , tj. progresywnego dodawania się elementarnych sił tarcia działających na obwodzie bębna . Jeżeli siłę To ( większą ) przejmuje wspornik wiążący taśmę z obudową , to wywierając siłę "to" ( mniejszą ) na drugi koniec taśmy można uzyskać znaczną siłę tarcia . Zjawisko to występuje tylko w jednym określonym kierunku obrotu bębna .
Zmiana kierunku obrotu na przeciwny powoduje znaczne zmniejszenie się siły tarcia . Wspomnianą niedogodność można usunąć
przez zamocowanie taśmy do wspornika w środku i napisanie jej przez jednoczesne naciąganie obu końców . Taśma jest w takim przypadku podzielona na dwa odcinki , przy czym jeden z nich współpracuje zawsze z bębnem współbieżnym , a drugi przeciwbieżnie , dzięki czemu hamulec działa z jednakową skutecznością bez względu na kierunek obrotu bębna .

3. Tarczowe mechanizmy hamulcowe

Tarczowy mechanizm hamulcowy różni się w zasadzie od bębnowego tylko tym , że funkcję bębna spełnia sztywna tarcza .
Współpracujące ślizgowo z tarczą hamulca elementy cierne są dociskane równolegle ( a nie promieniowo , jak w mechanizmie bębnowym ) do osi obrotu koła lub wału . Tarczowy mechanizm hamulcowy może być wykonany jako :

* mechanizm z tarczą wirującą : związana z kołem lub wałem ,
tarcza cierna obraca się i jest hamowana przez dociskanie
przesuwnych szczęk osadzonych w nieruchomej obudowie ,

* mechanizm z tarczą nieruchomą : związana z kołem lub wałem
obudowa obraca cię i jest hamowana dzięki dociskaniu
odpowiednich elementów ciernych do nieruchomej tarczy ciernej
lub w skutek rozsuwania członów tarczy ciernej .

a ) System - DUNLOP

Tarczowy mechanizm hamulcowy zakładany na koło samochodu ,
na nieruchomą obudowę zaopatrzoną w dwa rozpieracze
hydrauliczne dwutłoczkowe , umieszczone naprzeciw siebie .
Podczas hamowania tłoczki rozpieraczy zbliżają się do siebie
i za pośrednictwem płytek oraz okładzin zaciskają wirującą
tarczę , związaną z piastą koła .

Tarczowy mechanizm hamulcowy koła samochodu wykorzystuje
się często dodatkowo jako hamulec postojowy . W takim
przypadku obudowa zapatruje się w pomocniczy mechanizm
zaciskowy , sterowany cięgłem i dźwignią ręczną przez kierowcę .


b) System GIRLING .

Tarczowe mechanizmy hamulcowe samochodowych kół jezdnych ,
produkowane według licencji DUNLOP , wyróżniają się jedynie
drugorzędnymi szczegółami wykonania .
Na uwagę zasługuje podwojenie liczby cylindrów i wkładek
ciernych , dzięki czemu promień działania wypadkowych sił
tarcia jest większy , a więc większy jest moment hamujący w porównaniu z równoważnym pod względem czynnych powierzchni
tarcia rozwiązaniem z jedną parą wkładek .


c) System DBA-BENDIX .

Mechanizmy hamulcowe tego typu są stosowane w licznych
samochodach europejskich m.in. w samochodzie Polski Fiat 125P.
Mechanizm taki odznacza się lekkością konstrukcji i nadaje
się do instalowania na dowolne koła jezdne .


Obudowa strzemienia jest nieruchoma , a obejma zaciskowa
może być przesuwana na odpowiednim prowadniku prostopadle
do płaszczyzny tarczy hamulcowej . Wskutek naporu płynu
hamulcowego tłok dociska klocek cierni do tarczy , a
równoważna reakcja przesuwa w przeciwnym kierunku obejmę
zacisku , wskutek czego drugi klocek cierny również jest
dociskany do tarczy hamulcowej .
Ruch powrotny tłoka po zwolnieniu pedału hamulca jest
ograniczony przez pierścień uszczelniający tłok , odkształcający
się wskutek różnicy ciśnień i oporów tarcia .

Konstrukcja mechanizmu hamulcowego tylnego różni się od
konstrukcji mechanizmu hamulcowego przedniego zastosowaniem
samoczynnego nastawnika luzu ( między klockami ciernymi i tarczą )
oraz elementami umożliwiającymi okresowe zaciskanie tarczy
hamulcowej , tj. wykorzystanie mechanizmu jako hamulca postojowego.
Samoczynny nastawnik luzu składa się z gwintowanego sworznia
oraz nakręcanej na nim tulejki odległościowej . Jeżeli wskutek
zużycia klocka ciernego luz miedzy czołem tulejki i dnem tłoka
zwiększy się , wtedy tulejka odległościowa przekręcając się na
sworzniu odpowiednio zmniejsza nadmierny luz . Podczas wyłączania
mechanizmu hamulcowego rozprężające się sprężyny tarczowe
przemieszczają wzdłużnie sworzeń gwintowany , a tulejka odległościowa poprzez łożysko toczne i pierścień oporowy zmusza
tłok do przesuwania się wraz ze sworzniem gwintowanym .

d) System CHRYSLER.

Tarczowy mechanizm hamulcowy ma obudowę ze stopu lekkiego,
przymocowaną śrubami do piasty koła . Zewnętrzne ścianki dwuczłonowej obudowy zaopatrzone są w żebra usztywniające
i jednocześnie ułatwiające odpływ ciepła , wytwarzającego się
podczas hamowania , do powietrza atmosferycznego .

Wewnątrz obudowy znajdują się dwie tarcze hamulcowe w postaci
sztywnych pierścieniowych płyt dociskowych , podtrzymywanych
przez sprężyny i osadzonych na nieruchomym wsporniku .
Małe sprężyny śrubowe usiłują zbliżyć do siebie tarcze hamulcowe .
Pozostałe sprężyny utrzymują tarcze hamulcowe w położeniu
środkowym , a jednocześnie tłumią drgania osiowe .
Na zewnętrznych ścianach tarcz hamulcowych naklejone są segmenty
okładzin ciernych . Wewnętrzne ścianki tarcz hamulcowych mają wnęki na stalowe kule swobodne . Do wewnętrznej tarczy hamulcowej przymocowane są dwa rozpieracze hydrauliczne , których
tłoczki współpracują z występami zewnętrznej tarczy hamulcowej .
Podczas hamowania , wskutek wysuwania się popychaczy tłoczków
z cylinderków rozpieraczy , obie tarcze hamulcowe przekręcają się
w przeciwnych kierunkach o pewien kąt , wówczas kule swobodnie
tocząc się po skośnych bieżniach rozsuwają tarcze hamulcowe
i dociskają ich okładziny do bieżni obudowy . Prawidłowe luzy
spoczynkowe zapewnia urządzenie samoczynnie kompensujące
skutki zużywania się okładzin ciernych .

4). Mechaniczne układy uruchamiające .

Układy mechaniczne do uruchamiania mechanizmów hamulcowych
kół samochodu spotyka się obecnie dość rzadko i głównie
w małych i lekkich pojazdach , z uwagi na trudności w osiągnięciu
dużych przełożeń , skłonność elementów układu do odkształcania się
oraz kłopotliwą regulację . Ze względu na prostotę wykonania ,
mechaniczne układy uruchamiające są natomiast często stosowane
do sterowania ręcznych hamulców postojowych .


Mechaniczny układ uruchamiający może być wykonany jako :

* układ sztywny : zadania cięgieł spełniają sztywne pręty lub drążki,
których sprężystość w niewielkim tylko stopniu wpływa na
rzeczywiste luzy spoczynkowe i czas uruchamiania hamulców .

* układ półsztywny : cięgła są wykonane częściowo jako drążki
lub sztywne pręty , a częściowo z giętkich linek .

* układ elastyczny : wszystkie cięgła układu są wykonane z giętkich
linek .a) Niezależne sterowanie hamulca postojowego .

Pedał hamulca ustępując pod naciskiem , za pomocą cięgła przekręca
poprzeczny wałek pośredniczący , na którym osadzone są tzw. ramiona , czyli dźwignie jednostronne (w sposób umożliwiający regulację ich kątowych ustawień ) . Podczas obracania się wałka
pośredniczącego dźwignie jednostronne poprzez cięgła sztywne
uruchamiają rozpieracze mechanizmów hamulcowych kół przednich
i tylnych . Odpowiedni dobór długości dźwigni jednostronnych
umożliwia uzyskanie proporcjonalnego do przyjętych obciążeń
osi pojazdu rozdziału sił hamujących na przednich i tylnych kołach .
Ruch dźwigni ręcznej hamulca postojowego jest przekazywany całkowicie niezależnie poprzez cięgła oraz dźwignie , jedynie na rozpieracze kół tylnych


Sztywny układ mechaniczny z wydzielonym hamulcem postojowym .


b) Współzależne sterowanie hamulca postojowego .

Układ mechaniczny z zespolonym konstrukcyjnie układem
uruchamiającym hamulec postojowy , działający na tylne koła ,
wyróżnia się zastosowaniem dwóch wałków pośredniczących .Sztywny układ mechaniczny z współzależnym hamulcem postojowym .

Ruch pedału hamulca nie oddziaływuje na układ dźwigien i cięgieł
hamulca postojowego dzięki obrotowemu osadzeniu dźwigni
hamulca ręcznego na pierwszym wałku pośredniczącym oraz
wycięciom wodzikowym w końcówkach cięgieł hamulca
nożnego i ręcznego .
-14-

5. Hydrauliczne układy uruchamiające .


Pojazdy samochodowe , zwłaszcza osobowe , najczęściej wyposaża
się w mechanizmy hamulcowe kół uruchamiane przez układy
hydrauliczne . Hydrauliczny układ uruchamiający jest korzystniejszy
niż mechaniczny z uwagi na o wiele mniejszą bezwładność
działania , identyczność nacisków wywieranych na szczęki oraz
całkowity brak wpływu ruchów kół jezdnych na działanie
hamulców , dzięki zastosowaniu elastycznych przewodów
do łączenia rozpieraczy z układem hydraulicznym .


a) Działanie układu hydraulicznego .

Nacisk wywierany na pedał hamulca jest przenoszony na szczęki
przez prawie nie ściśliwą ciecz wypełniającą całkowicie instalacje .
Wskutek obracania się dźwigni pedału hamulca , w pompie
hamulcowej przesuwa się tłoczek , który wytłacza płyn z jej
cylindra do przewodów układu . Pod wpływem wytworzonego
nadciśnienia tłoczki rozpieraczy w mechanizmach hamulcowych
kół rozsuwają się na zewnątrz i za pośrednictwem popychaczy
dociskają szczęki do bębnów . Po zwolnieniu nacisku na pedał
hamulca sprężyny odciągające cofają szczęki do położenia
spoczynkowego i jednocześnie wyciskają płyn z cylinderków
rozpieraczy z powrotem do układu hydraulicznego .Hydrauliczny układ uruchamiający .

Hydrauliczny układ uruchamiający może pracować przy dość
wysokim ciśnieniu roboczym w instalacji , dzięki czemu rozmiary
pompy głównej i rozpieraczy są na ogół małe .
Hydrauliczny układ uruchamiający powinien być absolutnie
szczelny i nie powinna się w nim znajdować nawet najmniejsza
ilość powietrza . Jeżeli w przewodach znajduje się powietrze ,
uzyskanie wymaganej siły hamowania może nastręczyć trudności ,
ponieważ znaczna część skoku pedału hamulca zostaje zużyta na
sprężanie ściśliwego powietrza . W przypadku dość silnego zapowietrzania może nawet występować konieczność kilkukrotnego
naciskania i zwalniania pedału w celu wytworzenia wymaganego
ciśnienia w układzie , a nadto mechanizmy poszczególnych kół
działają często z niejednakową skutecznością .


b) Dzielony hydrauliczny układ uruchamiający .

Istotną wadą zwykłego hydraulicznego układu uruchamiającego
jest zmniejszenie skuteczności hamowania lub nawet brak
działania hamulców , w przypadku nieszczelności powodującej
wyciek płynu lub zapowietrzanie instalacji .
Aby umożliwić hamowanie pojazdu w przypadku nieszczelności
w jednym z odgałęzień instalacji , stosuje się tzw. . dzielone układy
uruchamiające . Instalacja taka składa się z dwóch układów
uruchamiających mechanizmy hamulcowe , układu przednich oraz układu tylnych kół .


Schemat dwuobwodowego hydraulicznego układu uruchamiającego
hamulce z podwójną główną pompą hamulcową .

-16-
W najprostszym przypadku stosuje się dwie główne pompy
hamulcowe sterowane jednym pedałem . Najczęściej jednak dzielony
układ uruchamiający wyposaża się w podwójną pompę hamulcową ,
tzw. tandem .
Podwójne działanie głównej pompy hamulcowej uzyskuje się stosując
dodatkowy tłoczek , tzw. swobodny , który rozdziela wnętrze cylinderka na dwie komory robocze . Nad cylinderkiem pompy
znajduje się dzielony zbiornik wyrównawczy z płynem , który
przez oddzielne kanaliki zasilające może dopływać do cylinderka
po obu stronach tłoczka swobodnego .


Podwójna pompa hamulcowa ( tandem ).

Podczas naciskania na pedał hamulca tłoczek główny przesuwa się
w kierunku tłoczka swobodnego . Po przesłonięciu kanalika zasilającego tłoczek główny wytłacza płyn z cylinderka do układu
uruchamiającego mechanizmy hamulcowe kół tylnych .
Wskutek wzrostu ciśnienia w cylinderku tłoczek swobodny
zaczyna ustępować przed tłoczkiem głównym i po zasłonięciu
kanalika zasilającego wytłacza płyn do układu uruchamiającego
mechanizmy hamulcowe kół przednich .


-17-
6. Podciśnieniowe układy uruchamiające .

Próby wykorzystania podciśnienia panującego w rurze ssawnej
pracującego silnika gaźnikowego do uruchamiania mechanizmów
hamulcowych czyniono już od roku 1904 . Jednak dopiero w roku 1923 Dewandre opracował instalacje nadającą się do praktycznego wykorzystania .

a) Podciśnieniowy układ DEWANDRE , cechuje zastosowanie całkowicie mechanicznego układu przeniesienia .
Wnętrze cylindra może się łączyć z rurą ssawną silnika lub też
z atmosferą poprzez zawór sterowniczy .
Tłok przesuwający się w cylindrze jest sprzężony łańcuchem
z dźwignią sterowniczą związaną z zaworem , pedałem hamulca
oraz cięgłem uruchamiającym rozpieracz . Jeżeli pedał hamulca jest
zwolniony , i wnętrze cylindra jest połączone z atmosferą , a tłok
dociskany sprężyną oporową opiera się o ściankę . Podczas naciskania na pedał hamulca układ dźwigni zamyka zawór odcinający wnętrze cylindra od atmosfery i jednocześnie otwiera
zawór łączący rurę ssawną silnika z wnętrzem cylindra .
Wskutek wysysania powietrza z cylindra powstaje w nim podciśnienie
(do 0,5...0,6 kG/cm2 ) , a dzięki różnicy ciśnień tłok przemieszcza się
i uruchamia za pośrednictwem dźwigni i cięgieł
mechanizmy hamulcowe kół .

Zasada działania podciśnieniowego mechanizmu uruchamiającego
DEWANDRE .-18-
Po zwolnieniu pedału hamulca zostaje odcięte połączenie między
wnętrzem cylindra a rurą ssawną i otwiera się połączenie
cylindra z atmosferą , wskutek czego zanika różnica ciśnień
działająca na tłok . Wówczas pod naciskiem rozprężającej się sprężyny powrotnej tłok cofa się do położenia wyjściowego i poprzez układ mechaniczny zwalnia mechanizmy hamulcowe kół .
Kierowca reguluje skuteczność hamowania zwiększając lub zmniejszając nacisk na pedał hamulca , ponieważ dzięki równowadze
układu sił działających na dźwignię każdemu położeniu pedału
odpowiada tylko jedno , ściśle określone położenie tłoka w cylindrze .
Jeżeli nacisk na pedał hamulca jest stały , to oba zawory są zamknięte , w cylindrze panuje określone podciśnienie , a mechanizmy
hamulcowe kół działają z określoną skutecznością .

b) MASTER - VAC -BONALDI .

Urządzenie zastosowane w samochodzie Polski Fiat 125P ,
charakteryzuje zblokowanie podciśnieniowego siłownika wspomagającego
z główną pompą hamulcową .
Zasadniczymi członami urządzenia są : siłownik przeponowy ,
zawór sterowniczy oraz główna pompa hamulcowa . Swoistością
siłownika jest zastosowanie gumowego elementu amortyzacyjnego ,
pośredniczącego w przekazywaniu nacisków między tłokiem
i popychaczem . Podczas wciskania pedału hamulca trzpień sterowniczy
i suwak zaworu sterowniczego zbliża się do pompy
hamulcowej , przy czym suwak umożliwia napływanie powietrza
do komory atmosferycznej . Wskutek różnicy ciśnień po obu
stronach przepony tłok siłownika wywiera za pośrednictwem
elementu amortyzacyjnego i popychacza nacisk wspomagający na
tłok główny pompy hamulcowej .
Oddziaływanie wspomagające
siłownika jest sterowane przez elementy regulacyjne zaworu sterowniczego . W przypadku uszkodzenia siłownika wspomagającego
na tłok pompy hamulcowej działa bezpośrednio trzpień uruchamiany
pedałem hamulca . Aby w tym przypadku uzyskać określone opóźnienie , należy wywrzeć na pedał hamulca kilkakrotnie zwiększony nacisk .Podciśnieniowe urządzenie wspomagające MASTER - VAC - BONALDI .


7. Nadciśnieniowe układy uruchamiające .


Duże i ciężkie pojazdy samochodowe , zwłaszcza ciężarowe o znacznej ładowności , autobusy i ciągniki , wyposaża się przeważnie
w nadciśnieniowe układy uruchamiające , z uwagi na łatwość uzyskiwania znacznych sił , niezbędnych do uruchamiania mechanizmów hamulcowych kół tego rodzaju pojazdów . Dzięki
znacznej wysokości ciśnienia roboczego , zwykle 5-9 kG/cm2 , osiąga
się duże siły hamowania przy niewielkich wymiarach siłowników
hamulcowych i innych podzespołów instalacji .

a) System WESTINGHOUSE , jest konwencjonalnym
dwuobwodowym i dwuprzewodowym układem uruchamiającym
hamulce ciągnika i przyczepy . Po naciśnięciu na pedał głównego
zaworu sterowniczego powietrze z jednego zbiornika przepływa do
tylnych hamulców , z drugiego do hamulców przednich ciągnika ,
a jednocześnie dzięki uruchomieniu zaworu przekaźnikowego
zaczynają działać hamulce przyczepy .


Dwuobwodowy , dwuprzewodowy system nadciśnieniowy uruchamiania
hamulców WESTINGHOUSE .


b) System BOSCH .

Nadciśnieniowe jednoprzewodowy układ służy do uruchamiania
mechanizmów hamulcowych kół pojazdu silnikowego oraz wszystkich
ciągnionych przez niego przyczep .
Instalacja ma połączone ze sobą szeregowo zbiorniki sprężonego
powietrza , wbudowane na każdym pojeździe (ciągniku lub przyczepie) . Powietrze tłoczone przez sprężarkę jest oczyszczone
w filtrze zaopatrzonym w króciec do pompowania ogumienia
pojazdu . Podwójny zawór sterowniczy reguluje dopływ sprężonego
powietrza do siłowników mechanizmów hamulcowych kół pojazdu
oraz uruchamia zawór sterujący układ hamulcowy pierwszej przyczepy .

8. Wykonania niekonwencjonalne .


Elektromagnetyczne mechanizmy hamulcowe . Współpracujące ślizgowo elementy ciernych mechanizmów hamulcowych są dociskane
do siebie w skutek oddziaływania elektromagnesów . Włączenie
hamulców polega na włączeniu zasilania elektromagnesów energią
elektryczną . Skuteczność hamowania reguluje się zwiększając lub
zmniejszając natężenie prądu przepływającego przez uzwojenia
elektromagnesów .


a) System WARNER .

Elektryczny mechanizm hamulcowy ma elektromagnes pierścieniowy
osadzony na tarczy hamulcowej , która może przekręcać się
o niewielki kąt , a którą w położeniu spoczynkowym utrzymuje
sprężyna odciągająca . Do obracającego się bębna hamulcowego ,
równolegle do elektromagnesu , przymocowany jest pierścień
stalowy .Elektromagnetyczny mechanizm hamulcowy WARNER .

-23-
Podczas przepływu prądu przez uzwojenie elektromagnes usiłując
przyciągnąć obracający się pierścień - przekręca się zgodnie z kierunkiem obrotu bębna . Wówczas występ obudowy elektromagnesu
naciska na koniec dźwigni , powodując dociskanie szczęk do bębna .
Symetryczne rozmieszczenie szczęk zapewnia jednakową skuteczność
hamowania niezależnie od kierunku obrotu bębna hamulcowego odpowiednio do sposobu położenia , mechanizmy hamulcowe kół
przyczepy mogą być uruchamiane przez naciskanie na pedał hamulca
w pojeździe ciągnącym lub dźwignią ręczną , przy czym hamulce
przyczepy mogą wtedy działać niezależnie .

b) System PAILLARD .

Elektromagnetyczny mechanizm hamulcowy przypomina zwykły
mechanizm bębnowy o dwóch szczękach samonastawnych
w układzie samo wzmacniającym . Mechaniczny rozpieracz jest
uruchamiany przez elektromagnes .9. Układ hamulcowy samochodu Fiat 125 P .

Samochód ma dwa układy hamulcowe - hydrauliczny działający na cztery koła
i mechaniczny , pomocniczy i postojowy , który działa na koła tylne .

a) układ hamulców hydraulicznych - jest uruchamiany za pomocą pedału . Hamulec jest typu tarczowego z płytkami ciernymi dociskanymi do tarczy tłoczkami , zbiorniki płynu hamulcowego znajdują się w tylnej części pomieszczenia silnika . Serwo hamulców typu podciśnieniowego wywiera nacisk na tłok pompy hamulcowej i zmniejsza siłę wymaganą do przyłożenia na pedał .
Zasadnicze części hamulców tarczowych to tarcze i zaciski . Tarcze hamulców przednich są zamocowane do past kół , a tarcze hamulców tylnych do półosi tylnego mostu . W każdym zacisku znajduje się tłok , oraz dwie płytki cierne .
Docisk płytek ciernych do powierzchni bocznych obracającej się tarczy powoduje hamowanie kół samochodu . W hamulcach tylnych są urządzenia samoczynnie regulujące luz miedzy tarczami i płytkami ciernymi . Tarcze hamulców są chronione przed zanieczyszczeniami osłonami blaszanymi . Samochody Polski Fiat 125 P .Są wyposażone w hamulce o układzie hydraulicznym dwuobwodowym tzn. w dwa niezależne układy hydrauliczne na przednie i tylne koła osobno . Pompa hydrauliczna tych hamulców skład się właściwie z dwóch niezależnych pomp umieszczonych w jednym korpusie . W układ hydrauliczny kół tylnych włączony jest korektor hamowania , którego zadaniem jest regulowanie ciśnienia w tym układzie , w zależności od aktualnego obciążenia . Najniższy możliwie ciśnienie w układzie kół tylnych może wynosić 0,46 ciśnienia pompy hamulcowej .

b) Hamulec ręczny , mechaniczny służy do unieruchomienia samochodu na postoju , może być użyty do hamowania samochodu podczas jazdy tylko w przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego . Uruchamiany jest dźwignia umieszczoną na podłodze między siedzeniami przednimi , połączoną z dźwignią zacisków za pomocą cięgien i linek stalowych .


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (39) Brak komentarzy
2.2.2010 (21:37)

Ja też prosił bym o rysunki do hydraulicznego układu hamulcowego na: [email protected]

Z góry dziękuję.

23.1.2010 (21:00)

Praca super, ale przydałyby się rysunki, jeśli to możliwe to proszę prześlij na: [email protected]

26.3.2009 (21:19)

Kopiuj wklej?? ale praca dobra.