profil

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

drukuj
satysfakcja 52 % 79 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda)

Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci)
- organizacja- stanowi wydzielona z calosci gosp jednostke organiz.
-terytorialna- budynki zajmuja okreslony wydzielony teren- przedsiebiorstwa posiadaja nazwe i adres
- ekonomiczna- przedsiebiorstwo posada wydzielona czesc mienia ogolnonarodowego w postaci terenu srodkow produkcji budynkow, ktorymi dysponuje samodzielnie w celu wykon zadan gosp
-prawna- uzyskuje ja z chwila wpisania do rejestru przeds panstw. w sadzie rejonowym

Przedsiebiorstwa prowadza dzialalnosc opierajac sie na nastepujacych zasadach:
1. samodzielnosc- same organ. swoja dzialalnosc i decyduja w sposob niezalezny w wszystkich sprawach
2. samorzadnosc- zaloga moze uczestniczyc w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
3. samofinansowosc- zw. jest z odrebnoscia ekonomiczna oznacza, ze przeds planujac bierzace wydatki powinno je pokrywac z przychodow oraz terminowo rozliczac sie z budzetem, zusem i innych jednostek

Przedsiebiorstwo komunalne to wyodrebniona jednostka urztecznosci publicznej powolana do zycia w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej spolecznosci.
Spoldzielnie moze zalozyc 10 osob fizycznych lub 3 osoby prawne, z chwila wpisania do rejestru sadowego otrzymuje osobowosc prawna

Cechy spoldzielni:
-dobrowolnosc
-samodzielnosc
-samorzadnosc
-nieograniczona liczba czlonkow
-prowadzi dzialalnosc oswiatowo-wychowawcza
prowadzi dzialalnosc w oparciu o srodki produkcji ktore sa wlasnoscia czlonkow spoldzielni
-najwyzszym organem jest walne zgromadzenie
-zysk dzielony jest pomiedzy czlonkow spoldzilni przewaznie raz do roku po zamknieciu bilansu i podsumowaniu rocznej dzialalnosci przwaznie na walnym zgromadzeniu
Cele dzialalnosci przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw
Głównym celem działalności przedsiębiorstw gosp. jest osiagniecie maksymalnych korzyści finansowych.
O tym co ma wytwarzac firma decyduje medializm rynkowy (prawo popytu i podazy)
Innymi celami działalności poza zyskiem sa:
-rozszerzanie rynku zbytu
-

utrwalanie wlasnej pozycji na rynku
- wartości niematerialne: jakość towaru i terminowość
- solidność świadczenia usług
Podmiotem gosp czyli prowadzacym działalność może być osoba fizyczna, prawna, lub jednostka nie posiadajaca osobowości prawnej
Klasyfikacja podmotow gosp:
1. rodzaj działalności gosp:
- przemyslowa
-budowlana
-rolnicza
-transportowa
-ubezpieczeniowa
- handlowa
- bankowa
2. ze względu na wielkość:
-mala
- srednia
-duza
3. według form własnościowych
-sektor publiczny (państwowy)
-sektor prywatny (spoldzielnie)
4, ze względu na lokalizacje
- jednostki o swobodnej lokalizacji
- jednostki o zdeterminowanej lokalizacji
5. stopa stabilności lokalizacyjnej
-stale
-ruchome
- polstale


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy