profil

Współczesny ustrój demokratyczny

drukuj
satysfakcja 62 % 76 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Współczesna demokracja miała swoje początki w greckich polis. Jednak od czasów antycznych uległa pewnym zmianom. Zgromadzenie ludowe przestało być przymusem i występują na nim przedstawiciele społeczeństwa, a nie ono samo. Tymi reprezentantami są posłowie i senatorowie.

Sejm i Senat uchwalają ustawy oraz je zmieniają, poprawiając kodeks prawny.
Każda jednostka w państwie posiada takie same prawa i jest w taki sam sposób karana – według ustalonych praw. Istnieje również tolerancja i wolność myśli, słowa oraz wyznania. Każdy obywatel może więc robić i myśleć co chce, pod warunkiem, że nie zagraża tym w żaden sposób innym obywatelom oraz jego poczynania są zgodne z obowiązującym prawem.

W tym ustroju w dalszym ciągu lud kieruje władzą w państwie, lecz już nie w sposób bezpośredni. Co cztery lata, w wyborach parlamentarnych, są wybierani parlamentarzyści, reprezentujący wolę społeczeństwa na forum parlamentu dwuizbowego. Na parlament składają się: izba niższa, proponująca projekty ustaw i je zatwierdzająca oraz izba wyższa, ponownie zatwierdzająca ustawę.
Całość jest określana mianem władzy ustawodawczej.

Drugim członem władzy w państwie demokratycznym jest władza wykonawcza. Składają się na nią rząd i prezydent. Rząd zarządza oraz kieruje całą administracją państwową i jej działaniem. Jest on wybierany przez parlament i zatwierdzany przez prezydenta. W jego skład wchodzą premier i ministrowie. Premier jest szefem rządu. Zajmuje się on koordynacją jego pracy, reprezentacją na forum krajowym i zagranicznym rządu. Zwołuje też i kieruje posiedzenia rządu. Ma prawo występować o odwołanie lub mianowanie innych członków swego gabinetu. Sam zaś jest wybierany przez parlament i zatwierdzany przez prezydenta. Prezydent w państwie demokratycznym ma za zadanie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej. Jest on wybierany w wyborach powszechnych, odbywających się co cztery lata. Posiada on uprawnienia ograniczające rolę parlamentu. Wykonuje on funkcje głowy państwa. Może być odwoływany w szczególnych przypadkach przez Zgromadzenie Narodowe. Jednak na ogół kończy swoją kadencję po czterech latach. Może być również wybrany w kolejnych wyborach, ale jego kadencja nie może być dłuższa niż osiem lat z rzędu.

Trzecią częścią władzy jest zaś władza sądownicza. Jest ona niezależna od pozostałych władz. Stoi na straży przestrzegania praw. Wykonawcami jej są sędziowie.

Demokracja nie jest ustrojem idealnym i ma liczne wady. Jednak, mimo tego jest, jak dotąd uznawana za najlepszą z dotychczasowych form władzy państwowej. Wydaje mi się, iż jednym z bardziej istotnych powodów tego jest fakt, że państwem rządzi społeczeństwo. Każdy ma tu prawo do wyrażania własnych opinii oraz sądów. Większość społeczeństwa o wspólnych wyobrażeniach politycznych ma możliwość wyrażania poglądów całości. Zostają wtedy zaspokojone potrzeby większości, a nie wszystkich jednostek.

Ustrój demokratyczny jest przeciwieństwem władzy totalitarnej. Każdy ma tu prawo do wolności oraz prywatności. Powodowane jest to tym, że każdy obywatel żyje według tych samych praw. Mimo pewnych koniecznych ograniczeń demokracja pozostawia obywatelom dużo wolności.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (2) Brak komentarzy
19.5.2011 (17:48)

dzięki pomogła mi ta praca;)

29.3.2010 (23:10)

pomogło mi ;)) dziaa

Rozkład materiału


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
monias12990 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 1 godzinę 2 minuty temu

Bardzo proszę o pomoc w wypracowaniu.  Oto temat: Przedstaw szanse i zagrożenia wynikające z procesu globalizacji dla gospodarki...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Lonelka0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 40 pkt 1 godzinę 48 minut temu

1. Opisz i zastosuj prawa przedsiębiorczości potrzebne do funkcjonowania w wybranej przez siebie firmie. 2. Rozwiązywanie problemów funkcjonowania...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

szukamczego0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 20 pkt 2 godziny 25 minut temu

Dylematy współczesnego człowieka

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Sanderkaa1230 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt Dzisiaj 17:42

Jakim twoim zdaniem typ kultury politycznej dominuje w społeczeństwie polskim ? Uzasadnij swoją opinię.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

chrzesna0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt wczoraj o 19:56

Potrzebuję prezentację multimedialną na temat trybunału praw człowieka jego opis, historie, zadania i funkcję. Błagam pomocy

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.