profil

Zróżnicowanie kulturowe ludności świata.

drukuj
satysfakcja 71 % 422 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Krąg kulturowy:
Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości]. Wydziela się około 12. kręgów kulturowych:

- krąg angloamerykański
- krąg europejski
- krąg wschodniosłowiański
- krąg chiński
- krąg indyjski
- krąg islamski
- krąg australijski
- krąg japoński
- krąg latynoamerykański
- krąg pacyficzny
- krąg Afryki Subsaharyjskiej
- krąg Azji Południowo-Wschodniej


a) krąg europejski:
Tworzony jest przez kraje Europy Zachodniej i Środkowej. Mieszka tam 520 milionów ludzi. Poza nielicznymi wyjątkami, narody tego kręgu posługują się językami z rodziny indoeuropejskiej. Narody kręgu europejskiego wyznają chrześcijaństwo, a wartości niesione przez tą religię są powszechnie uznawane, nawet przez deklarujących areligijność. Tożsamość kręgu europejskiego wzmacnia istnienie Unii Europejskiej.

b) krąg wschodniosłowiański:
Obejmuje kraje słowiańskie, leżące na wschód od Polski: Rosję, Ukrainę, oraz Białoruś, a także dwa kraje niesłowiańskie - Gruzję i Armenię. Niektórzy do tego kręgu zaliczają również północną część Kazachstanu i europejskie kraje prawosławne, takie jak Bułgaria, Serbia, część Grecji i Cypru. Więzi buduje wyznawana religia, którą jest prawosławie, a także języki słowiańskie, różniące się od słowiańskich języków kręgu zachodniego alfabetem. Obszar całego kręgu wschodniosłowiańskiego był i nadal jest strefą wpływów politycznych i militarnych Rosji.

c) krąg angloamerykański:
Należą doń dwa państwa: USA i Kanada. Kultura tych krajów wywodzi się z kultury europejskiej, o czym świadczy podobieństwo języka - dominuje angielski [będący jednym z dwóch języków urzędowych w Kanadzie - obowiązuję tam również francuski], i religii, którą jest chrześcijaństwo, oraz - w jego obrębie - protestantyzm. Kultura amerykańska stanowi jednak odrębny krąg kulturowy, i dziś sama wyznacza trendy rozwoju.

d) krąg Ameryki Łacińskiej [Latynoamerykański]:
Obejmuje on wszystkie państwa Ameryki Południowej i Środkowej, wraz z wyspami na Morzu Karaibskim. Język hiszpański jest najpowszechniejszy w Ameryce Łacińskiej, nawet w Argentynie, gdzie większość mieszkańców pochodzi z Włoch.

Tylko w Brazylii ludność posługuje się językiem portugalskich. Religią panującą w tym kręgu jest katolicyzm. Nazwa "Ameryka Łacińska" wskazuje na pochodzenie tej kultury od wspólnego, łacińskiego pnia. Ludność tego kręgu kulturowego pochodzi z Ameryki [Indianie], Europy [konkwistadorzy i imigranci], Afryki [niewolnicy], a także z Azji.

e) krąg islamski:
Do tego kręgu należą państwa arabskie Afryki i Azji, oraz kraje tureckojęzyczne Bliskiego Wschodu. Spoiwem tego kręgu jest religia muzułmańska, oraz język arabski, którym została napisana święta księga islamu - Koran. Krąg ten bardzo dynamicznie rozwija się, a religia muzułmańska zdobywa coraz więcej zwolenników. Struktury polityczne, reguły życia społecznego, prawodawstwo są ściśle regulowane przepisami religijnymi.

f) krąg Afryki Subsaharyjskiej:
Stanowi zwarty obszar leżący na południe od Sahary, potocznie zwany "Czarną Afryką". Jest jednak bardzo zróżnicowany, zarówno etnicznie jak i religijnie. Pod względem liczebności dominują wyznawcy tradycyjnych wierzeń plemiennych potem wyznawcy islamu, a następnie chrześcijaństwa, oraz religii afrochrześcijańskich.

g) krąg chiński:
Obejmuje teren Chin. Jest najbardziej licznym spośród wszystkich kręgów. Ludność porozumiewa się za pomocą języków należących do rodziny chińsko-tybetańskiej. System wartości cywilizacji chińskiej opiera się na konfucjanizmie [doktrynie filozoficznej ustanowionej przez Konfucjusza, głoszącej między innymi szacunek dla tradycji, posłuszeństwo wobec władzy, konieczność przestrzegania norm współżycia społecznego]. Cywilizacja chińska w rozwoju technologicznym wyprzedzała cywilizację europejską. Jednak przyjęcie przez Państwo Środka polityki izolacjonizmu, oraz późniejsze rządy partii komunistycznej, spowodowały zastój, a nawet regres cywilizacyjny.

h) krąg japoński:
Jest to najmniejszy z wszystkich kręgów - obejmuje Japonię, oraz dwa państwa Koreańskie. Narodową religią Japonii jest szintoizm, ale wielu Japończyków i Koreańczyków wyznaje buddyzm. Cechą charakterystyczną dla mieszkańców tego kręgu jest silne poczucie tożsamości narodowej. Wyznają oni również wartości takie jak honor, odwaga, oraz pracowitość.

i) krąg indyjski:
Obejmuje on Indie, Nepal, Sri Lankę, Bhutan oraz Bangladesz. Religie wyznawane w tym rejonie są bardzo zróżnicowane, od hinduizmu w Indiach, przez buddyzm w Nepalu oraz Sri Lance, do islamu w Bangladeszu.

j) krąg Azji Południowo-Wschodniej:
Należą doń państwa leżące od Myanmaru [dawna Birma] do Filipin na zachodzie, i Indonezji na południu. Łączy je wspólnota terytorium i historii, dzielą różnice językowe i religijne. W Myanmarze i Tajlandii wyznaje się buddyzm, w Indonezji, Malezji i Brunei - islam. Filipiny - będące dawną kolonią hiszpańską - są katolickie.

k) krąg australijski:
Tworzony jest przez Australię i Nową Zelandię, dawniej połączone z koroną brytyjską, co miało ogromny wpływ na kształtowanie się tego kręgu. Oba państwa cały czas prowadzą dosyć otwartą politykę imigracyjną, zatem kultury etniczna i religijna ulegają stałym zmianom.

l) krąg pacyficzny:
Jest to olbrzymi powierzchniowo obszar obejmujący wyspy Oceanu Spokojnego. Do kręgu należą Hawaje, Nowa Gwinea, Mikronezja oraz Polinezja.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (24) Brak komentarzy
7.2.2011 (21:49)

To jest praca przepisana z podręcznika do geografii dla licealistów.

10.11.2009 (02:00)

nie szczególne ale lepszy rydz niż nic..

14.5.2009 (17:35)

no musze powiedzieć ze straszna kicha!

Geografia świata