profil

Broń jądrowa

drukuj
satysfakcja 83 % 193 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. BRON JADROWA I JEJ RODZAJE

Bron masowego razenia (bron ABC) – srodki walki o wielkiej sile niszczenia, której skutków działania nie da sie ograniczyć do scisle wyznaczonych celów wojskowych.
Bron jadrowa – srodki walki, które wykorzystuja energie jadrowa.
Energia jadrowa – energia uzyskiwana w wyniku reakcji rozszczepienia jader pierwiastków ciezkich lub syntez jader pierwiastków lekkich.

Rodzaje broni jadrowej:
a) Jednofazowa (atomowa) – zrodlem energii jest rekacja rozszczepienia jader pierwiastkow ciezkich (uran, pluton). Składa sie z:
- urzedzenia zaplonowego,
- ładunku miotajacego,
- kadłubu bomby,
- czesci ładunku jadrowego,
- czesci ładunku jadrowego,
- reflektora neutronowego.
b) Dwufazowa (termojadrowa) – wykorzystuje energie powstala w wyniku reakcji syntezy jader pierwiastkow lekkich. Pierwsza faza – rozszczepienie, druga faza – synteza termojadrowa. Składa sie z:
- Urzadzenia zapłonowego,
- Obudowy,
- Materiału do syntezy,
- Konwencjonalnego materiału wybuchowego,
- Reflektora neutronowego,
- Materiału rozszczepialnego,
- Zapalnika elektrycznego.
c) Trójfazowa (bomba płaszczowa, przekładaniec) – rozszczepienie – synteza – rozszczepienie.
d) Neutronowa (odmiana broni dwufazowej) – nie absorbuja neutronow powstalych w czasie syntezy. Mechanizm destrukcyjny stanowi promieniowanie wysokoenergetyczne.
e) Zasalajaca (odmiana broni trójfazowej) – rozszczepienie – synteza – izotopy radioaktywne. Powoduje skazenie terenu.

2. RODZAJE I MOC WYBUCHOW
Do okreslenia mocy wybuchu jadrowego stosuje sie rownowaznik trotylowy, czyli ilosc trotylu odpowiadajacej mocy danego ladunku jadrowego. Jednostka – 1 kilotona (kt) = 1000 t trotylu.
a) bron o bardzo małej mocy – do 1 KT
b) bron malej mocy – 1-10 KT
c) bron sredniej mocy – 10-100 KT
d) bron duzej mocy – 100-1000 KT
e) bron wielkiej mocy – ponad 1 MT

3. CZYNNIKI RAZENIA BRONIA JADROWA
Zjawiska towarzyszace wybuchowi jadrowemu:
- blysk wybuchu jadrowego,
- ognista kula (zrodlo promieniowania cieplnego),
- grzyb atomowy (słup zassanej materii oraz obłok),
- grzmot wybuchu jadrowego.Czynniki razenia wybuchu jadrowego:
- fala uderzeniowa (masy sprezonego i rozgrzanego powietrza, które rozchodza sie kuliscieod centrum wybuchu z predkoscia ponaddzwiekowa)Faza sprezenia (nadnisnienia) i rozprezenia (podcisnienia) - 50%),
- promieniowanie cieplne (jego zrodlem jest kula ognista o temp. kilku milionow stopni, rozchodzi sie z prekoscia swiatla - 35%),
- promieniowanie przenikliwe (powstaje we wczesnym okresie wybuchu jadrowego, zaliczane do promieniowania poczatkowego, sklada sie na nie promieniowanie elektromagnetyczne gamma oraz strumien wysokoenergetycznych neutronow - 5%),
- promieniotwórcze skazenie terenu (jego zrodlem jest oblok pylu radioaktywnego, w jego sklad wchodza izotopy promieniotworcze, materialm rozszczepialny, wtorna promieniotworczosc -10%),
- impuls elektromagnetyczny (powoduje powstawanie pradow bladzacych oraz zaklocenia w pracy urzadzen wykorzystujacych energie elektryczna - 1%).

4. REJON PORAZENIA BRONIA JADROWA (JPBJadr.)

I – strefa całkowitych zniszczen obejmuje ok. 5% ogolnej powierzchni rejonu porazenia
II – strefa ciezkich zniszczen – ok. 20%
III – strefa srednich zniszczen – ok. 75%

Wybuchy:
- kosmiczne
- powietrzne (wysokie, niskie)
- nadziemne (nawodne)
- podziemne (podwodne)


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
21.2.2012 (20:06)

Musisz popracować nad ortografią ale wszystko jest spoko i na temat 

7.11.2010 (16:10)

identyczną prace widziałem na innej stronie

6.11.2007 (18:16)

Nie ma tego czego szukam, NIGDY! na tej stronce...