profil

Higiena psychiczna człowieka.

drukuj
satysfakcja 94 % 92 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Higiena psychiczna to działania zmierzające do ochrony zdrowia psychicznego, także nauka zajmująca się badaniem czynników, które powodują zakłócenia zdrowia psychicznego i popularyzująca zalecenia przeciwdziałające powstawaniu nerwic i innych zaburzeń psychiczno-nerwowych.
Psychika człowieka podlega nieustannemu działaniu bardzo wielu bodźców, które często przekraczają jego zdolności adaptacyjne. Powoduje to zaburzenia równowagi psychicznej, które doprowadza do wzmożonych stanów napięcia emocjonalnego i narastanie konfliktów wewnętrznych.


Zadania higieny psychicznej:
- Polegają na zapobieganiu zaburzeniom psychicznym poprzez stworzenie optymalnych warunków rodzinnych, szkolnych i społecznych
- Mają na celu uodpornienie człowieka na ujemne działania współczesnego świata
- Dokonania analizy różnorodnych czynników wpływających ujemnie na rozwój psychiczny
– wskazana pomoc psychologów

Higiena psychiczna inaczej także zdrowie psychiczne rozumie się zdolność każdego człowieka do normalnego rozwoju i funkcjonowania umysłowego.
Kiedy to funkcjonowanie rozwój umysłowy jest zaburzone prowadzi to do powstawania różnych zaburzeń stres, nerwica.
Na higienę psychiczna ma wpływ otoczenie np: otoczenie domowe, miejsce pracy, kontakty towarzyskie, relacje rodzinne.Otoczenie domowe ma bardzo duże znaczenie na higienę psychiczna, iż człowiek w domu przebywa większość swojego życia gdzie rozwija się. W otoczeniu domowym niekiedy zadania drobiazgowe oraz przyzwyczajenie do pewnych rzeczy maja bardzo duży wpływ na naszą psychikę np.: to czy możemy sami zrobić sobie obiad, ubrać się dbać o higienę swoją, otoczenia, co nam daje komfort bytu a zarazem komfort psychiczny. To czy możemy wykonywać różne zadania samodzielnie jest bardzo istotne. Niemożność wykonywania wszystkich czynności samodzielnie powoduje załamanie pewności zależność od drugiej osoby, co może powodować odczucie, że jest ciężarem dla rodziny a zarazem dyskomfort. Bardzo ważne w otoczeniu domowym jest przystosowanie do przebywających w nim domowników (inwalida) , tak aby mógł być w pełni samodzielny . Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który kształtuje nasz rozwój oraz nasza psychikę to kontakty towarzyskie oraz relacje rodzinne. Kontakty

towarzyskie w sensie, iż dla każdego człowieka liczy się to czy ma jakieś osoby, z którymi ma się wspólne tematy, które nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy, z którymi możemy rozmawiać o problemach. Kontakty z ludźmi mogą być jedyna drogą pozyskiwania informacji , pomocy. Kontakty te mogą być uniemożliwione, gdy wychodzenie z domu jest nie możliwe lub utrudnione, co może być powodem zachwiania równowagi psychicznej. Człowiek czuje się wtedy osamotniony , odczuwa że jest nie potrzebny co wpływa negatywnie na higienę psychiczną . Brak przystosowania otoczenia oraz akceptacji , współpracy wpływają na nas stan higieny psychicznej. To są czynniki, które prowadzą do zachwiania osobowości, tworzy się lęk przed odrzuceniem a co za tym idzie nerwica oraz stres.
Duży znaczenie ma także, jakie podejście człowieka jest do danego zadania, ważne jest czy może wykonać je sam.
Człowiek musi wiedzieć na ile jest w pełni wykonać dane zadnie czy czynność w codziennym życiu tak, aby nie tworzyło to czynników powodujących stres.


Zadania, które stawia przed sobą człowiek wymagają
-koncentracji
-ocenienie zdolność do wykonywania zadań wielofunkcyjnych i złożonych
-szybkiej orientacji
- podzielność uwagi
-odpowiedzialność za pracę.
-Trzeba zachować rytmiczność pracy i wypoczynku
- Systematyczność w wykonywaniu zadań
- Prawidłową organizację pracy


Wymagania stawiane przed każdym powinny odpowiadać do jego możliwościom, być przystosowane do wieku, stanu zdrowia i indywidualnych cech osobowości. Należy dbać o odpowiednią ilość snu, ustalić ilość posiłków i dobrze zorganizować cały dzień planując wypoczynek.
Higiena psychiczna to nic innego jak umiejętne zaspakajanie potrzeb takich jak : fizjologiczne, bezpieczeństwa , przynależności , uznania, samorealizacji .
Aby człowiek mógł w pełni się rozwijać bez zaburzeń musi być zachowana harmonia życia musi poznać swoje wady i zalety oraz ogólne zasady postępowania wobec innych ludzi oraz wobec członków swojej rodziny.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
1.12.2011 (17:37)

A mozna prosic o bibliografie?

3.10.2011 (00:26)

coś tak z deczka nie po polsku napisane ;D