profil

Co to jest rynek ?

drukuj
satysfakcja 63 % 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rynek jest to ogół podmiotów reprezentujących podaż i popyt, które dokonując transakcji zakupu i sprzedaży, decydują o poziomie cen. Rynek dóbr i usług funkcjonuje dzięki procesom produkcji, wymiany i konsumpcji.
Transakcje zakupu i sprzedaży na rynku zależą więc od podaży i popytu oraz od cen. Podaż kształtują sprzedający; wyraża się ona w ilości oferowanych przez nich do sprzedaży towarów i usług. Popyt kształtują kupujący; wyraża się on w ilości chętnych do kupna towarów i usług. Popyt i podaż są to dwie podstawowe wielkości rynkowe, od których zależy produkcja, stopień zaspokajania potrzeb oraz kształtowanie się poziomu cen. Zjawiskiem najkorzystniejszym jest równowaga podaży i popytu na rynku. Oznacza ona , że sprzedający upłynnią swoje towary a nabywcy zaspokoją swoje potrzeby. Tak idealny stan występuje bardzo rzadko. Najczęściej rynek jest nie zrównoważony, czyli występuje nadwyżka podaży nad popytem lub odwrotnie. Stan taki, trwający przez krótki okres rzutuje na ceny. Przy dużej podaży ceny maleją, przy małej – rosną. Przy dużym popycie ceny rosną, przy małym popycie ceny maleją. Jest to bardzo czuły mechanizm rynkowy, który poza wpływaniem na poziom cen – w dłuższym przedziale czasu – wpływa również na rozwój lub spadek produkcji. Zmiana poziomu cen zawsze zmierza to tzw. cen równowagi, czyli takiego ich poziomu, który zrównoważy podaż popytem. Nie zawsze jednak stan równowagi jest do osiągnięcia.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

hm...praca w zasadzie w porządku, choć trochę któtka. tak się tylko zastanawiam, czy można ją przypisać do tematu "czy rynkowi można zaufać?", bo takiej pracy właśnie szukam.