profil

satysfakcja 58 % 120 głosów

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Ojciec Święty naucza poprzez wydawanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak encykliki, adhortacje apostolskie, konstytucje apostolskie, listy, orędzia, bulle, dokumenty „motu proprio”, breve i wiele innych, oraz wygłaszane przy różnych okazjach homilie i przemówienia.
Encykliki są to urzędowe, najważniejsze oficjalne pisma papieskie, skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych (np. w jednym kraju czy regionie) w jakiejś sprawie istotnej dla Kościoła lub świata.
Ich tytuły – przeważnie dwuwyrazowe i po łacinie – pochodzą od pierwszych słów danego dokumentu.
Encyklika jest wprawdzie osobistym listem papieża do całego Kościoła, ale nieraz jest pisana nie przez niego samego, ale na jego polecenie przez specjalistów z danej dziedziny. Ma ona na celu utrzymanie w Kościele jedności wiary, służy wyjaśnieniu kwestii spornych, wskazywaniu rozwoju doktryny chrześcijańskiej, czasem zawiera także dogmatyczne definicje.
Jan Paweł II ogłosił w ciągu swojego już 25-letniego pontyfikatu 14 encyklik. Najwięcej takich dokumentów ogłosił papież Leon XIII (1878- 1903)- bo aż 51 i Pius XII (1939- 58)- 41. Gdyby prowadzono klasyfikację papieży pod względem ilości napisanych encyklik, Jan Paweł II, autor 14 takich dokumentów, znalazłby się na szóstym miejscu.
Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach papież napisał encyklikę poświęconą ekumenizmowi – „Ut unum sint”, czyli dążeniu chrześcijan do jedności.

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II:

1) „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka) – 4 III 1979
2) „Dives in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) – 30 XI 1980
3) „Laborem exercens” (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) – 14 IX 1981
4) „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego) – 2 VI 1985
5) „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) – 18 V 1986
6) „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła) – 25 III 1987
7) „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”) – 30 XII 1987
8) „Redemptoris missio” (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) – 7 XII 1990
9) „Centesimus annus” (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) – 1 V 1991
10) „Veritatis splendor” (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) – 6 VIII 1993
11) „Evangelium vitae” (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) – 25 III 1995
12) „Ut unum sint” (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) – 25 V 1995
13) „Fides et ratio” (Wiara i rozum; o wzajemnej realizacji wiary i rozumu) – 15 X 1998
14) „Ecclesia ed eucharistia” (o Eucharystii w życiu Kościoła) – 17 IV 2003

Adhortacje apostolskie są to dokumenty, będące zazwyczaj podsumowaniem i wykładnią kolejnego Synodu Biskupów, czyli międzynarodowego zgromadzenia hierarchów kościelnych z całego świata lub z określonego regionu.
Jan Paweł II ogłosił 10 adhortacji apostolskich.

ADHORTACJE APOSTOLSKIE JANA PAWŁA II:

1) „Catechesi tradendae” (o katechizacji – 16 X 1979)
2) „Familiaris consortio” (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej – 22 XI 1981)
3) „Redemptionis donum” (O konsekracji zakonnej - 25 III1984 )
4) „Reconciliatio et paenitentia” (O pojednaniu i pokucie – 2 XII 1984)
5) „Christifideles laici” (o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele – 30 XII 1988)
6) „Redemptoris custos” (O św. Józefie i jego posłannictwie –15 VIII 1989)
7) „Pastores dabo vobis” (o formacji księży w dzisiejszym świecie – 25 III 1992)
8) „Ecclesia in Africa” (O kościele w Afryce – 14 IX 1995)
9) „Vita consecrata” (o zakonach – 25 III 1996)
10) „ Pastores Regis” (16 X 2003)

Kolejną formą nauczenia są orędzia wystosowywane przez papieża z okazji różnych ważnych wydarzeń lub ich rocznic.
Wielki rezonans w świecie mają orędzia, jakie Jan Paweł II pisze na Światowe Dni Pokoju, obchodzone (od 1968 r.) co roku 1 stycznia z inicjatywy Pawła VI; na Światowe Dni Młodzieży (ustanowione w 1985 r. przez obecnego Ojca Świętego); na Światowe Dni Chorego wprowadzone przez Jana Pawła II w 1992 roku (obchody – 11 lutego, po raz pierwszy w 1993 roku).
Listy apostolskie - Jan Paweł II wydał imponującą liczbę – 37 – listów apostolskich, adresowanych do całego Kościoła, a nawet wszystkich ludzi, albo do określonych grup społecznych.
Niektóre z listów mają ogromny rezonans w całym chrześcijańskim świecie, jak np. „Tertio millennio adveniente”, w którym Jan Paweł II nawołuje do przeprowadzenia rachunku sumienia w związku z jubileuszem 2000-lecia chrześcijaństwa.

INNE DOKUMENTY PAPIESKIE:

Ponadto Jan Paweł II wydaje:

· konstytucje apostolskie – dokumenty ustanawiające nowe instytucje, obchody itp.;
· bulle – uroczyste pisma w języku łacińskim, sporządzane na pergaminie i zaopatrzone pieczęcią;
· breve – zawierające dekrety, zarządzenia, nadania tytułów honorowych, przywilejów, odpustów itp.


Autor grzesiO
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
26.4.2011 (13:34)

spoko ;)

3.3.2011 (13:58)

przydatne :)

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.