profil

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra ?

drukuj
satysfakcja 34 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jest XXI wiek . Świat zrobił wielki krok naprzód . Ludzie gonią za sukcesami, pieniędzmi. Na pierwszy plan wysuwają się dobra doczesne, przestają liczyć się wszelkie inne wartości. Wydaje mi się , że warto właśnie w tym momencie zastanowić się , czy takie życie wiedli też nasi przodkowie ? Może jest coś pozytywnego co możemy wynieść z antyku ?

Starożytnym zawdzięczamy przecież cały świat , który nas otacza : naukę , kulturę , wiedzę , warunki w jakich żyjemy i wszystko z czego korzystamy . Pozornie życie ich było zupełnie odmienne od naszego. Jednak po dłuższym zastanowieniu się możemy dojść do wniosku , że zmieniły się jedynie zachowania uwarunkowane rozwojem techniki i nauki . Jedyną rzeczą , jaka zmieniła się na przestrzeni świata antycznego i obecnego to „ umiłowanie mądrości „ . Dostrzegamy ,że piękna gałąź wiedzy jaką jest filozofia wyszła z mody . Zawsze zajmowali się nią nieliczni , jednak w dzisiejszym świecie ludzie kształcący się w tym kierunku to wyjątki . Filozofofie chcieli określić odwieczne prawa natury .Starali się zrozumieć to , co dzieje się w otaczającym ich świecie .Posiadali przeróżne tezy stworzenia świata i jego zasad. Heraklit z Efezu , twórca znanego powszechnie powiedzenia „ panta rhei „ – wszystko płynie , podkreślał także , że świat jest pełen ciągłych przeciwieństw : „ Gdybyśmy nigdy nie chorowali , nie zrozumielibyśmy , co to znaczy być zdrowym. Gdybyśmy nigdy nie znali głodu , nie mielibyśmy żadnej radości z tego , że się najemy . Gdyby nie było wojny , nie docenilibyśmy pokoju, a gdyby nie było zimy nie dostrzegalibyśmy nadejścia wiosny „ .
Natomiast w dziełach Arystotelesa wyraźnie widać dominację rozumu. W etyce wyznawał zasadę szczęścia opartego na „ złotym środku „ : szczęśliwy jest ten , kto czyni dobrze , kieruje się sprawiedliwością i żyje cnotliwie . Parmenides był zdania , że :
„ nic nie może powstać z tego , czego nie ma , a to , co jest nie może przestać być „
Wydaje mi się , że człowiek dzisiejszy , a tym bardziej człowiek jutra może ( a nawet powinien ) nauczyć się od starożytnych filozofów sposobu myślenia i obserwowania przyrody , zjawisk zachodzących wokół nas.Kolejnym wzorem , z którego powinniśmy wiele wynieść są mity. Bohaterowie mitologii są wzorcami charakterystycznych postaw. Ikar przestrzega nas przed młodzieńczą nierozwagą , Dedal uczy rozwagi , a Herakles to uosobienie męstwa i pracowitości.
W tym miejscu należy podkreślić , iż mity w umysłach człowieka współczesnego tak bardzo odcisnęły piętno , iż powstały liczne związki frazeologiczne .Jest ich tak dużo , że czasem nie zdajemy sobie sprawy , że ich pochodzenie jest mitologiczne np. :
syzyfofa praca – zajęcie nie do wykonania , pięta Achillesa – słaby punkt , słabe miejsce.

Jednakże mitologia wraz z pojawieniem się pierwszych chrześcijan , zaczęła być zastępowana przez Biblię – księgę składającą się ze Starego i Nowego Testamentu .
W Starym Testamencie ukazany jest przykład człowieka , który miał wszystko : pieniądze , władzę , uznanie wśród społeczeństwa , szczęśliwą rodzinę i w jednej chwili to wszystko stracił . Zapada również na ciężką chorobę – trąd .Tą postacią biblijną jest Hiob . Nie poddaje się , jest na tyle silny aby walczyć dalej. Nie odwraca się od Boga , a wręcz przeciwnie stara się umocnić swoją wiarę. Jest bardzo wytrwały i pokorny , za co Bóg wynagradza go podwójnie .Każdy człowiek XXI wieku powinien bardzo dobrze znać postać Hioba , który jest wzorcem do naśladowania . Od niego możemy nauczyć się wielu wartościowych postaw , jakże przydatnych w dzisiejszym świecie . On dodaje nam siły , aby móc przezwyciężyć zło , uczy wiary , aby móc wierzyć w dobro . Wskazuje nam , że powinniśmy postępować zgodnie z zasadami , godnymi każdego chrześcijanina . Pokazuje jak znosić cierpienia.. Jest doskonałym przykładem dla nas , a także wcześniejszych i przyszłych pokoleń. Wiele też możemy się nauczyć od ukazanej w Biblii Świętej Rodziny . Dom Jezusa , Maryi i Józefa zawsze był i jest przykładem dla chrześcijańskich rodzin. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy :
„ Dziecię zaś rosło i nabierało mocy , napełniając się mądrością , a łaska Boża spoczywała na nim „ Dla rozwoju dziecka jest potrzebna miłość i ciepło domu rodzinnego , które zawsze tam było. Gdy Jezus miał dwanaście lat , podczas Święta Paschy , został w Jerozolimie , w świątyni. Kiedy Maryja z Józefem zauważyli Jego zniknięcie , zaczęli Go szukać . Gdy wreszcie Go znaleźli , na pytanie matki Jezus odpowiedział :
„ Czemuście mnie szukali ? Czy nie wiecie , że powinienem być w domu mego Ojca ? „ .
Rodzina została tu przedstawiona jako wspólnota z Bogiem .To właśnie na tym przykładzie
powinny się wzorować młode , niedoświadczone małżeństwa . Jest to dla nich doskonały przykład i skarbnica wiedzy . Biblia zawiera także przypowieści , które są źródłem mądrości i nauki . Zawarte w nich postawy uczą nas jak postępować w życiu. Przypowieść „ O synu marnotrawnym „ uczy nas wybaczać. Każdemu powinno dać się szansę i wybaczyć mu bo kiedyś my możemy znaleźć się w odwrotnej sytuacji . Przypowieść „ O siewcy „ uczy nas cierpliwości .

Nawiązując do tematu , stwierdzam jednoznacznie , że człowiek współczesny i człowiek jutra jeżeli tylko chce , może wiele cennych wskazówek zaczerpnąć od starożytnych . Oni bowiem pokazali nam jak można godnie żyć i jak postępować w obliczu rozmaitych sytuacji życiowych .


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.5.2010 (19:36)

dzięki dostałam 5 za prace!:P