profil

Współczesne zagrożenia środowiska

drukuj
satysfakcja 50 % 67 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Skażenia powodowane przez energię

Eksplozja energetyczna zakłóca pod wieloma względami stan równowagi w skali światowej. Przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo całą planetę. Zagrożenie jest globalne, ponieważ ogrzewanie się Ziemi wynika z nasilenia się efektu cieplarnianego wywołanego wydzielanym przy spalaniu dwutlenkiem węgla.
Rodzaje zagrożeń zależą od rodzaju źródła energii. Cywilizacja węgla pociągnęła za sobą cały łańcuch ofiar: tysiące wypadków śmiertelnych, liczne choroby, tysiące czarnych miast. Spalanie węgla jest tym źródłem energii które produkuje najwięcej CO.
Zniszczenia powstałe na skutek powtarzających się katastrof przy transporcie ropy naftowej mogły by doprowadzić do zniszczenia morskiego ekosystemu. Ropa naftowa jest przede wszystkim źródłem skażenia chemicznego, powstającego przy normalnym spalaniu produktów naftowych.
Energia jest przyczyną sieci uzależnień: zależność ekonomii krajów uprzemysłowionych od Bliskiego Wschodu, który wraz ze swoimi zasobami ropy mógłby w roku 2040 znaleźć się w sytuacji nieomal monopolisty, nie jest bez związku z wojną w Zatoce Perskiej.
Reorientacja ku innym źródłom energii może wytworzyć nowe zależności (np. wielkie złoża gazu ziemnego ma Syberia, Bliski Wschód, płn. Afryka, mało stabilne ekonomiczne i słabo zbadane obszary płd.-wsch. Azji).
Napięcia trwają więc bez końca tym bardziej, że gdy tylko kraje uprzemysłowione lepiej opanują eksplozję energetyczną, wystąpi ona z wielką siłą w krajach trzeciego świata.
Od początku rewolucji przemysłowej ludzkość zużywa coraz więcej energii. Koniec ery taniej ropy naftowej spowodował‚ uświadomienie sobie konieczności redukcji konsumpcji energii a opinia publiczna zaalarmowana została informacjami o ograniczonych zasobach paliw kopalnych: przy obecnym tempie eksploatacji znane i dostępne zapasy ropy naftowej wystarcza na około 40 lat, gazu - na 70 lat wreszcie węgla na prawie 250 lat.
Zmniejszanie zużycia paliw przyjęło wówczas różne formy, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, w zakresie środków transportu jak i przemyśle. Wszystkie wysiłki zmniejszyły skale rabunku potencjału energetycznego planety.
Rozwiązań w zmniejszeniu zużycia paliw trzeba szukać kierując się troska o lepsze wykorzystanie energii i odwołując się do rezerw odnawialnych (energia hydroelektryczna, słoneczna, energia wiatru, energia geotermiczna, oceany i biomasa).


Energia jądrowa niesie ze sobą dwa podstawowe rodzaje zagrożeń: ryzyko wypadku w samej elektrowni oraz niebezpieczeństwa związane z gospodarka opadami.
Pierwsze stało się rzeczywistością od chwili wypadków w Tharee Miles Island w Stanach Zjednoczonych 28 marca 1978 roku i w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku.
Inna postacią ryzyka nuklearnego jest zagospodarowanie odpadów. Pierwszym z nich jest woda używana jako czynnik chłodzący reaktor. Druga grupa odpadów to substancje radioaktywne. Odpady podlegają międzynarodowej wymianie albo celu dalszej przeróbki w wyspecjalizowanych zakładach, albo ich składowania i grzebania.

Cała praca znajduje się w załączniku


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
20.4.2008 (12:23)

spoko praca , a załącznik świetny - tego potrzebowałam :-)