profil

Zanieczyszczenie wód w Polsce

drukuj
satysfakcja 57 % 96 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, woda jest w ciągłym obiegu. Większość wody jest w oceanach. Na ląd trafia woda z opadów atmosferycznych. Część tej wody wyparowuje, reszta wsiąka w grunt. Woda jest środowiskiem życia oraz składnikiem wszystkich organizmów. Wykorzystywana jest przez człowieka w gospodarstwie, przemyśle, rolnictwie, leśnictwie. Zużycie wody przez ludzi zwiększa się każdego roku. W Polsce w 1993 roku wykorzystano ok. 12 278 mln m3 wody. Stan wód powierzchniowych w Polsce ulega systematycznemu pogorszeniu. Jakość wody określa się na podstawie analizy cech fizyko-chemicznych i biologicznych, takich jak np. temperatura, smak, zapach, współczynnik pH, twardość, mętność, zapotrzebowanie na tlen, miano Coli. Uwzględniając analizy, wyróżniono 3 klasy czystości wód.
Klasa I – wody czyste, nadające się do spożycia, wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym. W wodzie klasy pierwszej występuje ilość tlenu równa nasyceniu. Ilość bakterii wynosi poniżej 10 000 w cm3. Dno zbiornika jest pozbawione fermentujących osadów.
Klasa II – oznacza wodę, którą można wykorzystać do chowu i hodowli zwierząt. Zawartość tlenu osiąga połowę nasycenia. Liczba bakterii wynosi poniżej 100 000 w cm3 wody.
Klasa III – to woda, którą można wykorzystać w przemyśle oraz uprawach rolniczych. W wodzie tej występują niedobory tlenu. Pojawiają się zakwity. Ilość bakterii przekracza 100 000 w cm3.
Wody, które są zanieczyszczone, a wyniki przeprowadzonych analiz nie odpowiadają normom wodami pozaklasowymi. W Polsce (dane z 1993 r. ) ok. 54% wód powierzchniowych jest nadmiernie zanieczyszczonych.
Wody zanieczyszczone są:
produktami naturalnymi,
zanieczyszczeniami z atmosfery (związki siarki, azotu),
zanieczyszczeniami pochodzącymi z przemysłu (tzw. ścieki przemysłowe),
zanieczyszczeniami komunalnymi (ścieki).
Zmniejszenie zanieczyszczeń wody umożliwiają:
zmniejszenie ilości produkowanych ścieków,
utylizacja wody przemysłowej,
zabezpieczenie składowisk odpadów,
oczyszczenie (mechaniczne, biologiczne, chemiczne) ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów (azotu, tlenu, dwutlenku węgla, gazów szlachetnych), pary wodnej oraz zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć pochodzenie naturalne (jako skutek działalności wulkanów, erozji gleb i skał, pożarów lasów) oraz antropogeniczne powstające jako skutek działalności przemysłowej, transportu oraz elektrociepłowni.
Wyróżniamy dwa rodzaje zanieczyszczeń powietrza:
pyłowe (popiół, pył, np. z cementowni, metale ciężkie),
gazowe (tlenki siarki, węgla i azotu).
Emisja gazów i pyłów w Polsce jest bardzo duża. Wzrastała wraz z rozwojem przemysłu i komunikacji.
Wszystkie zanieczyszczenia powietrza mają na organizm człowieka działanie toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Istnieje potrzeba zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie odpylaczy (suchych, mokrych), wprowadzenie benzyny bezołowiowej, wykorzystywanie naturalnych źródeł energii, ograniczenie zużycia węgla, tworzenie i poszerzanie pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych i szlaków komunikacyjnych.

Zanieczyszczenie gleb w Polsce
Gleba jest wykorzystywaną fizycznie, biologicznie wierzchnią warstwą skorupy ziemskiej. Jest środowiskiem życia, zaopatrującym organizmy w związki mineralne i wodę. Jakość gleby zależy od wielu elementów (pochodzenia gleby – właściwości skały macierzystej, klimatu, roślinności, organizmów zwierzęcych oraz mikroorganizmów). Na jakość gleby ma wpływ działalność człowieka (np. użyźnianie, wyjaławianie, nawadnianie, wysuszanie). Zanieczyszczanie gleby oznacza przedostawanie się do niej różnorodnych substancji o właściwościach degradacyjnych (zmieniających jej właściwości). Do związków szkodliwych zaliczamy: pestycydy, związki radioaktywne, gazy (np. tlenki azotu i siarki), pyły z metalami ciężkimi.
Większość tych związków kumuluje się w powierzchniowej warstwie, reszta wymywana jest głębiej (związki te trafiają do wód gruntowych).
Degradacja gleby oznacza:
zakwaszanie gleby (gleba kwaśna uniemożliwia wzrost roślin),
zmianę właściwości chemicznych gleby w wyniku chemicznego zanieczyszczenia,
zniekształcenie i zniszczenie gleby,
odwodnienie gleby,
zatrucie gleby (nadmiar wszelkich związków trafia do organizmów roślinnych, a następnie do człowieka).
Zdegradowaną glebę można poddać rekultywacji technicznej lub biologicznej; niestety, nie pozwala ten proces osiągnąć stanu wyjściowego.
Gleby w Polsce wykazują dużą różnorodność pod względem budowy i właściwości fizycznych. W Polsce dominują gleby średnio-urodzajne o dużym zagrożeniu erozyjnym, deficycie wodnym, skażeniu pestycydami, zakwaszeniu.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
16.2.2011 (12:14)

Prawdę mówiąc nic tu nie psuje do tematu. Gleba i powietrze w wodzie? Naucz się pisać na temat.

16.2.2011 (12:11)

Tu nic nie ma

11.1.2009 (22:28)

ekhem. od 2005 roku jest 5 klas czystości wód w Polsce!!!

Rozkład materiału


Zadania z Biologii
danbio0 rozwiązanych zadań
Biologia 30 pkt 26 minut temu

Charakterystyka kręgowców

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

rosa12120 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 23:23

Witam. Metody dowodzenia w nauce. Mam przygotować, czy mogę liczyć na jakiś przykład jak do tego zagadnienia podejść?

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

zawadziar0 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 20:44

Dlaczego energia paliw kopalnych jest także energią pochodzącą od słońca

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

mimek690 rozwiązanych zadań
Biologia 25 pkt wczoraj o 19:20

Jakie są zwierzęta skutecznie maskujące się, proszę o pomoc

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 20
Rozwiązuj

michalsliwa0 rozwiązanych zadań
Biologia 200 pkt 20.5.2015 (20:04)

Potrzebuje referat o owadach  jak najwiecej o nich info . lub prezentacja o nich

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie
Zaloguj się
lub
załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.