profil

Prawo stałości składu - zadania

drukuj
satysfakcja 45 % 134 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU – pierwiastki łączą się w związki chemiczne w ściśle określonym stosunku masowym.

1. Oblicz w jakim stosunku masowym pozostają pierwiastki w cząsteczce kwasu siarkowego.
Znając stosunek masowy pierwiastków oblicz ile g siarki znajduje się w 147g H2SO4.

2. Pierwiastek chemiczny należący do II grupy układu okresowego połączył się z tlenem w
stosunku masowym 3:2. W wyniku reakcji powstało 400g produktu, gęstość tlenu wynosi
1,43 g/dm3. Oblicz: a) objętość tlenu niezbędnego w tej reakcji.
b) masę pierwiastka, który połączył się z tlenem.

3. Pierwiastek chemiczny należący do V grupy układu okresowego połączył się z tlenem w
stosunku masowym 31:40 i w wyniku reakcji powstało 284g produktu. Gęstość tlenu
wynosi 1,43 g/dm3. Oblicz:
a) objętość powietrza niezbędną w tej reakcji.
b) masę pierwiastka, który połączył się z tlenem

4. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33 łączy się z tlenem w stosunku masowym
15:8.
a) podaj nazwę, dane dotyczące budowy atomu i właściwości tego pierwiastka.
b) oblicz objętość powietrza potrzebna do całkowitego spalenia 110,0g tego pierwiastka.
c) napisz równanie reakcji spalania tego pierwiastka.
d) narysuj wzór strukturalny otrzymanego produktu.

5. Pierwiastek o liczbie atomowej 15 łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:4.
a) podaj nazwę i symbol tego pierwiastka.
b) oblicz objętość powietrza potrzebną do całkowitego spalenia 100g pierwiastka.
c) napisz równanie reakcji spalania tego pierwiastka w tlenie.
d) narysuj wzór strukturalny tlenku tego pierwiastka.
Gęstość tlenu = 1,43 g/dm3.

6. Węgiel łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:8. Po spaleniu 2,62g koksu powstało
4,46dm3 CO2.
a) przedstaw przebieg zachodzącej reakcji, określ typ.
b) oblicz zawartość % czystego węgla w koksie, gęstość CO2 = 1,96 g/dm3.

7. Glin łączy się z tlenem w stosunku wagowym 9:8. Oblicz zawartość % Al i tlenu w tym
tlenku. Podaj jego wzór sumaryczny.8. 49g kwasu siarkowego zawiera 16g siarki. Oblicz, ile kg tego kwasu można otrzymać ze
150kg siarki, jeżeli zanieczyszczenia siarki wynoszą 7%.

9. A jest związkiem wapnia, węgla i tlenu. Podczas rozkładu 25g tego związku otrzymano
14g tlenku wapnia i 11g dwutlenku węgla. Oblicz stosunek masowy wapnia do tlenu w
tlenku wapnia i węgla do tlenu w dwutlenku węgla, a następnie określ stosunek masowy
wapnia do węgla i tlenu w związku A.

10. Przez rozkład termiczny 43,3g tlenku rtęci (II) otrzymuje się 40,1g rtęci oraz pewna ilość
tlenu. Ile siarki można by utlenić otrzymanym wyżej tlenem wiedząc, że tlen łączy się z siarka
w stosunku wagowym 1:1. Ułóż równania zachodzących reakcji.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
4.8.2011 (13:38)

odpowiedzi też by się przydały;p

6.6.2011 (18:26)

a gdzie odpowiedzi?

4.4.2011 (21:10)

Dobre :-) Dziękuję Ci Bardzo.

Pozdrawiam SzymeK

P.S
Przydała Się :-)