profil

Przysłowia łacińskie

drukuj
satysfakcja 78 % 61 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

- "Absens carens"- nieobecny sam sobie szkodzi;
- "Aequo pulsat pede" - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych);
micos timere debet, quem multi timeut"- powinien bać się wielu, (ten) kogo się wielu boi;
- "Amicos vincere inhonesta est victoria"- jest kaniebnym zwycięstwem pokonywanie przyjaciół;
- "Amicum proba, probatum ama"- wypróbuj przyjaciela, wypróbowanego kochaj;
- "Amor vincit omnia" - miłość wszystko zwycięża;
- "Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum"- krótki okres życia, jest wystarczająco długo do dobrego i godnego życia;
- "Consuetudo est altera natura" - przyzwyczajenie jest drugą naturą;
- "Contra factum non est argumentum"- przeciw zdarzeniu nie ma argumentów;
- "Culpam poena premit comes" - winie depcze po piętach kara;
- "Deliberandum est saepe, statuendum semel" - rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz;
- "Diligentia comparat divitias"- piękność przysparza bogactwa;
- "Diligite inimicos vestros"- miłujcie nieprzyjaciół waszych;
- "Errare humanum est"- błądzenie to rzecz ludzka;
- "Finis coronat opus" - koniec wieńczy dzieło;
- "Fortuna caeca est"- los jest ślepy;
- "Ibi semper victoria, ubi concordia est"- tam zawsze jest zwycięstwo, gdzie zgoda;
- "Impia sub dulci melle venena lateut"- rzeczy niegodziwe pod słodkim miodem kryją truciznę;
- "Iustitia tegnorum fundamentum"- sprawiedliwość jest fundamentem społeczeństwa;
- "Nemo sapiens nisi patiens" - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy;
- "Nihil bonum nisi quod honestum, nihil malum nisi quod turpe" - dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne;
- "Non scholae, set vitae discimus"- nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy;
- "Occasio facit furem" - okazja czyni złodzieja;
- "Par premium labori" - jaka praca, taka płaca;
- "Prima via ardua est"- pierwsza droga jest stroma;
- "Semper avarus eget"- Skąpy zawsze odczuwa niedostatek;
- "Verba volant, scripta manent" - słowa ulatują, pismo pozostaje;


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy