profil

Odmiana czasowników

drukuj
satysfakcja 63 % 216 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I grupa AR (hablar)
hablo
hablas
habla
hablamos
hablis
hablan

ESTAR - być
estoy
ests
est
estamos
estis
estn

PODER - móc
puedo
puedes
puede
podemos
podis
pueden

QUERER chcieć, kochać
quiero
quieres
quiere
queremos
queris
quieren

OR słyszeć

oigo
oyes
oye
omos
os
oyen

E:IE pensar (myśleć)

comienzo
comienzas
comienza
comenzamos
comenzis
comienzan
II grupa ER (comer)
como
comes
come
comeos
comis
comen

SER - być
soy
eres
es
somos
sois
son

HACERrobić, czynić
hago
haces
hace
hacemos
hacis
hacen

VER (leer) widzieć, oglądać (czytać)
veo
ves
ve
vemos
veis (leis)
ven

CAER (traer) padać, upadać (przynosić)
caigo
caes
cae
caemos
cais
caen

O:UE acorsarse de (przypomnieć sobie o)
me acuerdo de
te acuerdas de
se acuerda de
nos acordamos de
os acordis de
se acuerdan de
III grupa IR (vivir)
vivo
vives
vive
vivimos
vivs
viven

IR iść, jechać
voy
vas
va
vamos
vais
van

DAR -dawać
doy
das
da
damos
dis
dan

SABER wiedzieć, umieć
s
sabes
sabe
sabemos
sabis
saben

Czas. zwrotne (lavarse) myć się
me lavo
te lavas
se lava
nos lavamos
os lavis
se lavan

TENER - mieć
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenis
tienen

VENIR - przychodzić
vengo
vienes
viene
venimos
vens
vienen

DECIR-powiedzieć
digo
dices
dice
decimos
decs
dicen

(SUS)PONER kłaść, zakładać, (przypuszczać)
pongo
pones
pone
ponemos
ponis
ponen

SALIR - wychodzić
salgo
sales
sale
salimos
sals
salen


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
5.12.2011 (20:39)

kilka błędów,ale dzięki mimo wszystko :P

9.11.2011 (09:52)

wlasnie bledy w osobach-nie queris tylko quereis z akcentem-,,tilde" nad drugim e i wogóle jakis problem to pomoge ortografia to dla mnie nic nowego nawet tym języku

4.5.2011 (14:27)

sabeis, nie sabis