profil

Czasy przeszłe wytłumaczone po polsku

drukuj
satysfakcja 68 % 140 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czasy przeszłe:

1.Simple Past
Przeszły Prosty. Używamy do określenia wydarzeń z przeszłości.
Operator: did
Odmiana ‘być’ przez osoby: I was/ You were/ He, She, It was/
We were/ You were/ They were
Zdania: twierdzące: Osoba + czasownik w II formie (albo z końcówką ‘ed’) + reszta zdania
Pytające: Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
Pytające ‘o bycie’ np. Byłeś wczoraj w szkole? : Were/Was + osoba + reszta zdania
Przeczące: Osoba + Did + ‘not’ +czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
Określenia czasu: yesterday, ago, last week, itp.

2. Past Continuous
Przeszły Ciągły. Używany do podkreślenia że ktoś był w trakcie jakiejś czynności , w określonym momencie w przeszłości. W momecie o którym mowa czynność już się zaczęła, ale się nie skończyła, np. Yesterday at 10 o’clock I was watching TV.
Operator: was/were ( w zależności od osoby, patrz punkt 1)
Zdania: twierdzące: Osoba + was/were + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Pytające: Was/were + osoba + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + was/were + ‘not’ + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Określenia czasu takie jak w punkcie 1.

3. Simple Past & Past Continuous
Używamy tych dwóch czasów razem żeby podkreślić, że coś się stało w trakcie innej czynności, np: I was working in the garden, when I saw Lily (zobaczyłem ją podczas pracy)
Używamy w zdaniu tylko Simple Past żeby podkreślić że czynności działy się jedna po drugiej, np.: When Karen arrived, we had dinner (najpierw przyjechała potem zjedliśmy)
Czasowniki takie jak know/want/believe nie mają formy ciągłej więc nie używa się ich z czasami ciągłymi.

4. Present Perfect
Używamy do opisania czynności, która miała miejsce w przeszłości ale ma skutek lub jakieś powiązanie z terażniejszością, np.: I have lost my key ( i nie mam go teraz ).
Operator: Have/ Has (has tylko dla 3 osoby liczby pojedynczej)
Zdania: twierdzące: Osoba + have/has + czasownik w III formie + reszta zdania.

/> Pytające: Have/has + osoba + czasownik w II formie + reszta zdania
Przeczące: Osoba + have/has + ‘not’ + czasownik w III formie +reszta zdania
Określenia czasu: just ( chwilę temu) – w zdaniu zajmuje miejsce pomiędzy have/has a czasownikiem, np. I have just eaten my lunch;
Already (właśnie przed chwilą) – w ziu występuje w tym miejscu co just
Yet (jak dotąd) – występuje tylko w zdaniach pytających i przeczących , zawsze na końcu zdania ;
Since (od ) – since 1984, since november ale...
For (od) – for 10 years, for a month

5. Prestent Perfect Continuous
Używamy dla czynności lub wydarzenia które właśnie lub przed chwilą się skończyło, np.: It has been raining (padało, nie pada teraz, ale ziemia jest mokra ), lub do określenia czynności przeszłych które mają w terażniejszości skutek i na dodatek trwały w czasie, np.: It has been raining for two hours ( padało , nie spadło , tylko padało przez czas 2 godzin)
Operator: Have been / Has been
Zdania: twierdzące: Osoba + have been/has been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zd.
Pytające: Have/has + osoba + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + have/has + ‘not’ + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + r.zd.
Określenia czasu takie jak do czasu Present Perfect.

6. Present Perfect & Prestent Perfect Continuous
Dwa przykłady na rozróżnienie tych dwóch czasów.
a. My hands are very dirty. I have been repairing the car – Moje ręce są bardzo brudne. Naprawiałem samochód – zwróć uwagę on go naprawiał i to trwało w przeszłości jest podkreślona ciągłość czynności
b. The car is Ok. Now. I have repaired it. – Samochód jest już dobry. Naprawiłem go.- Czynność dokonana bez zwracania uwagi na ciągłość ale na skutek , samochód jest już dobry

7. Past Perfect
Czas zaprzeszły. Używamy do podkreślenia że jakaś czynność w przeszłości miała miejsce przed drugą , np.: When Anna arrived for the party, Tom had already gone home (Tom najpierw pojechał do domu – czynność wcześniejsza; potem Anna przyjechała – czynność póżniejsza).
Operator: had
Zdania: twierdzące: Osoba + had + Czasownik w III formie + reszta zdania
Pytające: Had + osoba + czasownik w III formie + reszta zdania
Przeczące: Osoba + had + ‘not’ + czasownik w III formie + reszta zdania

8. Past Perfect Continuous
Czas zaprzeszły ciągły. Używany do podkreślenia ciągłości wcześniejszej czynności, np.; I got up and looked out of the window. The ground was wet. It had been raining all night. (wstałem, wyjrzałem przez okno, ziemia było mokra, padało całą noc – padało zim wstałęm i wyjrzałem przez okno więc wcześniej )
Operator: had been
Zdania: twierdzące: Osoba + had been+czasownik z końcówką ‘ing’ + reszt zdania
Pytające: Had + osoba + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + had+ ‘not’ + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + r.zd.

9. Past Perfect & Present Perfect
Rozróżnienie tych dwóch czasów:
a. Who is that woman? I have never seen her before – kim jest ta kobieta? Nie widziałem jej nigdy wcześniej ! – ale teraz już ją zobaczyłemPast now
b. I didn’t know who that woman was. I had never seen her before- nie wiedziałem kim ta kobieta była! Nie widziałem jej nigdy wcześniej – relacjonuje jakieś wydarzenie z przeszłości : najpierw nigdy jej nie widziałem, a potem stwierdziłem ze nie wiem kim ona była.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
7.10.2007 (12:46)

takie sobie :)]

27.7.2006 (14:13)

Trochę błędów, ale moze być:)

27.7.2006 (14:11)

Praca bardzo słabo wykonana , chociaż ściągana z książki. Nie polecam Mało przejrzyście opracowana :)