profil

satysfakcja 62 % 81 głosów

Uklad Hormonalny

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Odpowiedzialny za podstawowe procesy życiowe organizmu. Może hamować lub wzmagać czynność komórek.Wpływa na funkcje organizmu poprzez przekaźniki chemiczne,czyli hormony.W zależności od miejsca powstania i budowy hormony dzieli się na 2 grupy: 1)peptydowe; 2)steroidowe powstałe z cholesterolu.
Hormony peptydowe działają na komórkę za pomocą receptorów umieszczonych w błonie komórkowej.Są to w większości białka.Hormony pochodne aminokwasów powstają w komórkach podwzgórza, przysadki, szyszynki, gruczołu tarczowego i gruczołów przytarczycznych, w komórkach wysp trzustkowych oraz rdzenia nadnerczy.
Hormony steroidowe –działają przez receptory jądrowe umieszczone w błonie komórkowej jądra komórkowego.Hormony te wpływają na proces transkrypcji w jądrze komórkowym, przez co regulują syntezę białek enzymów. Powstają w korze nadnerczy, w jądrach, jajnikach.
Hormony wytwarzane są przez komórki gruczołowe do środowiska zewnętrznego (do płynu zewnątrzkomórkowego chłonki krwi, stąd przy pomocy odpowiednich białek nośnikowych (globulin) są transportowane do komórek docelowych (komórki autokrynne-serotonina, parakrynne- renina, endokrynne- hormony tarczycy, trzustki, jajników, nadnerczy, łożyska)
Efekty działania hormonów:
-mogą aktywować enzymy; -zmiana przepuszczalności błon komórkowych; -skurcz i rozkurcz mięśni; -wzrost syntezy białek; -wzrost substancji charakterystycznych dla danych komórek.
Mechanizm działania grup hormonów:
Mechanizm działania wynika z kształtów hormonów.
Sterole- są transportowane przez krew do komórek docelowych.Są bardzo dobrze rozpuszczalne w strukturze lipidowej błon komórkowych,dlatego też bardzo łatwo przez nie przechodzą do wnętrza komórki.Hormony przechodzą do matrix ,a dalej do jądra i działają na procesy zachodzące w jądrze, czyli na procesy transkrypcji i replikacji.
Peptydowe-peptydy nie są rozpuszczalne w lipidach.Przez błony komórkowe nie przechodzą, ale ich działanie na procesy wewnątrz komórki jest pośrednie.Hormony wiążą się z receptorem błonowym błon komórkowych,np.białko G.Przy pomocy połączeń białko powoduje aktywację enzymów, odpowiedzialnych za powstawanie, tzw.wtórnych przenośników:cAMP, cGMP,DAG i IP3. np. proces rozkładu glikogenu do glukozy aktywowany przez cAMP. Za syntezę wapnia odpowiedzialny jest IP3.
Celem hormonów jest utrzymanie homeostazy.
PODWZGÓRZE:
Hormony podwzgórza regulują czynność przedniego płata przysadki mózgowej:*kortykoliberyna (CRH),*tyreoliberyna (TRH),*somatoliberyna (GRH)
PRZYSADKA MÓZGOWA:
Płat przedni:
*wzrostu (somatotrpina)- wszystkie komórki ciała
*adrenokortykotropowy(adrenokortykotropina)ACTH –kora nadnerczy
*lutenizujący(lutropina) LH-gonady
*rolaktyna PRL-gruczoł mleczny
Płat środkowy:
*melanotrpowy(melanotrpina) MSH-komórki barwnikowe skóry
Płat tylny:
*antydiuretyczny(wazopresyna)ADH-nerki,m.gładkie
*oksytocyna OT-gruczoły mleczne,żeńskie drogi rozrodcze.
W płacie przednim najważniejszy hormon to hormon wzrostu. Wydzielany jest głównie w okresie wzrostu.(od urodzenia do ok.18 roku życia). Potem wydzielanie go jest zmniejszone. Hormony wzrostu przysadki są stymulowane przez: somatokryninę(przyspiesza produkcje hormonów wzrostu) i somatostatynę(hamuje produkcje hormonu wzrostu). Hormon wzrostu:- pobudza wątrobę i tkanki do wydzielania czynników wzrostu insulinopodobnych I i II; -wzmaga syntezę białek w organizmie,przemianę tłuszczów i węglowodanów; -wzmaga transport aminokwasów do komórek,procesy syntez,rozrost i wydłużanie kości; -wzmaga syntezę glkogenu w wątrobie (nie w mięśniach); -pobudza przyrost masy ciała, mózgu,tk.chłonnej i narządów płciowych; -podnosi stężenie glukozy we krwi (antagonista insuliny)
Prolaktyna:- wzmaga syntezę białka. Jego aktywność jest regulowana przez dopamine-hormon podwzgórza. Najwięcej prolaktyny powstaje podczas ciąży i karmienia.
Hormony tropowe:(ACTH,TSH,FSH,LH) działają one na błonę komórkową poprzez cyklazę adenylanowa.Są to hormony przysadki regulujące czynność innych gruczołów dokrewnych *LH-lutenizujący-pobudza wydzielanie progesteronu w ciałku żółtym i testosteronu *TSH-tyreotropowy-wpływa na biosyntezę hormonów tarczycy T3 i T4 *ACTH-adrenokortykotropowy-wzmaga syntezę i uwalnianie hormonów sterydowych nadnerczy.
Hormony ekotropowe:wytwarzane są poza miejscem charakterystycznym dla danego hormonu. Najczęściej są to hormony wytwarzane przez komórki nowotworowe. Nie podlegają one sprzężeniu zwrotnemu.
Melanotropina-syntetyzuje melaninę i reguluje jej stężenie w komórce.
Hormony tylnego płata zbudowane są z 8 aminokwasów:
Wazopresyna- hormon antydiurektyczny: - hamuje wydzielanie wody poprzez zwiększenie jej resorpcji w kanalikach nerkowych. Przy jej braku nie dochodzi do zagęszczenia moczu,co zwiększa dobowo ilość wydalanego moczu;
-powoduje skurcz mięśni naczyń krwionośnych; -podnosi ciśnienie tętnicze.
Oksytocyna-: -skurcz mięśni gładkich macicy przez co może przyspieszać poród; -uczestniczy w procesie laktacji; -uczestniczy w akcie płciowym i zapłodnieniu.
KORA NADNERCZY:
3 główne grupy hormonów:
*glikokortykoidy ,np.kortyzol,kortykosteron. –wpływają na mechanizmy odpornościowe
-utrzymuje odpowiednie ciśnienie tętnicy krwi
-wzrost syntezy glukozy i glikogenu w wątrobie; -regulują metabolizm białek, lipidów, węglowodanów, RNA; -wzrost wydzielania soku żołądkowego
*mineralokortykoidy,np.aldosteron,11-deoksykortukosteron.
-regulują gospodarkę elektrolitową organizmu, przede wszystkim na transport przez błony komórkowe.
-w kanalikach nerkowych wpływa na resorpcje sodu w ustroju i wydzielanie potasu
-wzrost syntezy mRNA i białek celem przyspieszenia syntezy ATP
*androgeny, np. dehydroplandosteron (DHEA):
-wzrost syntezy białek,wzrost organizmu,rozwijanie drugorzędowych cech płciowych męskich. Najwyższą jakość osiąga w wieku 20-24 lat. potem aktywność jego spada. osoby 70-letnie mają 1/10 tego hormonu
-stymuluje uk.immunologiczny
-poprawia nastrój, możliwości rozpoznawcze
-większa zdolność zapamiętywania
-obniża agresję
-zmniejsza wydzielanie wolnych rodników w organizmie
-hamuje syntezę DNA
-opóźnia procesy starzenia
-zwiększa represję nowotworów jelita grubego i skóry
-hamuje miażdżycę i otyłość
RDZEŃ NADNERCZY:
-pochodne aminokwasów (tyrozyny):adrenalina, npradrenalina,dopamina. Wydzielane są do krwi pod wpływem impulsów nerwowych, a także przy udziale acetylocholiny oraz jonów wapnia. Na jej poziom wpływa:-niski poziom glukozy we krwi; -niska temp.ciała; -niskie ciśnienie tlenu we krwi tętniczej; -stres. Hormony te zaliczane są do aminokwasów katecholowych, które działają za pomocą receptorów błonowych L i B adrenergicznych.
Adrenalina-
-rozszerzenie naczyń krwionośnych mięśni szkieletowych,
-zwężenie naczyń w skórze, błonach śluzowych i narządach jamy brzusznej
-przyspieszenie częstości skurczów serca, zwiększenie pojemności wyrzutowej serca, podwyższenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi
-rozkurcz mięsni gładkich w ścianach przewodu pokarmowego, oskrzeli, pęcherza moczowego
-wzrost stężenia glukozy we krwi poprzez pobudzenie glikolizy na drodze aktywacji cyklazy adenylanowej
-przyspieszenie rozkładu triacylogliceroli w tkance tłuszczowej i przechodzenia kwasów tłuszczowych do krwi
-pobudzenie ośrodkowego uk.nerwowego szczególnie ośrodków w podwgórzu w wyniku aktywacji cyklazy adenylanowej błony komórkowej neuronów i tworzenie w komórkach nerwowych cAMP
HORMONY TARCZYCY:
Tarczyca-zbudowana jest z pęcherzyków, które zawierają komórki gruczołowe, a w nich tyreoglobulina(przezroczysta masa)- jest to białko, glikoproteina, która zawiera duże ilości aminokwasów-
Tyrozyna- jest ona substratem w syntezie 2 głównych hormonów tarczycy:*tyroksyna
(tetrajodot-T4)
*T2-jest bardziej aktywnym hormonem
*jodotyronina (T3)
Tyrozyna wiąże jod do swojej cząsteczki i powstaje pochodna T3 lub T4 atomów jodu.
Hormony te wydzielane są do krwi i z nią transportowane do kom.docelowych. T3 ma działanie silniejsze, ale krótsze-szybciej ulega rozpadowi. Synteza hormonów tarczycowych jest regulowana przez hormon przysadki TSH.Na wydzielanie hormonów tarczycowych ma wpływ niska temperatura oraz wazopresyna i oksytocyna.
Jod jest głównym substratem uczestniczącym w syntezie hormonów tarczycy.
Działanie hormonów tarczycy:
-prawidłowy rozwój i wzrastanie dziecka
-prawidłowy przebieg laktacji (wytwarzanie mleka po porodzie)
-prawidłowy rozwój tkanki nerwowej (mózg)
-prawidłowy rozwój i wzrastanie kości
-wytwarzanie ciepła w organizmie
-wpływ na czynności serca
-wpływ na czynności mięśni
-wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową
-wpływ na bilans wodny w organizmie
-wpływ na czynność mózgu i powstałej tkanki nerwowej
-przyspieszenie spalania wewnątrzkomórkowego i wytwarzanie ciepła
-zmniejszenie zawartości cholesterolu we krwi.
Hormony te działają już od życia płodowego, aż do śmierci.Wokresie rozwoju warunkują wzrost tkanek,produkcje enzymów,regulują funkcje tk.nerwowych i kostnych,metabolizm.
Komórki przypęcherzykowe gruczołu tarczowego mogą wydzielać kalcytoninę,która:
-wpływa na zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w osoczu
-powoduje zwiększenie rozkładania ich w kościach
-hamuje uwalnianie ich z kości
-hamuje wytwarzanie czynnej wit.D3 w nerkach.
HORMONY TRZUSTKI:
Syntetyzowane są w tzw. wysepkach trzustkowych, w których można wyróżnić przynajmniej 4 typy komórki:A,B,D,F.Najwyższą aktywacją charakteryzują się A i B,tzw.wyspy Langerhansa.
W komórkach A synetyzowany jest glukagon- najsilniejszymi bodźcami do wytwarzania glukagonu jest niskie stężenie glukozy we krwi (4,5-5,5 mmol/l – norma).Gdy jest jej bardzo mało trzustka wytwarza glukagon (działa na receptory błonowe poprzez układ cyklazy adenylanowej i cykliny AMP.Glukagon powoduje uwolnienie glukozy z zasobów z glikogenu wątrobowego.II sposobem działania jest zwiększenie syntezy glukozy w organizmie ze związków niecukrowych:mleczan,aminokwasy glukogenne )głównie alanina).
W komórkach B syntetyzowana jest insulina –jest wydzielana w odpowiedzi na wysoki poziom glukozy we krwi. Nadmiar glukozy może powodować uszkodzenie wielu tkanek i narządów i prowadzić do cukrzycy. Jeśli insulina nie jest syntetyzowana w organizmie prawidłowo (cukrzyca typu I) trzeba jej dostarczyć z zewnątrz. Cukrzyca typu II-u osób otyłych-przyczyną są nieprawidłowe receptory w komórkach krwi, które nie wyłapują glukozy. Działanie :
-zwiększenie transportu glukozy przez błony komórkowe mięśni i tkanki tłuszczowe
-zwiększenie transportu przez bł.kom. aminokwasów i jonów potasu
-może nasilać procesy rozpadu glukozy na drodze glikolizy
-stymuluje syntezę białek w organizmie,a hamuje ich rozpad
-stymuluje syntezę glikogenu w mięśniach i wątrobie
-hamuje proces lipolizy (rozkładu kw.tłuszczowych w tkankach tłuszczowych)
-aktywuje lipogenezę – syntezę lipidów w tkankach tłuszczowych
HORMONY PŁCIOWE:
Jajnika-są syntetyzowane w jajniku i dzielą się na:
*Estrogeny-powstają w pęcherzykach Graffa (jajnikowe). Należą tu: estron,estriol,estradiol, które wydzielane są głównie między 4-12 dniem cyklu oraz między 19-25 dniem cyklu.Przechodzą do krwi i tam transportowane są z białkami osocza,przechodzą przez błon komórkową do komórki –działają w jądrze komórkowym na proces replikacji i transkrypcji.Działanie:
-rozrost błon śluzowych macicy,pobudzanie wydzielania śluzu
-rozrost błony mięśniowej macicy i jajowodu powodując przerost mięśni gładkich i zwiększenie ich pobudliwości ,prawidłowe ukrwienie
-na rozwój drugorzędowych cech płciowych
-wywołuje popęd płciowy w kierunku płci przeciwnej
-współdziałają z kolagenem,odpowiedzialne są za ukrwienie i uwodnienie skóry.
*Progesteron-powstaje w ciałku żółtym, antagonista estrogenów.
Jąder- Testosteron-powstaje z cholesterolem, u mężczyzn występuje w dużym stężeniu , u kobiet w maleńkich ilościach. ma działanie antagonistyczne do estrogenów.
HORMON SZYSZYNKI:
Mały gruczoł umieszczony w międzymózgowiu, wydziela melatoninę –jej czynność jest uzależniona od okresów działania światła.Jest syntetyzowana w ciemności.Uważa się, że jest odpowiedzialna za regulację cyklu dobowego człowieka,wpływa na rozmieszczenie w skórze melaniny,unieczynnia nadmiar wolnych rodników,opóżnia starzenie,przyspiesza gojenie wrzodów,nadżerek.
Autor paska
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: uklad_hormonalny.doc
Komentarze (4) Brak komentarzy zobacz wszystkie
5.1.2007 (23:52)

@fatal1ty17 Pozwolę sobie skomentować z uwagi na masę błędów, które pojawiły się w tym tekście. Radzę nikomu z niego nie korzystać, jeśli u któregokolwiek nauczyciela takie coś "przeszło", to znaczy, że jest niezbyt kompetentny.
Wiem co piszę, studiuję medycynę a za 3 dni mam kolokwium z hormonów. ;)

12.8.2006 (01:11)

@jopuszka Oczywiście, że komórki rakowe produkują hormony
przykład: rakowiak w jelicie cienkim i jego zwiazki z np serotoniną.
Rak płuca itp.

27.7.2006 (14:14)

@lechita22 tyle błędów, że głowa boli.. dostaniesz 2. jak masz pisać takie prace nie trzymające się kupy, to lepiej zajmij się czymś innym i nie marnuj czasu swojego i innych, szukających porządnych materiałów.

pzdr!

27.7.2006 (14:10)

@caarmencaa komorki nowotworowe wytwarzaja hormony - ektopowe wydzielanie! kurcze jak ktos moze nie miec zielonego pojecia o endokrynologii i pisac bzdury wedlug wlasnego ja hehe smieszy mnie toSerwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.