profil

Uklad Hormonalny

drukuj
satysfakcja 62 % 92 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Odpowiedzialny za podstawowe procesy życiowe organizmu. Może hamować lub wzmagać czynność komórek.Wpływa na funkcje organizmu poprzez przekaźniki chemiczne,czyli hormony.W zależności od miejsca powstania i budowy hormony dzieli się na 2 grupy: 1)peptydowe; 2)steroidowe powstałe z cholesterolu.
Hormony peptydowe działają na komórkę za pomocą receptorów umieszczonych w błonie komórkowej.Są to w większości białka.Hormony pochodne aminokwasów powstają w komórkach podwzgórza, przysadki, szyszynki, gruczołu tarczowego i gruczołów przytarczycznych, w komórkach wysp trzustkowych oraz rdzenia nadnerczy.
Hormony steroidowe –działają przez receptory jądrowe umieszczone w błonie komórkowej jądra komórkowego.Hormony te wpływają na proces transkrypcji w jądrze komórkowym, przez co regulują syntezę białek enzymów. Powstają w korze nadnerczy, w jądrach, jajnikach.
Hormony wytwarzane są przez komórki gruczołowe do środowiska zewnętrznego (do płynu zewnątrzkomórkowego chłonki krwi, stąd przy pomocy odpowiednich białek nośnikowych (globulin) są transportowane do komórek docelowych (komórki autokrynne-serotonina, parakrynne- renina, endokrynne- hormony tarczycy, trzustki, jajników, nadnerczy, łożyska)
Efekty działania hormonów:
-mogą aktywować enzymy; -zmiana przepuszczalności błon komórkowych; -skurcz i rozkurcz mięśni; -wzrost syntezy białek; -wzrost substancji charakterystycznych dla danych komórek.
Mechanizm działania grup hormonów:
Mechanizm działania wynika z kształtów hormonów.
Sterole- są transportowane przez krew do komórek docelowych.Są bardzo dobrze rozpuszczalne w strukturze lipidowej błon komórkowych,dlatego też bardzo łatwo przez nie przechodzą do wnętrza komórki.Hormony przechodzą do matrix ,a dalej do jądra i działają na procesy zachodzące w jądrze, czyli na procesy transkrypcji i replikacji.
Peptydowe-peptydy nie są rozpuszczalne w lipidach.Przez błony komórkowe nie przechodzą, ale ich działanie na procesy wewnątrz komórki jest pośrednie.Hormony wiążą się z receptorem błonowym błon komórkowych,np.białko G.Przy pomocy połączeń białko powoduje aktywację enzymów, odpowiedzialnych za powstawanie, tzw.wtórnych przenośników:cAMP, cGMP,DAG i IP3. np. proces rozkładu glikogenu do glukozy aktywowany przez cAMP.

Za syntezę wapnia odpowiedzialny jest IP3.
Celem hormonów jest utrzymanie homeostazy.
PODWZGÓRZE:
Hormony podwzgórza regulują czynność przedniego płata przysadki mózgowej:*kortykoliberyna (CRH),*tyreoliberyna (TRH),*somatoliberyna (GRH)
PRZYSADKA MÓZGOWA:
Płat przedni:
*wzrostu (somatotrpina)- wszystkie komórki ciała
*adrenokortykotropowy(adrenokortykotropina)ACTH –kora nadnerczy
*lutenizujący(lutropina) LH-gonady
*rolaktyna PRL-gruczoł mleczny
Płat środkowy:
*melanotrpowy(melanotrpina) MSH-komórki barwnikowe skóry
Płat tylny:
*antydiuretyczny(wazopresyna)ADH-nerki,m.gładkie
*oksytocyna OT-gruczoły mleczne,żeńskie drogi rozrodcze.
W płacie przednim najważniejszy hormon to hormon wzrostu. Wydzielany jest głównie w okresie wzrostu.(od urodzenia do ok.18 roku życia). Potem wydzielanie go jest zmniejszone. Hormony wzrostu przysadki są stymulowane przez: somatokryninę(przyspiesza produkcje hormonów wzrostu) i somatostatynę(hamuje produkcje hormonu wzrostu). Hormon wzrostu:- pobudza wątrobę i tkanki do wydzielania czynników wzrostu insulinopodobnych I i II; -wzmaga syntezę białek w organizmie,przemianę tłuszczów i węglowodanów; -wzmaga transport aminokwasów do komórek,procesy syntez,rozrost i wydłużanie kości; -wzmaga syntezę glkogenu w wątrobie (nie w mięśniach); -pobudza przyrost masy ciała, mózgu,tk.chłonnej i narządów płciowych; -podnosi stężenie glukozy we krwi (antagonista insuliny)
Prolaktyna:- wzmaga syntezę białka. Jego aktywność jest regulowana przez dopamine-hormon podwzgórza. Najwięcej prolaktyny powstaje podczas ciąży i karmienia.
Hormony tropowe:(ACTH,TSH,FSH,LH) działają one na błonę komórkową poprzez cyklazę adenylanowa.Są to hormony przysadki regulujące czynność innych gruczołów dokrewnych *LH-lutenizujący-pobudza wydzielanie progesteronu w ciałku żółtym i testosteronu *TSH-tyreotropowy-wpływa na biosyntezę hormonów tarczycy T3 i T4 *ACTH-adrenokortykotropowy-wzmaga syntezę i uwalnianie hormonów sterydowych nadnerczy.
Hormony ekotropowe:wytwarzane są poza miejscem charakterystycznym dla danego hormonu. Najczęściej są to hormony wytwarzane przez komórki nowotworowe. Nie podlegają one sprzężeniu zwrotnemu.
Melanotropina-syntetyzuje melaninę i reguluje jej stężenie w komórce.
Hormony tylnego płata zbudowane są z 8 aminokwasów:
Wazopresyna- hormon antydiurektyczny: - hamuje wydzielanie wody poprzez zwiększenie jej resorpcji w kanalikach nerkowych. Przy jej braku nie dochodzi do zagęszczenia moczu,co zwiększa dobowo ilość wydalanego moczu;
-powoduje skurcz mięśni naczyń krwionośnych; -podnosi ciśnienie tętnicze.
Oksytocyna-: -skurcz mięśni gładkich macicy przez co może przyspieszać poród; -uczestniczy w procesie laktacji; -uczestniczy w akcie płciowym i zapłodnieniu.
KORA NADNERCZY:
3 główne grupy hormonów:
*glikokortykoidy ,np.kortyzol,kortykosteron. –wpływają na mechanizmy odpornościowe
-utrzymuje odpowiednie ciśnienie tętnicy krwi
-wzrost syntezy glukozy i glikogenu w wątrobie; -regulują metabolizm białek, lipidów, węglowodanów, RNA; -wzrost wydzielania soku żołądkowego
*mineralokortykoidy,np.aldosteron,11-deoksykortukosteron.
-regulują gospodarkę elektrolitową organizmu, przede wszystkim na transport przez błony komórkowe.
-w kanalikach nerkowych wpływa na resorpcje sodu w ustroju i wydzielanie potasu
-wzrost syntezy mRNA i białek celem przyspieszenia syntezy ATP
*androgeny, np. dehydroplandosteron (DHEA):
-wzrost syntezy białek,wzrost organizmu,rozwijanie drugorzędowych cech płciowych męskich. Najwyższą jakość osiąga w wieku 20-24 lat. potem aktywność jego spada. osoby 70-letnie mają 1/10 tego hormonu
-stymuluje uk.immunologiczny
-poprawia nastrój, możliwości rozpoznawcze
-większa zdolność zapamiętywania
-obniża agresję
-zmniejsza wydzielanie wolnych rodników w organizmie
-hamuje syntezę DNA
-opóźnia procesy starzenia
-zwiększa represję nowotworów jelita grubego i skóry
-hamuje miażdżycę i otyłość
RDZEŃ NADNERCZY:
-pochodne aminokwasów (tyrozyny):adrenalina, npradrenalina,dopamina. Wydzielane są do krwi pod wpływem impulsów nerwowych, a także przy udziale acetylocholiny oraz jonów wapnia. Na jej poziom wpływa:-niski poziom glukozy we krwi; -niska temp.ciała; -niskie ciśnienie tlenu we krwi tętniczej; -stres. Hormony te zaliczane są do aminokwasów katecholowych, które działają za pomocą receptorów błonowych L i B adrenergicznych.
Adrenalina-
-rozszerzenie naczyń krwionośnych mięśni szkieletowych,
-zwężenie naczyń w skórze, błonach śluzowych i narządach jamy brzusznej
-przyspieszenie częstości skurczów serca, zwiększenie pojemności wyrzutowej serca, podwyższenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi
-rozkurcz mięsni gładkich w ścianach przewodu pokarmowego, oskrzeli, pęcherza moczowego
-wzrost stężenia glukozy we krwi poprzez pobudzenie glikolizy na drodze aktywacji cyklazy adenylanowej
-przyspieszenie rozkładu triacylogliceroli w tkance tłuszczowej i przechodzenia kwasów tłuszczowych do krwi
-pobudzenie ośrodkowego uk.nerwowego szczególnie ośrodków w podwgórzu w wyniku aktywacji cyklazy adenylanowej błony komórkowej neuronów i tworzenie w komórkach nerwowych cAMP
HORMONY TARCZYCY:
Tarczyca-zbudowana jest z pęcherzyków, które zawierają komórki gruczołowe, a w nich tyreoglobulina(przezroczysta masa)- jest to białko, glikoproteina, która zawiera duże ilości aminokwasów-
Tyrozyna- jest ona substratem w syntezie 2 głównych hormonów tarczycy:*tyroksyna
(tetrajodot-T4)
*T2-jest bardziej aktywnym hormonem
*jodotyronina (T3)
Tyrozyna wiąże jod do swojej cząsteczki i powstaje pochodna T3 lub T4 atomów jodu.
Hormony te wydzielane są do krwi i z nią transportowane do kom.docelowych. T3 ma działanie silniejsze, ale krótsze-szybciej ulega rozpadowi. Synteza hormonów tarczycowych jest regulowana przez hormon przysadki TSH.Na wydzielanie hormonów tarczycowych ma wpływ niska temperatura oraz wazopresyna i oksytocyna.
Jod jest głównym substratem uczestniczącym w syntezie hormonów tarczycy.
Działanie hormonów tarczycy:
-prawidłowy rozwój i wzrastanie dziecka
-prawidłowy przebieg laktacji (wytwarzanie mleka po porodzie)
-prawidłowy rozwój tkanki nerwowej (mózg)
-prawidłowy rozwój i wzrastanie kości
-wytwarzanie ciepła w organizmie
-wpływ na czynności serca
-wpływ na czynności mięśni
-wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową
-wpływ na bilans wodny w organizmie
-wpływ na czynność mózgu i powstałej tkanki nerwowej
-przyspieszenie spalania wewnątrzkomórkowego i wytwarzanie ciepła
-zmniejszenie zawartości cholesterolu we krwi.
Hormony te działają już od życia płodowego, aż do śmierci.Wokresie rozwoju warunkują wzrost tkanek,produkcje enzymów,regulują funkcje tk.nerwowych i kostnych,metabolizm.
Komórki przypęcherzykowe gruczołu tarczowego mogą wydzielać kalcytoninę,która:
-wpływa na zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w osoczu
-powoduje zwiększenie rozkładania ich w kościach
-hamuje uwalnianie ich z kości
-hamuje wytwarzanie czynnej wit.D3 w nerkach.
HORMONY TRZUSTKI:
Syntetyzowane są w tzw. wysepkach trzustkowych, w których można wyróżnić przynajmniej 4 typy komórki:A,B,D,F.Najwyższą aktywacją charakteryzują się A i B,tzw.wyspy Langerhansa.
W komórkach A synetyzowany jest glukagon- najsilniejszymi bodźcami do wytwarzania glukagonu jest niskie stężenie glukozy we krwi (4,5-5,5 mmol/l – norma).Gdy jest jej bardzo mało trzustka wytwarza glukagon (działa na receptory błonowe poprzez układ cyklazy adenylanowej i cykliny AMP.Glukagon powoduje uwolnienie glukozy z zasobów z glikogenu wątrobowego.II sposobem działania jest zwiększenie syntezy glukozy w organizmie ze związków niecukrowych:mleczan,aminokwasy glukogenne )głównie alanina).
W komórkach B syntetyzowana jest insulina –jest wydzielana w odpowiedzi na wysoki poziom glukozy we krwi. Nadmiar glukozy może powodować uszkodzenie wielu tkanek i narządów i prowadzić do cukrzycy. Jeśli insulina nie jest syntetyzowana w organizmie prawidłowo (cukrzyca typu I) trzeba jej dostarczyć z zewnątrz. Cukrzyca typu II-u osób otyłych-przyczyną są nieprawidłowe receptory w komórkach krwi, które nie wyłapują glukozy. Działanie :
-zwiększenie transportu glukozy przez błony komórkowe mięśni i tkanki tłuszczowe
-zwiększenie transportu przez bł.kom. aminokwasów i jonów potasu
-może nasilać procesy rozpadu glukozy na drodze glikolizy
-stymuluje syntezę białek w organizmie,a hamuje ich rozpad
-stymuluje syntezę glikogenu w mięśniach i wątrobie
-hamuje proces lipolizy (rozkładu kw.tłuszczowych w tkankach tłuszczowych)
-aktywuje lipogenezę – syntezę lipidów w tkankach tłuszczowych
HORMONY PŁCIOWE:
Jajnika-są syntetyzowane w jajniku i dzielą się na:
*Estrogeny-powstają w pęcherzykach Graffa (jajnikowe). Należą tu: estron,estriol,estradiol, które wydzielane są głównie między 4-12 dniem cyklu oraz między 19-25 dniem cyklu.Przechodzą do krwi i tam transportowane są z białkami osocza,przechodzą przez błon komórkową do komórki –działają w jądrze komórkowym na proces replikacji i transkrypcji.Działanie:
-rozrost błon śluzowych macicy,pobudzanie wydzielania śluzu
-rozrost błony mięśniowej macicy i jajowodu powodując przerost mięśni gładkich i zwiększenie ich pobudliwości ,prawidłowe ukrwienie
-na rozwój drugorzędowych cech płciowych
-wywołuje popęd płciowy w kierunku płci przeciwnej
-współdziałają z kolagenem,odpowiedzialne są za ukrwienie i uwodnienie skóry.
*Progesteron-powstaje w ciałku żółtym, antagonista estrogenów.
Jąder- Testosteron-powstaje z cholesterolem, u mężczyzn występuje w dużym stężeniu , u kobiet w maleńkich ilościach. ma działanie antagonistyczne do estrogenów.
HORMON SZYSZYNKI:
Mały gruczoł umieszczony w międzymózgowiu, wydziela melatoninę –jej czynność jest uzależniona od okresów działania światła.Jest syntetyzowana w ciemności.Uważa się, że jest odpowiedzialna za regulację cyklu dobowego człowieka,wpływa na rozmieszczenie w skórze melaniny,unieczynnia nadmiar wolnych rodników,opóżnia starzenie,przyspiesza gojenie wrzodów,nadżerek.
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
5.1.2007 (23:52)

Pozwolę sobie skomentować z uwagi na masę błędów, które pojawiły się w tym tekście. Radzę nikomu z niego nie korzystać, jeśli u któregokolwiek nauczyciela takie coś "przeszło", to znaczy, że jest niezbyt kompetentny.
Wiem co piszę, studiuję medycynę a za 3 dni mam kolokwium z hormonów. ;)

12.8.2006 (01:11)

Oczywiście, że komórki rakowe produkują hormony
przykład: rakowiak w jelicie cienkim i jego zwiazki z np serotoniną.
Rak płuca itp.

27.7.2006 (14:14)

tyle błędów, że głowa boli.. dostaniesz 2. jak masz pisać takie prace nie trzymające się kupy, to lepiej zajmij się czymś innym i nie marnuj czasu swojego i innych, szukających porządnych materiałów.

pzdr!