profil

Romantyzm.

drukuj
satysfakcja 65 % 17 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkół, którym dla zaspokojenia potrzeb intelektualnych nie wystarczyły programowe zajęcia, pojawiły się nieformalne grupy, a następnie jawne i tajne związki młodzieżowe. Spośród nich wybitną rolę odegrało Towarzystwo Filomatów. Powstało w 1817 r. i było wzorowane na Warszawskim Towarzystwie Nauk (stąd grecka nazwa - Przyjaciele Nauk). Ideologię związku najtrafniej ujmuje formuła Mickiewicza: Ojczyzna, Nauka, Cnota.
W 1920 r. z inicjatywy Tomasza Zana powołane zostało Zgromadzenie Przyjaciół Pożytecznej Zabawy „Promieniści”, organizacja jawna, skupiająca studentów młodszych roczników. Celem organizacji miało być przede wszystkim doskonalenie moralne, ale młodzi w zapale zaczęli również głosić hasła patriotyczne i niepodległościowe, czym wywołali nie tylko obawy ostrożnych filomatów, ale przede wszystkim doprowadzili do rozwiązania organizacji, czego zażądał rektor uniwersytetu.
Na jego miejsce natychmiast powstało Zgromadzenie Filaretów (przyjaciół cnoty) nad którym kierownictwo objęli doświadczeni filomaci. Od razu jednak zarysowały się konflikty, bowiem młodzi filareci skłaniali się ku prądom romantycznym, nie odpowiadała im polityczna ostrożność i oświeceniowy charakter filomatów.
W tym konflikcie Mickiewicz opowiedział się po stronie filaretów, a wyrazem tego stały się dwa jego wiersze programowe przesłane z Kowna w grudniu 1820 roku. Są to: „Oda
do młodości” i „Pieśń filaretów”.
„Oda do młodości”
Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy „świat ducha”.
Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:
Elementy oświeceniowe:
1. gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwór pochwalny opiewający wybitna postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:
• pochwalny charakter utworu,
• apostrofy do uosobionej abstrakcji, „Młodości”,
• patos,
• uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularności strof i kompozycji,
• zdania wykrzyknikowe — „Razem, młodzi przyjaciele!”,
• peryfrazy (omówienia) — „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,”
• rozbudowane porównania — „A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłóconych żywiołów waśnią, / Jednym „stań się” z bożej mocy”,
• wyszukane epitety — „kwiat nowości”;
2. Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: — przykład do naśladowania (Herakles); — ilustruje tezę „płaz w skorupie” - starzy są egoistami),
• mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),
• personifikacje gwałtu i słabości,
• alegorie („gród sławny”; „płaz w skorupie” na trupich wodach);
3. Idee
• wiara w postęp, walka z przesądami,
• przyjaźń i solidarność jako szczególnie cenne wartości,
• podporządkowanie jednostki zbiorowości, dążenie do szczęścia całej ludzkości jako obowiązek jednostki,
• rewolucyjny jakobinizm — „gwałt niech się gwałtem odciska”.
Elementy Romantyczne.
4. Temat utworu (pochwała młodości);
5. Podmiot liryczny:
• „ja”(„wzlecę”, „dzielę”);
• „my” („opaszmy”, „pchniemy”),
a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposób mówienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywódcy;
6. Idee:
• przeciwstawienie „młodych” - „starym”,
• ubóstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bóg stworzył „świat rzeczy”, tak młodość stworzy „świat ducha”),
• wyższość „świata ducha” nad „światem rzeczy”,
odrzucenie racjonalizmu („rozumni szałem”; „łam czego rozum nie złamie”) i empiryzmu („Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”).


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: romantyzm..doc
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury


Zadania z Języka polskiego
Gulat1430 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 1 godzinę 45 minut temu

Pomoże ktoś w napisaniu wypracowań , będę wdzięczna :D 1.Temat: Czy  miłość może być występkiem? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Przemek1234550 rozwiązanych zadań
Język polski 20 pkt 1 godzinę 49 minut temu

Tolerancyjni czy nie tolerancyjni? w poparciu o własne spostrzeżenia. Wypowiedz się na temat tego jak do zjawiska tolerancji odnoszą się twoi koledzy

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

jula4850 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 2 godziny 9 minut temu

W 5,6 zdaniach napisz jakie pouczenie wypływa z baśni pt. "Świniopas" Hansa Christiana Andersena.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

iza5000 rozwiązanych zadań
Język polski 15 pkt 2 godziny 52 minuty temu

Napisz rozprawkę na temat: Czy Santiago może być przykładem dla współczesnego człowieka? na ok. 1,5 A4 Pooomocy ! ._.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

tehaxzawszepozytywnie0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt Dzisiaj 15:19

Wyjaśnij znaczenie utworu "Inny świat" na podstawie podanego fragmentu i znajomości utworu. i opisz czy system przygotowywania więźniów...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.