profil

satysfakcja b/d

Warunki rozwoju rolnictwa i sposoby gospodarowania w rolnictwie

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

ROLNICTWO NATURALNE – wytwarza produkty na potrzeby rolnika i jego rodziny. Dziś: Afryka, Azja, Ameryka Południowa. ROLNICTWO OBSZARNICZE - ogromne gospodarstwa (latyfundia) uprawiane są przez pracowników najemnych, przy niskim stopniu mechanizacji i chemizacji. Europa Południowa, Azja Zachodnia, Ameryka Łacińska. RODZAJE GOSPODAREK (ekstensywna i intensywna): GOSPODARKA EKSTENSYWNA – stosowana jest na ogół w krajach posiadających duże powierzchnie użytków rolnych, w tym gruntów ornych o żyznych glebach np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, Rosji i na Ukrainie. Wzrost produkcji rolnej uzyskuje się przy małych nakładach pracy żywej (ludzie i zwierzęta) i pracy uprzedmiotowionej (nakłady materiałowe i kapitałowe). Taki sposób gospodarowania daje stosunkowe niskie plony z 1 ha, ale duże zbiory z dużych obszarów upraw. GOSPODARKA INTENSYWNA - polega na zwiększaniu produkcji rolnej dzięki coraz wydajniejszej pracy ludzi i maszyn. Taki sposób stosowany jest przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, ale nie dysponujących dużymi obszarami rolniczymi, np. Belgia, Holandia, Dania, Wielka Brytania. W państwach o dużej liczbie ludności prowadzona jest gospodarka intensywna z wykorzystaniem pracy ludzi i zwierząt, np. Indie, Chiny, Brazylia. WSKAŹNIKAMI INTENSYFIKACJI ROLNICTWA w poszczególnych krajach są: wysokość plonów, wielkość pogłowia zwierząt na 100 ha użytków rolnych, liczba hektarów użytków rolnych przypadających na jeden ciągnik, zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych. W rolnictwie występują TRZY FORMY WŁASNOŚCI ZIEMII : indywidualna (prywatna), państwowa i spółdzielcza. REGION ROLNICZY – obszar, którego granice wytyczają takie same lub podobne typy rolnictwa, sposoby gospodarowania i kierunki produkcji rolnej. Na rozmieszczenie regionów rolniczych świata wpłynęły czynniki przyrodnicze. GŁÓWNE REGIONY ROLNICZE ŚWIATA: EUROPA: Ukraina, Nizina Węgierska, Nizina Padańska, południowo-zachodnia Rosja AMERYKA PÓŁNOCNA: Wielka Równina, Nizina Centralna, Kalifornia AMERYKA POŁUDNIOWA: południowa cześć Niziny La Platy, południowo-wschodnia cześć Wyżyny Brazylijskiej AFRYKA: Delta Nilu, wybrzeże Maroka, wybrzeże Algierii AZJA: Nizina Chińska, Delta Mekongu, Nizina Gangesu, Mezopotamia POJĘCIA: POLDERY – osuszone pole uprawne, otoczenie wałami chroniącymi je przez zalaniem (najczęściej w depresjach) MONOKULTURA – wieloletnia uprawa roślin tego samego gatunku na wielkim obszarze ziemii. PLANTACJA – jedno wyspecjalizowane gospodarstwo rolne w ramach monokulturowej uprawy. INTENSYWNOŚC ROLNICTWA - suma nakładów pracy żywej (ludzi i zwierząt) lub uprzedmiotowionej (narzędzi i maszyn) na 1 ha użytków rolnych. REGION ROLNICZY – obszar, którego granice wytyczają takie same lub podobne typy rolnictwa, sposoby gospodarowania i kierunki produkcji rolnej.

Data dodania: 2013-12-12

Autor affairz
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.