profil

Filozofia Pozytywizmu.

drukuj
satysfakcja 85 % 138 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

August Comte

Dzieła:
o “Kurs filozofii pozytywnej”
o „Wykłady filozofii pozytywnej”

· Przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest tylko to, co sprawdzalne, udowodnione empirycznie
· Żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca właściwe; twierdził że wiedza jest relatywna
· Badania naukowe powinny prowadzić do konkretnych wynalazków, wzbogacać ludzkie życie
· Odrzucenie psychologii
· Zwrócił uwagę na dużą różnicę między naukami przyrodniczymi a społecznymi – człowiek wie niemal wszystko o naturze i swoim otoczeniu, a nie wie prawie nic o mechanizmach rządzących życiem społecznym
· Był przekonany, że ludzkość i natura rządzą się tymi samymi prawami monizm przyrodniczy
· Zakładał stopniową globalizację społeczeństwa, zanik dotychczasowych religii i obyczajów
· twierdził, że wszystkie religie zostaną zastąpione przez jedną ogólnoludzką, zbudowaną na tolerancji i miłości – jej ideałem i największą wartością będzie sama ludzkość, zamieścił nawet projekt kalendarza przyszłości, w którym święta poświęcone były postaciom zasłużonym dla ludzkości.

Sformułował prawo rozwoju społecznego realizującego się w trzech fazach:
o Teologicznej (człowiek tłumaczy świat odwołując się do kategorii ducha)
o Metafizycznej (wykorzystuje pojęcia abstrakcyjne i intelekt)
o Pozytywnej, uwalniającej się od mitologii i metafizyki, stwierdzającej fakty
· „Pozytywna filozofia podporządkowuje niezmiennym prawom wszystkie zjawiska organiczne, nieorganiczne, fizyczne, moralne, indywidualne, społeczne”

Herbert Spencer
· dostrzegł analogie pomiędzy prawami rządzącymi biologią a istnieniem społeczeństwa
· podstawa egzystencji jest harmonijna współpraca pomiędzy organami i klasami społecznymi. Jeżeli jedna z klas nie domaga się, to całe społeczeństwo jest chore, stad wniosek, że walka klas jest zgubna, jest zjawiskiem szkodliwym
· harmonia podstawą społeczeństwa
· jedyna i prawdziwą formą rozwoju jest ewolucja, rozwój przy ciągłym doskonaleniu się
· wszystkie instytucje tworza swoisty organizm społeczny, funkcjonuje on na zasadach podobnych

do biologicznych organicyzm (choroba,ble ble ble)
· sformułował system filozofii ewolucjonistycznej
· „Społeczeństwo jest organizmem, w którym działanie poszczególnych jego czesci wzajemnie się warunkuje”

Hipolit Taine

Stworzył kierunek zwany determinizmem – jakiekolwiek dzieło jest zdeterminowane przez 3 czynniki dotyczące twórcy:
o rasa (czynniki psychiczne i biologiczne)
o środowisko (geograficzne, społeczne)
o chwila dziejowa (tradycja, przeszłośc, teraźniejszość)

Twierdził, że w ten sposób trzeba badać literaturę, w sposób socjologiczny
· literatura dostarcza wiedzy o społeczeństwie
· stworzył teorię kultury – fenomeny kultury wyjaśnia środowisko, zarazem jednak czynnik kultury i historii uważał on nie za społeczeństwo, lecz jednostkę

Karol Darwin

Jest twórca ewolucjonizmu
· przyczyny ewolucji:
o walka o byt
o dobór naturalny

Stuart Mill
· twierdził, że filozofia powinna słuzyc rozwiązywaniu konkretnych i ścisłych problemów naukowych oraz organizowaniu życia społecznego
· odrzucał wszelkie rozwazania abstrakcyjne, uważając to za zajęcie bezsensowne, i skupiał się na problemach metod naukowych i logiki
· był zwolennikiem liberalizmu i jednocześnie utylitaryzmu
· jego liberalizm opierał się na przekonaniu, że miarą wartości społeczeństw jest dawanie jednostkom prawa do samodzielnego rozwoju.

Podstawowym zadaniem państwa ma być strzeżenie tej wolności w odniesieniu do wszystkich grup społecznych
· Uważał utylitaryzm za podstawowe prawo etyki. Utylitarne użyteczne.
· Przydać się oznacza zapewnić społeczeństwu możliwie największe szczęście. To co przyda się mu ma prawdziwą wartość
· „Nauka, która przyjmuje jako podstawę moralności użyteczność, głosi, że czyny są dobre, jeżeli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego

Pojęcia

· scjentyzm – zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości

· ewolucjonizm - tworzenie wiedzy o społeczeństwie i człowieku wraz ze stworzeniem wiary w stopniowe przekształcane się form życia w coraz doskonalsze. Wytworzenie przekonania, że im większe osiągnięcia nauki i techniki, tym lepsze warunki życia człowieka i moralne i intelektualne.

· Utylitaryzm - moralność ludzka określa się stopniem altruizmu (troska o dobro innych ludzi). Każda jednostka powinna wnosić jakiś wkład do wspólnego dobra. Miernikiem wartości człowieka jest praca

· Agnostycyzm - odrzuca dyskusję o zjawiskach metafizycznych, gdyz nie podlegają naukowemu poznaniu, badać można wyłacznie doświadczane umysłowo zmysłowo zjawiska i łączace je relacje – co wynika ze scjentyzmu

· Determinizm – uwarunkowania, związki przyczynowo skutkowe


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
12.3.2007 (20:16)

Praca jest krótka i na temat. Zadowoliła moją babkę z polaka która jest bardzo wymagająca.

27.7.2006 (14:29)

bardzo fajne przydało sie. Popieram i zachęcam

27.7.2006 (14:12)

bardzo fajna praca przydała sie dziękuje bardzo i pozdawiam.

Teksty kultury