profil

Proces wyborczy.

drukuj
satysfakcja 77 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Istotą demokracji jest udział obywateli w sprawowaniu władzy i związane z tym zaangażowanie w życie publiczne. Dobrowolną aktywność obywatelską wpływającą na rządy w państwie określa się mianem uczestnictwa politycznego. Wyróżniamy jego trzy podstawowe formy: uczestnictwo konwencjonalne -państwo wskazuje obywatelowi, kiedy, jak i w jakim celu ma podjąć aktywność polityczną, np. uczestniczyć w referendach czy w wyborach; uczestnictwo niekonwencjonalne – zaangażowana politycznie jednostka lub grupa społeczna dąży do wywarcia wpływu na decyzje władz poprzez działania o charakterze legalnym, albo nielegalnym; uczestnictwo symboliczne – udział w świętach państwowych, pochodach czy uroczystych paradach. W Polsce – tak jak w większości państw demokratycznych – jedną z podstawowych reguł konstytucyjnych jest zasada suwerenności narodu. Suwerenność definiuje się w naukach politycznych jako zdolność zbiorowości do samodzielnego sprawowania władzy i podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących określonego terytorium. Trudno jednak oczekiwać dosłownie rozumianej realizacji idei rządów ludu. W Polsce naród może sprawować władzę na zasadach: demokracji pośredniej – poprzez przedstawicieli wybranych do parlamentu oraz władz samorządowych, głównym elementem tej formy sprawowaniu władzy są wybory, czyli proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy; demokracji bezpośredniej – obywatele sami podejmują decyzje, np. uczestniczą w referendum, do aparatu państwowego należą przygotowanie projektów decyzji oraz działania wykonawcze. Demokracja bezpośrednia jest ideałem trudnym do zrealizowania. W Polsce występuje w bardzo ograniczonym zakresie. W państwie demokratycznym władza zwierzchnia należy do narodu. Formy jej sprawowania podlegają regulacjom prawnym. Główny element demokracji pośredniej – wybory powszechne – bardzo dokładnie opisano w prawie wyborczym. Terminem tym określa się zespół norm prawnych oraz uprawnienia wyborcze obywateli. Obowiązujące w danym państwie normy regulujące przeprowadzanie wyborów oraz ustalanie ich wyników to prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym. W Polsce obejmuje ono m.in. zasady wybierania: prezydenta, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; posłów, senatorów, radnych, deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Przepisy tego typu zostały zebrane w akcie prawnym nazwanym Kodeksem wyborczym. Prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym to ogół uprawnień obywateli związanych z udziałem w wyborach. Wyróżnia się tu: czynne prawo wyborcze – umożliwiające wybór przedstawicieli do wskazanego organu władzy publicznej, prawo to przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który ukończył 18 lat; bierne prawo wyborcze – zapewniające możliwość kandydowania w wyborach, określające zasady i warunki, które powinien spełniać obywatel, by kandydować do określonego organu władzy i zostać do niego wybranym. Mimo że demokracja oznacza rządy ludu, od jej początków ograniczono powszechność prawa wyborczego, czyli stosowano tzw. Cenzus wyborczy. Polega on na przyznawaniu obywatelom prawa głosu lub kandydowania w zależności od tego, czy spełniają określone wymagania. Do podstawowych warunków decydujących o udziale jednostki w wyborach należały w przeszłości: wiek, wykształcenie, płeć, wyznanie, stan majątkowy oraz domicyl, czyli miejsce stałego zamieszkania. Cenzusu wyborczego nie należy mylić z pozbawieniem praw wyborczych. Może ono wynikać z ubezwłasnowolnienia, prawomocnego orzeczenia sądu lub postanowienia o pozbawieniu praw publicznych wydanego przez Trybunał Stanu. W takich przypadkach prawo wyborcze nie przysługuje danej osobie, choć spełnia ona kryteria cenzusu. Obecnie w Polsce warunkami korzystania z czynnego prawa wyborczego są posiadanie obywatelstwa polskiego i pełni praw publicznych oraz ukończenie 18 lat. Bierne prawo wyborcze ograniczają jedynie zapisy precyzujące minimalny wiek osób chcących kandydować w wyborach na określone stanowiska. Najistotniejszy element prawa wyborczego stanowią tzw. Przymiotniki wyborcze.

Data dodania: 2013-09-21


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: proces_wyborczy..doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
xoxsc0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 150 pkt Dzisiaj 00:57

Rozważ czy demokracja jest wartością uniwersalną

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 113
Rozwiązuj

Tysiaa961 rozwiązane zadanie
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt wczoraj o 20:03

Polityka etatyzmu a  gospodarka rynkowa. Czym się różnią?

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Tysiaa961 rozwiązane zadanie
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt wczoraj o 19:56

Różnica między gospodarką rynkową a polityką etatyzmu.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Maksxi0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 24.3.2015 (21:48)

Opisz jeden największy problem w świecie, Może to być najważniejszy lub mniej ważny. Ma zawierać przynajmniej całą stronę z zeszytu. Proszę o pomoc !

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Darusiia1230 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 24.3.2015 (21:41)

Wyjaśnij rolę głowy państwa we współczesnych państwach demokratycznych scharakteryzuj uprawnienia głowy państwa w wybranym państwie. Temat pracy...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.