profil

Działania wojenne w Europie w latach 1939-40

drukuj
satysfakcja 59 % 12 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Po zakończeniu ataku na Polskę Hitler wystąpił do rządów Francji i Anglii z propozycja rokowań pokojowych, ale ta została odrzucona.

Polityka ZSRR w latach 1939-40:
W X.1939 Litwa, Łotwa i Estonia zostały zmuszone do podpisania pozwolenia na stacjonowanie wojsk rosyjskich na ich terenach. Litwie została przyznana Wileńszczyzna. Finlandia nie podpisała takiego porozumienia. ZSRR domagało się od niej oddania portu Wyborg, Hanko i przesunięcia granicy o 30 km w zamian za tereny tundry na płw. Skandynawskim. 30.XI.1939 rozpoczęła się wojna radziecko-fińska (ok. 300 tys. wojsk fińskich i 1,5 mln rosyjskich). Finowie byli dobrze przygotowani. Usunięto ZSRR z Ligi Narodów. 12.III.1940r Finlandia kapitulowała, ale zachowała niepodległość.
W VI.1940r nastąpiła aneksja Litwy, Łotwy i Estonii przez ZSRR (wybory powszechne w czasie terroru sowietów – oficjalnie ponad 90 % za przyłączeniem do ZSRR).
W VI.1940r przyłączenie Besarabii (w Rumunii) i części Bukowiny i stworzenie republiki radzieckiej – Mołdawii.

Polityka zagraniczna Niemiec:
10.IV.1940r Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię. Danię opanowano w ciągu 1 dnia. Niemcom zależało na opanowaniu portów norweskich (fiordy) w celu ataku na Anglię. Pracownik sztabu generalnego Norwegii Vitkun Quisling przekazał Niemcom plany obrony. Anglia wysłała na pomoc korpus ekspedycyjny (polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich – gen. Szyszko, ogólnie ok. 25000 polaków). Punktem kulminacyjnym wojny była bitwa o port Narwik. 10.V. Niemcy zaatakowały Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję omijając tym samym wojska francuskie ustawione wzdłuż granicy z Niemcami (linia Maginota). Nie istniała linia frontu. Anglia wycofała korpus walczący w Norwegii, gdzie władzę przejęli Niemcy wspierani przez profaszystowski rząd Quislinga. Niemcy mimo mniejszej ilości wojska wygrały z Francją. Korpus ekspedycyjny wycofał się przez Dunkierkę do Anglii. 22.VI podpisano akt kapitulacji. Francję podzielono na strefę okupowaną na północy z Paryżem i tzw. strefę wolną z rządem w Vichy – państwo satelickie III Rzeszy. Podpsano dokument o przesiedleniu Żydów na teren okupowany. Część Francuzów, którzy nie godzili się na kapitulację stworzyło w Anglii Komitet Wolnej Francji (Charles de Gaulle).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy