profil

Ewolucja kryminalizacji zabójstwa w kodeksie karnym z 1997 roku

drukuj
satysfakcja 84 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

SPIS TREŚCI WSTĘP……………….…………………………………….……………. 3 ROZDZIAŁ I Charakterystyka zabójstwa……………….……………………............. 5 §1. Pojęcie śmierci, zabójstwa ……….................…….………………….. 5 §2. Metody zabójstw…………….………………………………………... 9 §3. Historia kryminalizacji zabójstwa…………….………………............ 15 ROZDZIAŁ II Ustawowe znamiona zabójstwa typu podstawowego……………...…... 19 §1. Przedmiot ochrony……….……………................................................ 19 §2. Strona przedmiotowa………….……………………………………… 25 §3. Podmiot…………….…………………………………………………. 28 §4. Strona podmiotowa…………….……………………………………... 30 ROZDZIAŁ III Typy kwalifikowane zabójstwa z art. 148. §2………….......................... 37 §1. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem……….…………….......... 37 §2. Zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałcenia albo rozbojem………………………………………………………………….. 42 §3. Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie…………………………………………………………………. 47 §4. Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych…..…........................ 50 ROZDZIAŁ IV Typy kwalifikowane zabójstwa z art. 148. §3……….............................. 53 §1. Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby lub przez osobę, która wcześniej była skazana za zabójstwo………………….…………… 53 §2. Zabójstwo funkcjonariusza publicznego..……………….…………… 55 ROZDZIAŁ V Zagadnienia wymiaru kary sprawców zabójstw……............................. 57 §1. Kary…………………….………….……………….............................. 57 §2. Środki karne.………………………………………...………………... 60 ZAKOŃCZENIE…………….……………………………………….…. 63 BIBLIOGRAFIA…………….…………………………………….……. 64 WSTĘP Życie ludzkie stanowi najcenniejsze dobro, z którym spotykamy się na tym świecie. Dla chrześcijan to właśnie życie jest najdoskonalszym stworzeniem Boga, a dla marksistów z kolei jest najwyżej zorganizowaną postacią materii. Z wartości jakim jest życia płynie postulat maksymalnie skutecznej jego ochrony. Na straży życia stoją elementarne normy moralne, które są wspierane poprzez normy prawne. Znaczenie norm prawnych jest zawsze duże, jednakże rośnie ono wówczas, kiedy w społeczeństwach postępuje demoralizacja, której z natury rzeczy towarzyszy deprecjacja norm moralnych . Zabójstwo jest najpoważniejszym przestępstwem przeciwko życiu ludzkiemu. Występuje ono we wszystkich systemach prawnych i karane jest najsurowszymi karami, które zna dany system prawny . W kodeksie karnym zabójstwo jest jedną z najcięższych zbrodni. Występuje ono w typie podstawowym (art. 148 § l KK) i dziewięciu typach kwalifikowanych (art. 148 § 2 i 3 KK) jak również w trzech typach uprzywilejowanych (art. 148 § 4, art. 149 i art. 150 KK). Znamionami kwalifikującymi tych czynów są: sposób działania, motywacja oraz skutek, a uprzywilejowującymi – motywacja . Typy kwalifikowane zabójstwa zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r.

Data dodania: 2013-02-18

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.