profil

Opis demokracji

drukuj
satysfakcja 64 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Demokracja to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Wyróżnia się demokrację pośrednią, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach oraz demokrację bezpośrednią, w której decyzje podejmuje się poprzez głosowanie ludowe. Ustrój ten cechuje się wielką ilością zalet, jednak posiada również pewne wady. Łatwo można je scharakteryzować poprzez analizę funkcjonowania demokracji.
Demokracja pośrednia jest najbardziej rozpowszechnionym ustrojem państwowym i najpopularniejszą forma rządów obywateli. Współcześnie demokracja bezpośrednia w formie, wywodzącej się jeszcze z czasów starożytnych raczej nie funkcjonuje. Odejście od systemu, w którym władzę niepodzielnie sprawuje jedna osoba jest moim zdaniem najbardziej słusznym rozwiązaniem przy formowaniu modelu władzy państwa. Mimo to dzisiejszy świat idealnie ukazuje niedoskonałości tego ustroju i pewne zniedołężnienie w jego funkcjonowaniu. Opowiadam się za upowszechnianiem demokracji, uważam że z istniejących form ustrojowych ta jest najbardziej słuszna i sprawiedliwa.
Władza w państwie demokratycznym nie jest skupiona w rękach jednostki, dzięki czemu społeczeństwo ma duży wpływ na podejmowanie decyzji. Ludzie mogą uczestniczyć w życiu kraju, wyrażać swoje zdanie, czy też sprzeciwiać się wprowadzeniu jakichś ustaw. Prawa i wolności obywateli są chronione, a ich naruszenie polega karom, co myślę jest szczególnie istotne przy ocenie demokracji. Ludzie nie tylko mają wpływ na decyzje państwowe, ale również na decyzje w rządach lokalnych, które często są dla nich bardzo ważne. Człowiek żyjący w państwie demokratycznym dysponuje wolnością zgromadzeń, jak również swobodą działalności gospodarczej. Poza tym obowiązuje równość wobec prawa, każdy obywatel bez względu na swoje tradycje i poglądy ma prawo do głosu i wyrażenia zdania. Argumenty te dowodzą, że demokracja jest ustrojem pielęgnującym wolność człowieka. Jako osoba wychowana w państwie demokratycznym, nie wyobrażam sobie żyć w systemie, który w większym stopniu mnie ogranicza, nie zapewnia mi warunków do nauki i nie nadaje prawa do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
Istnieją również wady demokracji. Jedną z nich jest powolne podejmowanie decyzji i ogólna powolność działania.

Cały system, według którego wprowadzane są jakiekolwiek zmiany jest dość rozbudowany, równość o której już wspinałam zobowiązuje do wysłuchiwania każdej ze stron w każdej istotnej sprawie. Jest to bardzo czasochłonne, co tak naprawdę nie podoba się samym obywatelom. Poza tym w państwie demokratycznym mniejszość musi się podporządkować. Załóżmy, gdy zostanie utworzona grupa opozycjonistów do pewnej ustawy, a liczy ona niewystarczającą ilość osób, zupełnie na nią nie ma wpływu, bo ważny jest głos większości. Za tym idzie kolejna wada, mianowicie nie zawsze głos większości jest słuszny, dlatego też niekoniecznie podejmowane decyzje są właściwe. W systemie demokratycznym dochodzi do częstych konfliktów w sferze władzy. Wolność zrzeszania się pozwoliła na powstanie licznych partii politycznych, których poglądy często skrajnie się różnią. Dochodzi więc do nieporozumień, przez które również cały aparat państwowy nie funkcjonuje tak jak powinien. Głosowanie, za pomocą którego są wybierani przedstawiciele reprezentujący społeczeństwo na krajowej arenie politycznej, nie gwarantuje że na stanowiskach władzy znajdą się właściwe osoby. Model głosowania w Polsce również posiada wiele wad. Kolejne wady demokracji to występowanie korupcji i niestabilność rządu. We współczesnej demokracji występuje również zachwianie pierwotnych założeń tego ustroju, polega on ciągle pewnym zmianom, np. zmniejszenie poczucia przez obywateli posiadania wpływu na politykę kraju.
Demokracja w wielu krajach uważana jest za najlepszą formę rządów. Nie jest to ustrój idealny, jednak najrozsądniejszy z możliwych. Zauważam pewne zmiany w funkcjonowaniu demokracji na świecie i myślę, że możliwe jest udoskonalenie tego ustroju poprzez odpowiednie działania, zwiększające obywatelskie zaangażowanie w sprawy państwowe.

Data dodania: 2013-02-13


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału