profil

Systemy motywacyjne w firmie krka polska sp zoo.

drukuj
satysfakcja 70 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

62 Wykres 12 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa 62 Wykres 13 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb przynależności 63 Wykres 14 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb uznania 64 Wykres 15 Struktura wyboru w aspekcie potrzeb samorealizacji 64 Bibliografia: Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, AKADE Katowice 2000, Andrycz J.,. Warana M, Polityka personalna w zakładzie pracy. Katowice: Wyd. US, 1994 Andrzejczak A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań 1998, Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2000, Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985 Borkowska S., Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP 2003, Chesbrough H. W.: Sezamie innowacji otwórz się, Harvard Business Review 2003, nr 10; Czechowska-Świtaj, T,Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - zarządzanie - podręcznik akademicki, WSM 2005 Warszawą Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, W. Kluwer 2008 Drucker P. ,Praktyka zarządzania. Nowoczesność, , AE, Kraków 1994 Fournies Ferdinand F., Dlaczego Pracownicy nie Robią tego, co Powinni... , Wydawnictwo Studio EMKA, 2010 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999 Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 1997 Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa 1998 Januszek H., . Sikora J, Socjologia pracy, AE, Poznań 1998 Juchnowicz M, Kapitał Ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltex 2004 Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, AE w Poznaniu, Poznań 2003, Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006. Kopertyńska W., Motywowanie pracowników . Teoria i praktyka Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zrachowaniami organizacyjnymi Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, , Helion,. Gliwice 2009 Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000 Król H.: ,, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi”, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa 2002, Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa,1984r., Kurnala J. (red.) Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972, Lenik P., Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa 2012 Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Warszawa 1997 Litwin J., Kalinowski M., Golnau W. , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2007 Listwan T.: Zarządzanie kadrami. Warszawa 2002, Maksymowicz Z., Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, wyd. UŁ, Łódź 2002 Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Książka i Wiedza, Warszawa Nic Beech E. M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. FELBERG SJA, Warszawa 1999 Ludwiczyński A., Król H. , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2006 Pocztowski A.,, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, ANTYKWA Kraków 1998, Pawlak Z.:, Personalna funkcja firmy, POLTEXT, Warszawa 2003 Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżera, MARINA, Wrocław 2007 Reykowski J. , Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1975 Rzempała J. , Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 453 Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Mat. Konf. Nauk. nt. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Tom I, wyd. UMCS, Lublin 2005 Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Wrocław 1992, Stelmach W., Ciemne strony kierowania, Placet, Warszawa 2005.Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, Strużyna J.., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, wyd. IPiSS , Katowice 2008, Szewczuk W., Psychologia, WSiP ,Warszawa 1990 Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Toruń 2007, Zieniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 2000

Data dodania: 2013-01-28

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.