profil

Systemy motywacyjne w firmie krka polska sp zoo.

drukuj
satysfakcja 85 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jest to związane z branżą w której działa firma- branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej prestiżowych i wymagających. Ankietowani zwracali również uwagę na poczucie zadowolenia z osiągnięć.

4.4 Wnioski
Analiza uzyskanych wyników, uzasadnia sformułowanie następujących wniosków:
1. Pracownikom działu sprzedaży zależy przede wszystkim na zarabianiu pieniędzy i stabilności zatrudnienia. Poprzez wynagrodzenie realizują potrzeby niższego rzędu. Dobra płaca jest podstawą dobrej pracy. Mając na uwadze to, że wysokość pensji jest w tym dziale ściśle powiązana z wykonaniem planów sprzedażowych, pracodawca powinien dbać o to, aby handlowcy mieli zagwarantowany próg minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z teorią Masłowa, gdy człowiek nie będzie miał zaspokojonych potrzeb niższego rzędu, wówczas nie będzie realizował pozostałych potrzeb. W przypadku jest to bardzo klarowne- pracownik który nie realizuje celów sprzedażowych-> mało zarabia-> nie ma co myśleć o awansie.
2. Pracownikom działu sprzedaży nie zależy na rozbudowanym systemie świadczeń socjalnych, ten obszar można spokojnie ograniczyć.
3. Należy dbać o kulturę organizacyjną firmy, pracownicy działu sprzedaży lubią integrację i dobre kontakty z współpracownikami, ten obszar należy rozbudować
4. W firmie należy stworzyć precyzyjną ścieżkę kariery- 38% ankietowanych bardzo zależy na awansie
5. Pracownicy działu sprzedaży w aspekcie samorealizacji podkreślali, ze chcą wykonywać pracę prestiżową.
Spis tabel i wykresów
Spis rysunków:
Rysunek 1 Teoria X i Y McGregora 10
Rysunek 2 Cykl zasobów ludzkich w modelu Michigan 15
Rysunek 3 Harwardzki model zarządzania zasobami ludzkimi 16
Rysunek 4 Struktura wartości przedsiębiorstwa 20
Rysunek 5 Proces zarządzania kapitałem intelektualnym 22
Rysunek 6 Hierarchia potrzeb Maslowa 31
Rysunek 7 Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Masłowa a teorią Alderfa 32
Rysunek 8 Teoria ERG 33
Rysunek 9 Intensywność potrzeby ERG 33
Rysunek 10 Dwuczynnikowa teoria motywacji 34
Rysunek 11 Wysokość podwyżki a motywacja do pracy 42
Rysunek 12 Powiązanie efektów pracy z nagrodami 44
Rysunek 13 Pozapłacowe czynniki motywacyjne 49

Spis wykresów
Wykres 1 Rola kary w firmie 27
Wykres 2 Wynagrodzenie podstawowe całkowite i zmienne na różnych szczeblach stanowisk 40
Wykres 3 Świadczenia dodatkowe najczęściej oferowane przez pracodawców w 2012 roku 51
Wykres 4 Zadowolenie ze świadczeń pozapłacowych a wielkość przedsiębiorstwa 52
Wykres 5Struktura wiekowa działu sprzedaży KRKA Polska sp. z o.o. 54
Wykres 6 Udział w Rynku TOP 10 korporacji farmaceutycznych w Polsce w 2010 r 56
Wykres 7 Struktura zatrudnienia KRKA POLSKA sp. z o.o.

Data dodania: 2013-01-28

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy