profil

Stosunki polsko-żydowskie w XX i XXI wieku.

drukuj
satysfakcja 40 % 5 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tematem niniejszej pracy będą stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni XX i XXI wieku. Jednak należy przypomnieć, że ludzie narodowości Żydowskiej mieszkają na terenach Polski od początku jej istnienia, a więc od wieku X. Rzeczpospolita Obojga Narodów była znana ze swojej głębokiej tolerancji dla tego co obce, także Żydów, którzy tworzyli mniejszość narodową. Trudna historia narodu żydowskiego doprowadziła, że zmuszeni oni byli żyć w diasporze na terenie całego świata. Nawet po odzyskaniu własnej państwowości, wielu Żydów nadal mieszka poza granicami Izraela. Warto zwrócić uwagę, że wiek XX obfitował w takie wydarzenia, jakie świat wcześniej nie znał. Mowa tu oczywiście o dwóch największych wojnach w dziejach ludzkości, które swoim obszarem zajęły cały świat. Pierwsza połowa XX stulecia była czasem rodzących się systemów totalitarnych. Szczególnie jeden z nich – niemiecki nazizm zakładał całkowitą eksterminację Żydów. Lata powojenne to okres zimnej wojny, która miała znaczący wpływ na przebieg dziejów we wschodniej i zachodniej Europie. XXI wiek to już ustabilizowana sytuacja w krajach ucywilizowanych. Obok tych wszystkich wydarzeń, silnie zmieniały się stosunki polsko-żydowskie właśnie w tych czasach, choćby ze względu na to, że eksterminacja Żydów odbywała się głównie na terenach polskich. Naturalnie nasuwa się pytanie, czy relacje polsko-żydowskie można uznać za poprawne we wspomnianych ramach czasowych? Na postawioną wątpliwość postaram się odpowiedzieć w dalszej części pracy.

Pierwszym istotnym wydarzeniem, które mogło mieć wpływ na stosunki polsko-żydowskie były walki w ramach walk o granicę Rzeczpospolitej po I wojnie światowej. Część Żydów przyłączała się do wojsk polskich, które dzielnie walczyło o granice na wielu frontach. Z pewnością wpłynęło to na pozytywne relacje pomiędzy tworzącymi się polskimi władzami a najliczniejszą mniejszością narodową w postaci Żydów. Pojawiły się pogłoski, które mówiły o pogromach Żydów w niektórych częściach Polski, jednak były to nieliczne incydenty, zresztą potępiane przez rzesze Polaków.
Ważnym dokumentem podpisanym przez Polskę 28 czerwca 1919 roku był mały traktat wersalski, który zobowiązywał podpisującego dokument do poszanowania i obrony praw mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. Z pewnością gwarantowało to spokój mniejszości żydowskiej, która mogła być zaniepokojona ruchami o charakterze antysemickim, które zdobywały w Polsce niemałą popularność. Jednym z głosicieli tego poglądu był Roman Dmowski, przywódca Endecji, który twierdził, że mniejszości narodowe nie pozwolą odrodzić się państwu polskiemu, gdyż nie mają odpowiedniej świadomości wagi tego czynu. Jego twierdzenie da się logicznie uzasadnić, gdyż brak asymilacji mógłby doprowadzić do kompletnej decentralizacji.

Data dodania: 2013-01-19

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy