profil

Rzecznik Praw Obywatelskich

drukuj
satysfakcja 81 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik zajmuje szczególne miejsce wśród organów państwowych. Jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na okres pięciu lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością podobną do niezawisłości sędziowskiej. Ze swojej działalności rzecznik zdaje sprawę Sejmowi.
Rzecznik podejmuje działanie, jeżeli zyska informację wskazującą na naruszenie praw i wolności obywatela. Może podjąć działanie zarówno na wniosek, jak / własnej inicjatywy. Podejmując sprawę Rzecznik może zależnie od jej charakteru, wybrać jeden z trybów postępowania:
— samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające,
— zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli określonej sprawy.

Po zbadaniu sprawy, Rzecznik - o ile stwierdził naruszenie praw i wolności obywatela - wykorzystuje przyznane mu przez ustawę środki prawne. Może on m.in..:
— żądać wszczęcia postępowania cywilnego,

— żądać wszczęcia przez prokuraturę śledztwa,

— zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego,

— wnieść kasację do każdego prawomocnego orzeczenia


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:17)

przyda sie na wosik zreszta jak wszystkie prace:)

27.7.2006 (14:13)

praca na temat, bardzo ogólnikowa, zabrakło własnych wniosków.

Nauki